Altaroksen kaupunki

I. ALTAROS

"Altaroksen kaupunki kohoaa merestä kallioiden päälle aallon lailla. Valkoisena hohtavat kauppalordien palatsit muodostavat kuin vaahtopään, jonka merellisenä jatkeena muu kaupunki painautuu kiinni kallioihin. Muureilla liehuvat liput, sataman monet suuret kauppalaivat sekä kaupungin edustan peloittava linnoitus. Nämä kaikki herättävät matkaajassa vaistomaista ihailua ja kunnioitusta näitä ihmisiä kohtaan, jotka asuvat aivan merten isän sylissä."

- Calein Meredocilainen, Matkoiltani VIII: Kharnin kauppaliitto, Altaros.

Altaros on Kharnin kauppaliiton kenties suurin ja vaurain kaupunki. Altaroksen väkiluvun uskotaan olevan lähes 50,000 henkeä vaikka varsinaista väenlaskua ei ole koskaan tehtykään.

Kaupunki on rakennettu kallioille, jotka muodostavat osittain suojaisan poukaman kaupungin satamalle. Altaroksen arvostetuimmat asuinalueet sijaitsevat korkeimmilla kohdilla, kun taas vähiten arvostetut lähimpänä vettä. Kaupungin hallitsevia piirteitä ovat suuri satama lukuisine laivoineen, korkeat tornit ja palatsit sekä kaupungin edustan saarella sijaitseva Merenraivon linnoitus. Kaupungin suurimpia nähtävyyksiä ovat Daragin Suuren syvyyden temppeli, Altaroksen palatsi, Merenraivon linnoitus sekä kolme suurta nosturia. Nosturit ovat nimeltään Jätti, Koura ja Luihu. Jokaista nosturia operoi lukuisa joukko arvostettuja työläisiä, jotka muodostavat eräänlaisia osuuskuntia nosturien omistuksen suhteen.

Altaros tunnetaan myös tuulten kaupunkina, sillä usein mereltä puhaltavat tuulet tuntuvat kohtaavan Altaroksen yllä. Kaupungille ominainen ääni on tuulessa soivat taivaan ja tuulten jumalan Ilyonoksen kunniaksi ripustetut tuulikellot. Altaroksen ilmasto onkin vaihteleva ja meren läheisyys vaikuttaa siihen suuresti. Sateita ja myrskyjä nähdään Altaroksessa verrattain usein, mutta toisaalta Altaroksen eteläinen sijainti takaa lämpöä ja aurinkoa useimpina päivinä.

LABYRINTTI

Kaupunki on jakautunut moniin toisistaan poikkeaviin alueisiin, joista eläväisin on Labyrinttina tunnettu satamaa reunustava alue. Labyrintin asukkaat muodostuvat kaupungin köyhimmistä, työläisistä, kalastajista, palvelijoista, kauppa-apulaisista ja niin edelleen. Aluetta pidetään kaiken synnin pesänä sekä vaarallisena liikkua ilman asetta tai saattuetta. Alueella sijaitsee kuitenkin lukuisia majataloja, koirataistelu-areenoita sekä porttoloita, joten varakkaampi väki joutuu ajoittain uhmaamaan vaaroja nautintojensa tähden.

Kuten Labyrintin nimikin antaa ymmärtää, on alue tiuhaan rakennettu ja varsin sokkeloinen. Monet rakennukset kohoavat toistensa päälle, ja mitä mielikuvituksellisemmat rakennusratkaisut ovat alueella arkipäivää. Monien talojen välissä kulkee riippusiltoja tai vastaavia kulkuväyliä. Useimmat näistä väylistä eivät kannata miestä panssari päällä, joten erityisesti vartijoita pakenevat rikolliset suosivat aluetta. Kuten arvata saattaa ovat, Labyrintin kadut pääosin ahtaita ja likaisia.

Eräs labyrintin erikoisuuksia on siellä kohoava matalaho ja huonokuntoisen näköinen velhontorni. Kyseistä tornia isännöi Issur Hyljeksitty, jolla tiedetään olevan vain yksi oppipoika. Jostakin syystä Issur ei näyttäydy seurapiireissä, eivätkä hänen palveluksiaan etsi monet muut kuin alempien yhteiskuntaluokkien edustajat. Issur ei juuri poistu tornistaaan, ja asiat hänen kanssaan hoidetaan pääoisin oppipojan välityksellä. Tiedetään, että Issur myy muutamia erilaisia lumouksia (kesto lisää hintaa) ja hän on myös valmis vuokraamaan oppipoikaansa maagiseksi turvaksi. Oppipojan tiedetään hallitsevan jonkin verran vahingoittavaa magiaa. Oppipojan palkkaus maksaa 1-5 hopeaa per päivä. Riippuen vaarasta.

SATAMA

Satama-alue on pääosin merimiesten, kalastajien, kapteenien, kauppahuoneiden ja Daragin pyhien aluetta. Tämä ei suinkaan tarkoita, että alue olisi vaaraton, mutta päällisin puolin satama on siistimpi ja turvallisemman oloinen kuin Labyrintti. Satamaa hallitsevat suuret kiviset laiturit, joiden äärelle lukuisat lastaavat ja purkavat laivat ovat ankkuroituneet. Altaroksen luonnonsatama mahdollistaa suurtenkin laivojen tuomisen rannan läheisyyteen. Sataman idän puoleisessa osassa sijaitsee Daragin Meren syvyyden temppeli. Temppeli on suuri merta syleilevä, vihertävästä kivestä rakennettu rakennus. Osa temppelistä vaikuttaa uppoavan satama-altaaseen ja pieni alus pääsee purjehtimaan sinne suoraan mereltä. Temppelin meren valtaamassa osassa suoritetaan uhrimenoja Daragille.

Satama-alueen keskellä sijaitsevat kauppahuoneiden toimistot, tullirakennus sekä Merenkävijöiden sali, jossa alusten kapteenit pitävät kokouksia sekä juhlia. Salin toinen käyttötarkoitus on miehistön palkkaaminen, ja jokaisen kymmenpäiväisen viikon viimeisenä päivänä salissa huudetaan miehistöä aluksille.

Sataman suosituin majatalo/kapakka on Ruorimestarin tupa. Kyseinen juottola toimii myös majatalona merimiehille. Muita yövieraita tupa ei hyväksy. Ruorimestarin omistaaa Nareg Rautakäsi, jonka nimi juontaa hänen voimaansa ja tahtoonsa ruorisssa. Nykyään Nareg ei enää seilaa, vaaan pitää majataloaaan sataman sydämessä. Paikalla on maineensa varsin rajuna juottolana, ja varsinkin ei merimiehille ja satamatyöläisille paikka voi osoittautua turvattomaksi. Paikka vetää kuitenkin väkeä, sillä monet meriltä saaapuneet seilorit saaapuvat juuri tänne tuhlaamaan rahansa ja rentoutumaan. Näin ollen varsinkin portoilla, huijareilla ja näpistelijöillä on intressejä uhmata merimiesten raisuja tapoja.

KAUPPAKORTTELIT

Kauppakorttelit muodostavat kaupungin sydämen. Ne asettuvat suurehkolle tasaiselle alueelle kaupungin ylemmässä osassa. Kauppakorttelin keskellä sijaitsee tori, josta voi ostaa erilaisia eksoottisia tuotteita sekä ruokatarpeita. Arvokkaimmat kaupat käydään kuitenkin kauppahuoneissa, sekä käsityöläisten pajoissa. Kauppahuoneiden liiketilat sijaitsevat torin ympärillä, samoin kuin käsityöläisten pajat. Kauppakortteleissa voi tavata ihmisiä kaukaisista maista, haistella erikoisia tuoksuja, maistella uusia makuja ja kuulla tarinoita eri kielillä.

Kauppakorttelin lähistöllä sijaitsee majataloja, jotka majoittavat kauppiaita sekä matkaajia. Kuuluisin näistä majataloista on Vaununpyörän majatalo, jonka viini tiedetään erityisen huumaavaksi. Viinin resepti on salaisuus, mutta monet epäilevät siinä olevan ripauksen Aavikkokukkaa. Kauppakortteleihin ja niistä aina Valkeaan kaupunkiin asti kulkevat suuret portaat, joita kutsutaan Tuhanneksi askelmaksi. Portaita ei ole aivan näin montaa, mutta niiden päästä päähän kipuaminen käy silti voimille. Monet vanhemmat kauppiaat palkkaavatkin kantotuolin kulkeakseen takaisin koteihinsa satamasta, taikka jopa Kauppakorttelista. Alueella on lisäksi lukuisia asuintaloja, joissa asuu kaupungin keskituloista väkeä.

Lempeän virran kylpylä sijaitsee kauppakorttelin rajalla tuhannen askelman varrella. Tämä kylpylä sopii keskituloisille ja vähävaraisemmillekin. Käynti maksaa vain muutamia kuparikolikkoja, mutta paikka on yleensä aika täynnä. Erikoisuutena voidaan mainita taitavat hierojat, joiden palvelukset nostavat käynnin hinnaksi 1 hopeaisen. Kylpylässä toimii lisäksi välskäri ja kaksi parturia, joiden palvelukset maksavat erikseen.

Mestari Cornelius Garistanin miekkailukoulu. Altaroksessa laajasti tunnettu miekkailukoulu, jonka oppilaina käyvät lähinnä keskiluokkaiset miehet. Syy tähän ei ole mestarin taitojen puute, vaan hänen maineensa armottomana juoppona ja välillä hyvinkin raakana opettajana. Monet hänen oppilaistaan kantavat arpia kehossaan oppituntien palkaksi. Oppilaita kuitenkin riittää, sillä Mestari Cornelius on kiistatta nerokas miekkamies, joka hallitsee kahden säilän käytön siinä kuin yhdenkin. Corneliuksen miekkailukoulu sijaitseee kauppakortteleiden läntisessä päädyssä. Kyseessä on pienehkö kivinen talo, jonka alakerta on kokonaan muutettu saliksi ja yläkerta on mestarin asunto. Cornelius pyytää varsin kohtuullista hintaa per oppilas. Hinnan kerrotaan olevan joko 10 hopeaa kuukausi tai 1 hopeainen kerta. Vakituisia oppilaita hänellä on ehkäpä kymmenkunta.

Kauppakortteliin alettiin rakentamaan 4 vuotta sitten uutta rakennusta, jonka tarkoituksena oli toimia sopimusten ja erilaisten kauppakirjojen varastona. Kiltaneuvoston päätöksellä päätettiin kuitenkin laajentaa rakennusta kirjastoksi, jonne on tulevaisuudessa tarkoitus koota kaikkea tarpeellista kirjallisuutta kiltojen ja kauppahuoneiden tarpeisiin. Kaikilla rakennustöihin varoja lahjoittaneilla on elinikäinen käyttöoikeus. Muussa tapauksessa käynti maksaa puoli hopeaa. Elinikäisen käyttöoikeuden saa 10 hopealla. Rakennus itsessään on uuden valkea kolmikerroksinen, mutta varsin kapea. Alimmissa kerroksissa säilytetetään virallisia papereita ja ylimmässä tietokirjallisuutta. Kirjastoa johtaaa Mestari Styks Nauruton, ja hänellä on palkkalistoillaan 4 apulaista. Kirjaston oven eteen on sijoitettu pysyvästi kaartilainen. Kirjaston kokoelma on vielä pieni ja Mestari styks ostaa mielellään uusia kirjoja kirjastoon.

VALKEA KAUPUNKI

Valkea kaupunki on paremman väen kaupunginosa kallioiden päällä. Täällä talot ovat rakennettu pääosin valkeasta marmorinkaltaisesta kivestä. Aivan Tuhannen askeleen päässä sijaitsee Kiltaneuvoston suursali. Salin vieressä kohoaa Killan suurmestarin Kauppalordi Acheroksen palatsi. Palatsi ei ole pinta-alaltaan kovinkaan suuri, mutta sen tornit ja monet kerrokset korvaavat tämän puutteen helposti.

Valkeassa kaupungissa sijaitsee myös suurin osa velhojen torneista. Useimmat torneista ovat korkeudeltaan 10-15 metriä ja niissä on kerroksia 3-6. Kaksi tornia kohoaa kuitenkin ylitse muiden. Toinen on nimeltään Taivaanpilari ja sitä isännöi Agen Zamathar, jota myös Noidansilmäksi kutsutaan. Toinen suuri torni tunnetaan Liekkipilarin nimellä, sillä se on rakennettu kokonaan tummasta punajuovaisesta kivestä, jota löytyy ainoastaan Kuun kansan vuorilta. Pelkästään kiven hinta on ollut ruhtinaallinen. Tornia emännöi velhotar Iresta Liekinlumo, joka on kuulu kauneudestaan. Hänen sanotaan vietelleen monia kiltaneuvoksia sekä muita merkittäviä henkilöitä omaksi edukseen.

Valkeasta kaupungista löytyy myös Vihreän salin kylpylä, joka on saanut nimensä kylpysalin rakentamisessa käytetystä vihreästä marmorista. Kylpylä on tunnettu siisteydestään ja rauhallisesta ilmapiiristään. Täällä käyvät rentoutumassa useimmat Altaroksen varakkaammat ja keskituloiset henkilöt. Kylpylän omistaa Madamme Zylobia, joka on perinyt kylpylän isältään.

Mestari Vireliaksen miekkakoulu herrasmiehille. Kyseessä on konservatiivinen ja metodisen tarkka koulu, jota johtaa mestari Virelias Kapeasäilä. Tähän kouluun pyrkivät vain kaikkein varakkaimmat herrasmiehet (Virelias ei hyväksy naisia, tai liian alhaista syntyperää olevia). Koulu sijaitsee Valkeassa kaupungissa lähellä jyrkännettä. Miekkailusalin kerrotaan olevan rakennettu hieman jyrkänteen yli niin, että näkymät tekevät vaikutuksen jokaiseen siellä kävijään. Toki salin reunustaa suojaa aitaus.

TEMPPELIKAUPUNKI

Kaupungin länsipuolella, osittain kallion laella sijaitsee pieni temppelikaupunki. Täältä löytyvät kaikkien hyväksyttyjen jumalten temppelit. Suurimpana Ilyonoksen Kaakkoistuulen temppeli, jonka siniset viirit osoittavat alati tuulen suunnan. Kaupunginosasta löytyvät myös erilaisten välskärien, yrttiparantajien ja haavansitojien vastaanotot. Monin paikoin myydään myös erilaisia uhrilahjoja, aina valkeista hanhista kallisarvoisiin suitsukkeisiin saakka. Poikkeuksia ovat Daragin temppeli, joka sijaitsee satamassa ja Nerudin pyhättö, joka myös on rakennettu satamaan Kuun kansan kauppiaita varten.

Temppelikaupungissa on myös pienehkö hautausmaa, jonne on haudattu kaupungin merkittävimpien sukujen jäseniä. Hautausmaan portilla on jatkuva kahden miehen kunniavartio.

ITÄINEN SATAMA

Kaupungin itäpuoli koostuu pääosin asuinrakennuksista, pienistä käsityöpajoista ja majataloista. Itäpuolen merkittävin nähtävyys on Kuiskausten kammio. Kyseessä on syvä halkeama kalliossa, jonka pohjalla olevasta lähteestä kannetaan kirkasta ja väitetysti terveysvaikutteista vettä. Monet pitävät paikkaa pyhänä, mutta yksikään uskonto ei ole ottanut paikkaa omakseen. Kansan parissa puhutaankin, että paikka on jonkin voimakkaan hengen asuinsija ja näin ollen pyhä Metsänhenkien herralle.

Itäisessä osassa satamaa on lukuisia suuria varastoja sekä asuinrakennuksia, joissa asuu pääosin merimiesten perheitä ja muuta satamaväkeä. Sieltä löytyy on myös Nerudin pyhättö, joka on pääosin Kuun kansan kauppiaita varten. Pyhättö on mustasta laavakivestä rakennettu pienen talon kokoinen rakennus, jonka sisäänkäynti on sijoitettu maan alle johtavien portaiden päähän. Huhujen mukaan jotkut Altaroksen asukkaat ovat syleilleet pimeyttä viime vuosina. Tämä on herättänyt huolta erityisesti auringon jumala Aldraksen papistossa, mutta vähäisen vaikutusvaltansa vuoksi valon palvelijat ovat voimattomia tekemään asialle mitään.

MERENRAIVON LINNOITUS

Merenraivon linnoitus sijaitsee pienellä saarella, aivan Altaroksen sataman edustalla. Soutuveneellä linnoitukseen pääsee alta puolen tiiman, mikäli merenkäynti on suotuisa. Linnoituksessa majaansa pitävät kaupungin sotilasvoimien komentaja, suuri osa sotilaista sekä kaupungin sotalaivasto (10 sotalaivaa). Merenraivon linnoituksella on aseistuksenaan suuria heittokoneita, sekä polttoveneitä.

Linnoituksella sijaitsevat myös pahamaineiset tyrmät, jotka tunnetaan nimellä Onkalo. Linnoituksesta tekee erityisen merkittävän se, että linnoitus sijaitsee ainoan turvallisen purjehdusväylän varrella. Muualta lähestyttäessä vaarana ovat petolliset karikot.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped