Järkytyttyään näkemistään ja kokemistaan niin pahoin että menetti tyystin muistinsa Sanansaattaja kohtasi loppunsa hyvin pikaisesti sanoinkuvaamattoman hirviön kynsissä. Viettää tätä nykyä aikaansa Calistrian paratiisissa onnellisen tietämättömänä menneisyydestään.

Minä olen Sanansaattaja.
Minä olen Moran Mestari.
Minä olen Tuhatkasvo.
Koston välikappale.

Chaotic Good Half-orc Rogue Knife Master 9
Deity: Calistria
Favored Class: Rogue (+1 hp/level)


Hit Points: 75 (9d8, +18 con, +9 favored)
Initiative: +2
Speed: 30ft
Armor Class: 21 (7 Armor +2 Dex +1 Dodge +1 Deflection), touch 14, flat-footed -
Saves: Fort +8, Ref +11, Will +7
Special Defenses Evasion, Improved Uncanny Dodge, Blade Sense (+3 dodge bonus to AC against light blades), Crane Wing
BAB/CMB/CMD: +6/+12/26
Attack (melee): +1 shapeshifter bane Dagger +14/+9 d4+7, 19-20/x2, piercing, slashing
Attack (melee): MWK Greataxe +13/+8 d12+9, /x3, slashing
Attack (ranged): MWK Dagger +10/+5 d4+6, 19-20/x2 piercing, slashing, range increment 10'
Special Attacks: Sneak Attack (4d8 with daggers, 4d4 with other weapons)


Abilities: Str 22, Dex 14, Con 14, Int 7, Wis 10, Cha 17
Feats: Crane Style, Crane Wing, Dodge, Eldritch Heritage (Orc), Endurance, Improved Unarmed Strike, Shadow Strike, Skill Focus (Survival), Weapon Focus (Dagger)
Traits: Armor Expert, Indomitable Faith
Skills /ACP 0: Acrobatics +18 (9), Bluff +17 (9), Climb +7 (1), Diplomacy +17 (9), Disguise +22 (4), Perception +3 (1), Sleight of Hand +13 (9), Stealth +15 (9), Survival +2 (0), Swim +7 (1), Use Magic Device +11 (3)
Languages: Orc, Taldan


Special Abilities Darkvision, Orc Blood, Sacred Tattoo, Shaman's Apprentice, Weapon Familiarity, Hidden Blade, Sneak Stab, Evasion, Rogue Talents (unarmed combat training, weapon training, combat trick: shadow strike, offensive defense), Blade Sense, Improved Uncanny Dodge, Aspect of Lust (+2 to cha skills, -1 to all other skills)


Equipment: [173/346/520] (61 lbs) +1 shapeshifter bane Dagger (1 lb), MWK Greataxe (12 lbs), MWK Dagger (1 lb), 2 Daggers (2 lbs), Sap (2 lbs), +1 Mithral Breasplate (15 lbs), Gorgon Belt (1 lbs), Cloak of Resistance +2, Ring of Protection +1, (1 lb), Boots of Elvenkind (1), Hat of Disguise, 4x Alchemist's Fire (2 lbs), 4x Liquid Ice, Potion of CLW, Springloaded Wrist Sheath (1 lbs), Adventurer's Kit (backpack, bedroll, belt pouch, clay mug, dagger, 2 fishhooks, flint and steel, sewing needle, signal whistle, 50 feet of string, 50 feet of thread, waterskin, week’s worth of trail rations, and whetstone) (22 lbs), Explorer's Outfit (8 lbs)
Wealth: 0 gp


Notes Harrowing: 7; +1 Inherent Bonus to Cha

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped