Pathfinder Society 2 -hahmot

Trismegistus Taivaanhalkoja Sateraijis-Bolverk

Kun äitisi on alkemisti, on täysin mahdollista että olet kasvanut koeputkessa ja syntynyt täytenä aikuisena. Ei mitään hätää, limasta koostuvan pikkusisaruksen jälkeen Ronit ja Orteil päättivät että jos lisää lapsia hankitaan, niin sitten perinteisesti.

Barbarian 3
Player <Gomis> (<81346-2001>)
XP 20


Ancestry Half-elf, Background Martial Disciple
Speed 20 ft. (bcuz armor), Perception +8, Low-light vision
Alignment Neutral Good
Languages Common, hallit


Str 18 (+4), Dex 12 (+1), Con 14 (+2)
Int 10 (0), Wis 12 (+1), Cha 12 (+1)


AC 20/19; (+4 armor, +1 Dex, +5 Prof.)
HP 50
Fort 9, Ref 6, Will 8
Special Defenses Deny Advantage, Diehard


Melee +1 War Flail +10, 1d10+4 DMG, 2-handed, traits: disarm, sweep, trip
Melee RAGE War Flail +10, 1d10+6 DMG
Ranged Javelin +4, 1d6+4 DMG, range 30 ft., traits: thrown
Special Attacks N/A


Skills Acrobatics +6•, Arcana +5•, Athletics +9•, Diplomacy +8••, Lore (Warfare) +5•, Lore (Scouting) +5•, Occultism +5•


Ancestry Abilities Cooperative Nature
Class Feats Acute Vision, Sudden Charge, No Escape
General Feats Diehard
Skill Feats Cat Fall, Arcane Sense
Class Features Rage, Instinct -> Fury Instinct, Deny Advantage


Bulk 6 bulk, encumbered limit 9 bulk, max 14 bulk
Worn Chain Mail (2), Ordinary Clothing (-), Wayfinder (-), Backpack (-), Rope (L), Torch x 2 (L), Flint and Steel (-), 3 x Minor Healing Potions (-), 3 x Lesser Healing Potions (-)
Weapons +1 War Flail (2), Javelin x 5 (L)
Stowed Crowbar (L), Writing Set (-), Waterskin (L), Torch x 8 (L), Bedroll (L), Grappling Hook (L), Climbing Kit (1), Tent [pup] (L), Manacles [simple] (-)
Wealth 19 GP 7 SP 0 CP
At the Lodge -


Faction Vigilant Seal; Reputation 24; Tier 1
Fame 22


Boons -


 • Homeland: Taldor.
 • Ethnicity: Intriguing.
 • Nationality: Absalomian.
 • Religion: None.
 • Age: ???
 • Height: L O T S
 • Weight: chonk
 • Hair: Dirty blonde.
 • Eyes: Grass green.
 • Lisäkuvausta pian.

  Persoonallisuus jossain välissä kun saan kirjoitettua.

  Taustatarinaa jossain välissä kun saan kirjoitettua.


  Scenarios Played
  1. #1-01: The Absalom Initiation
  2. #1-00: Origin of the Open Road [GM exp]
  3. #1-06: Lost on the Spirit Road
  4. #1-10: Tarnbreaker's Trail [GM exp]
  5. #1-08: Revolution on the Riverside
  6. #1-18: Lodge of the Living God

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped