Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Igor Vladinov


Kiero epäkuollut anna kun näytän mitä tosikuolema tarkoittaa!
-Igorin isä Boris hetkeä ennen kuin Ilya von Carstein irroittaa isän selkärangastaan.


Male Human Inquisitor 11 of Iomedae
Neutral Good Medium Humanoid (Human)
Player Isikala


Init +10
Senses Perception +21


AC 22, touch 14, flat-footed 18; (+ 7 armor, + 4 Dex, +1 natural)
hp 101
Fort +13, Ref +10, Will +14
Special Defenses
Stalwart


Speed 30ft
Melee Longsword +10/+5(d8+1 19-20x2)
Melee Spiked gauntlet +9/+4(d4+1 x2)
Ranged Crossbow, heavy repeating +13/+8(+14/+9) (d10+1(2)) (if Point blank)
Ranged with Deadly aim +10/+5 (d10+7)
Ranged with Deadly aim & Rapid shot +8/+8/+3 (d10+7)
Ranged with Deadly aim & Rapid shot & Bane +10/+10/+5 (d10+2d6+9)
Ranged with Deadly aim & Rapid shot & Bane & Judgement +13/+13/+8 (d10+2d6+13)

Heroism +3
Divine favor +3/+3
Greater Magic Weapon +1/+1
Greater magic weapon + Bane + Heroism +1
Special Attacks


Spells known
4th (3/day) - Freedom of Movement, Divine Power, Greater Invisibility
3rd (5/day) - Heroism, Magic Vestment, Magic Weapon (Greater), Invisibility Purge
2nd (5/day) - Invisibility, See Invisibility, Lesser restoration, Resist Energy, CMW
1st (6/day) — CLW, Shield of Faith, Protection from Evil, Divine Favor, Litany of Sloth, ___________
Cantrips/Orisons (at will) — Light, Guidance, Disrupt undead, Stabilize, Detect Magic, Create water
Special abilities
Bane 16/day
Judgement (second judgement) 4/day
Blessed Infiltration 4/day
Solo tactics
Discern lies (Sp) 11/day
Word of Anathema (Sp) (bestow curse dc 19, range 60ft)


Str 13, Dex 19 (17), Con 16, Int 12, Wis 19 (14), Cha 8
Base Atk +8/+3; CMB +9; CMD 23
Feats Point blank shot, Precise shot, Deadly Aim, Rapid shot, Shake it off (tw), Enfilading Fire (tw), Rapid Reload (repeating heavy cross), Crossbow mastery, Duck and Cover (tw), Multishot
Skills ACP 0, Bluff +11 (4), Climb +5 (1), Diplomacy +13 (11), Disguise +3 (1), Disable device +5 (1), Heal +8 (1),Intimidate +17 (5), Knowledge arcana +10 (6), Knowledge dungeoneering +10 (6), Knowledge Nature +10 (6), Knowledge Planes +10 (6) ,Knowledge religion +15 (11), Perception +21 (11), Sense motive +15 (3), Spell-craft +10 (6), Survival +13 (6), Swim +5 (1), Stealth +8 (1)
Traits Chance savior, Armor expert
Languages Ustalav, Taldan, Skald
SQ


On person
Courageous Darkwood Repeating Crossbow +1 (8.820k), X Bolts (20 cold iron, 22 silver), MWK Longsword, Spiked Gauntlet, Spell Component pouch, Explorers outfit, Mithral Brestplate +1 (4.2k), Cloak of Resistance +3 (9k), Headband of Wisdom +4 (16k), Belt of Incredible Dexterity +2 (4k), Lesser Extend Metamagic Rod (3k), Bracers of Falcon’s Aim (10.5k), amulet of natural armor +1 (2k), Bane balric (10k), scrolls (remove fearx2, comperehend languagesx4, align weapon, calm emotions), Ghost salted cold iron bolts (24), Adamantine blanched cold iron bolts (30)
Total:69k
Next wbl:82k
Things to buy: Headband +2->+4 (12k) Ring of Ferocious action (3k)
In backpack bedroll, blanket winter, 50ft silk rope, 1 week rations, flask of water, grappling hook
Wealth 6gp
Encumbrance 58 lb. without backpack, 58 lb. with backpack (50 lb. light/50-100 lb. medium/100+ lb. heavy)


Igor on viisilapsisen Ustavilaisen asemansa menettäneen aatelisperheen keskimmäinen poika. Vampyyri Ilia von Carstein ajoi Igorin vanhemmat pois heidän mailtaan Virlychin ja Amaansin rajaseudulta Igorin ollessa vain sylilapsi tappen Igorin isän linnan porteilla. Igor kasvoi pienestä pitäen äidin kertomien sankaritarinoiden saattelemana katsellen veljistä vanhimman Mihailin edesottamuksia ja hän oppi vihaamaan epäkuolleita fanaattisesti. Teini-iässä äiti lähetti pojan seuraamaan isoveljen jalanjälkiä Ozemin ritareihin Viimeiselle Muurille saamaan koulutusta Inkvisiittoriksi. Koulutusmatkalla Igor sattui törmäämään zombien ahdistamaan professoriin ja onnistuin auttamaan professoria näiden tuhoamisessa. Käytyään inkvisiittorikoulutuksen Igor on kierrellyt maita ja mantuja auttaen kyliä hankkiutumaan eroon epäkuolleiden aiheuttamista ongelmista inkvisiittorijoukon kanssa. Hän lähti kuitenkin kohti Ravengrota kuultuaan professorin kuolemasta. Igor on saapunut osoittamaan kunnioitustaan Ravengrohon lyhytaikaiselle mutta hyvälle tuttavuudelleen. Igor muistelee erityisen lämmöllä professorin oppeja epäkuolleiden oikeaoppisesta tuhoamisesta ja siitä miten vampyyrien kanssa tulee toimia.


Progression Feats:
1. Point blank shot, Precise shot
3. Deadly Aim
5. Rapid Shot
7. Rapid Reload
9. Crossbow Mastery
11. Many shot
13. Weapon focus (Repeating heavy crossbow)
15. Improved Precise shot
17.
19.
Fleshgolemi koitui kuolemaksi. Saatiin kuitenkin ressattua.
Serkkupoika tökkäsi lyhytmiekalla kylkeen kriittisesti. Reinkarnoitui tönäkäksi ihmiseksi.\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped