Väsynyt, mutta onnellinen höntti on pitkällä matkalla pohjoiseen. Sydämessään säteilee rakkaus ja kyljillään kaksi uskollista kaarevaa terää. Kahden jykevän hevosen vetämät rattaat ovat tilapäisesti täynnä rikkauksia ja hymyilevällä hahmolla on mielessä häät, jollaisia ei koskaan ole missään ennen koettu. Niissä häissä tullaan tanssimaan koko yö.


EPHASTO CR 11
Male Elf Duelist 1 Fighter (Two-Weapon Fighter) 11
CG Medium Humanoid (Elf)
Init +6; Senses Low-Light Vision; Perception +0


DEFENSE


AC 32, touch 20, flat-footed 24:(+9 armor, +1 shield, +7 Dex, +2 natural, +2 deflection, +1 dodge; Devensive Flurry +3 AC, Mobility +4 AC)
hp 112 (12d10+12)
Fort +9, Ref +11, Will +2 (+5 vs Fear, +2 vs Enchantments)
Defensive Abilities Bravery +3, Canny Defense +1, Courageous, Elven resistances, Evasion, Defensive Flurry, Mobility; Immune sleep;


OFFENSE


Spd 30 ft.
Melee Two-Weapon fighting with Twin Blades

Aamun tähti +23/+18/+13 (1d6+8/15-20/x2)
Gabriel +23/+18 (1d6+7/15-20/x2)
Melee
Masterwork Cold Iron Mace, Light +19/+14/+9 (1d6+2/20/x2)
Masterwork Dagger +19/+14/+9 (1d4+2/19-20/x2)
:Zeriel +21/+16/+11 (1d6+5/15-20/x2)
Ranged Masterwork Longbow, Composite (Str +2) +19/+14/+9 (1d8/20/x3)
Special Attacks Doublestrike, Improved Balance -1, Twin Blades +2

STATISTICS


Str 14, Dex 20/22, Con 12, Int 16, Wis 7, Cha 10\\ Base Atk +12; CMB +14; CMD 34
Feats Bleeding Critical, Critical Focus, Dodge, Elven Weapon Proficiencies, Greater Weapon Focus: Scimitar, Improved Critical: Scimitar, Improved Two-weapon Fighting, Mobility, Two-weapon Defense, Two-weapon Fighting, Slashing Blades, Weapon Finesse, Weapon Focus: Scimitar, Weapon Specialization: Scimitar
Traits Courageous, Varisian Wanderer: Perform (Dance)
Skills Acrobatics +19, Climb +13, Craft (Baskets) +13, Diplomacy +1, Disable Device +3, Escape Artist +19, Fly +4, Knowledge (Dungeoneering) +13, Knowledge (Engineering) +13, Knowledge (Planes) +5, Perception +0, Perform (Dance) +16, Ride +4, Stealth +4, Swim +8
Languages Celestial, Common, Draconic, Elven, Sylvan
SQ Antitoxin (vial), Cold weather outfit, Elven Magic, Ring of Evasion, Snowshoes
Combat Gear Aamun tähti, Celestial Armor, Gabriel, Masterwork Cold Iron Mace, Light, Masterwork Dagger, Masterwork Longbow, Composite (Str +2), Zeriel; Other Gear Amulet of Natural Armor +2, Antitoxin (vial) (2), Bedroll (2), Belt of Incredible Dexterity, +2, Blanket, winter (2), Climber's kit, Cloak of Resistance, +1, Cold weather outfit, Custom Container, Everburning torch, Exquisite Elven dancing dress , Extravagant Elven dancing dress, Flask, Flask, Grappling hook, Handy Haversack (75 @ 141.5 lbs), Lantern, hooded, Oil (1-pint flask) (16), Oil of Bless Weapon (3), Perfume, common (10), Perfume, exotic (10), Potion of Cure Moderate Wounds, Potion of Cure Moderate Wounds (CL 5), Potion of Darkvision, Potion of Regenerate (CL 7), Rations, trail (per day) (20), Ring of Evasion, Ring of Protection, +2, Rope, silk (50 ft.), Shaving Kit, Snowshoes, Tent, Pavilion, Tiger Belt, Tool, masterwork: Craft (Baskets), Whistle, Silent


SPECIAL ABILITIES


Antitoxin (vial) If you drink a vial of antitoxin, you get a +5 alchemical bonus on Fortitude saving throws against poison for 1 hour.
Bleeding Critical Critical Hits deal 2d6 bleed damage.
Bravery +3 (Ex) +3 Will save vs. Fear.
Canny Defense +1 (Ex) +INT bonus to AC (max Duelist level).
Cold weather outfit +5 Fort save vs. cold weather.
Courageous +2 save vs. fear.
Critical Focus +4 to confirm critical hits.
Defensive Flurry +3 (Ex) +3 AC vs. melee when making a full-attack with both weapons.
Doublestrike (Ex) Standard action: Attack once with each weapon (normal two-weapon penalties).
Elven Immunities +2 save bonus vs Enchantments.
Elven Immunities - Sleep You are immune to Sleep effects.
Elven Magic +2 racial bonus on caster checks to overcome spell resistance. +2 to spellcraft checks to determine the properties of a magic item.
Improved Balance -1 (Ex) Reduce the penalties for two-weapon fighting or count off-handed one-handed weapon as light.
Low-Light Vision See twice as far as a human in low light, distinguishing color and detail.
Mobility +4 to AC against some attacks of opportunity.
Ring of Evasion This ring continually grants the wearer the ability to avoid damage as if she had evasion.
Slashing Blades Treat scimitar as a light weapon.
Snowshoes -50% walking penalty for heavy snow.
Twin Blades +2 (Ex) +2 to hit and damage when making a full attack with both weapons.
Two-weapon Defense +1 to AC while wielding 2 weapons. +2 when doing so defensively.
Varisian Wanderer: Perform (Dance) +1 to Perform (Dance) checks, Perform (Dance) is always a class skill for you.


Hero Lab® and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at http://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Publishing, LLC®, and are used under license.

Luonne

Lapsen mielinen, ennakkoluuloton ja seurankipeä häslääjä. Hyvä tarkoitusperä sivuuttaa suunnitelman puutteet. Hyvä ei tarvitse kuitenkaan olla, jos kukaan ei ole katsomassa. Tykkää Liandrinista (söpö) ja Taeronista (äreä mutta "vakaa"). Myös Joshuan huolenpito lämmittää mieltä, erityisesti vaikeasti vammautuneena. Haluaa olla kaikkien kaveri, kunhan kaverit (tutut tai tuntemattomat) eivät aseta liiaksi rajoituksia. Toisaalta hienotunteisuus on Ephastolle vieras käsite, joten sosiaaliset tilaisuudet ovat joko täydellisiä menestyksiä tai katastrofeja.

Sivistyksen parissa Ephastosta puhkeaa kukkaan seurapiirimies niiden keskuudessa, jotka haluvat elämältä pientä nautintoa. Reissussa ränsistyneet varusteet korvataan hienostuneilla vaatteilla ja tie käy usein tanssiaisiin, jossa monelta daamilta tanssitaan jalat alta illan aikana. Tanssipariksi ja illanvietto seuraksi käy nainen kuin nainen; seinäruusu, matriarkka tai ilolintu. Tärkeintä on että jalat jaksavat tanssia, nauru raikaa ja paikat kostuvat! Mikä voisi olla parempi vastapaino puuduttavalle matkustamiselle alkeellisissa oloissa ja vaarojen aiheuttamalle stressille, jota seikkailemiseksikin kutsutaan.

Tausta

Ephaston menneisyydestä ei ole puhuttu paljon, vain se tiedetään että hän on kotoisin toiselta mantereelta ja pienestä kaupungista, jossa eleli nuoruutensa. Lähestyessään aikuisuutta joutui hän paikallisten nuorten neitien juoniin ja loukkasi ylpeytensä pahan kerran rakkauden asioissa. Sen jälkeen tie kutsui miestä ja sillä reissulla hän on edelleen.

Ephaston onni oli matkallaan törmätä muutamaan luotettavaan ja seikkailun janoiseen henkilöön: elämäänsä pettyneeseen puoliörkkiin ja sukunsa hylkäämään puolihaltiaan. Onni varjeli nuorukaisia turvattomilla teillä ja kuolettavissa luolastoissa. Varttuessaan he tajusivat että onnen nimi on... Calistria.

Ostoksia

Keskittyy varainkeruuseen..

Tavoitteita

  • Hurmata Seref perinpohjaisesti
  • Tutkiskella sisäistä haltiuttaan
  • Lähettää pieni hyvitys Exälle
  • Saattaa Laviania takaisin valtaististuimelleen ja ehkä eläköityä nauttien elämän pienistä iloista

Buildi lvl 12

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped