Kategoriassa Darkmoon Vale -hahmot

Erel Vesikastanja - Hahmoa pelasi Lehmuska

"Eih, se on vesiliukoista!"

-Erel oli kasvi- ja yrttitieteilijä. Nyt hän on Scragin vatsassa.

HotAsta oli täällä.

Summary:

 • yksi käsi
 • BAB normaalisti
 • max weight 5 lb
 • max range close (25ft + 5ft per 2 levels)
  • jos ase joutuu kauemmas, se putoaa maahan
 • tarvitsee line of sight and effect
 • ei voi hyökätä kierroksella, jolla se kutsuttiin
 • liikkuu 15ft move actionilla
 • featit eivät toimi

Lisäksi jatkossa saattaa muuttua:

 • ase ei palaa välittömästi keskittymisen lakattua
 • damage bonus poistuu

Erel Vesikastanja

N Male Elf Wizard 5
Experience Points: 10
Favored Class: Wizard
Hit Points: 36 (5d6 + 5 Con + 4 elfyness + 5 Favored Class)
Initiative: +7
Speed: 30 ft.
Armor Class: 13 (+3 Dex), touch 13, flat-footed AC 10
Base Attack/CMB: +2/+1
Attack (melee): Unarmed Strike +1 (1d3-1, x2)
Attack (30' melee): Hand of Apprentice Sword of the North +7 (1d8+4 +1 cold, 19-20/x2)
Attack (ranged): +5 ()
Special Qualities: Low-light vision, Keen senses (hearing & sight +2), Immune to Sleep, +2 vs SR, Hand of the Apprentice, Martial Weapon Proficiency (Longbow & Composite, Shortbow & Composite, Longsword, Rapier).
Saves: Fort +2, Ref +4, Will +5
Abilities: Str 8, Dex 16, Con 12, Int 19, Wis 12, Cha 10
Skills: Appraise +15(+17 w/ magic item identification) (5), craft(alchemy) +8 (1), Knowledge(arcana) +12 (5), Knowledge(nature) +12 (5), Knowledge(history) +8 (1), Knowledge(local) +8 (1), Linguistics +8 (1), Perception (Hearing & Sight +2) +3 (0), Profession (herbalist) +9 (5), Ride +4 (1), Spellcraft +12 (5),
Feats: Improved Unarmed Strike, Deflect Arrows, Extend Spell, Improved Initiative
Bonus Spells: Mount 2/day, False life
Spells In Books:

Level 0: All
Level 1: Mage armor(+DC 16), Sleep(+DC 16), Color Spray, Ray of Enfeeblement, Animate Rope, Grease, Comprehend Languages, Identify, Alarm, Feather Fall(DC 16), Magic Missile (DC 16), Detect Secret Doors
Level 2: Invisibility, Web, Flaming Sphere, Blur, Rope Trick, Knock
Level 3: Fireball, Haste

Common Spells Prepared: (Jos Erel on seikkailussa NPC:nä, niin nämä loitsut on valmisteltu)

Level 0: Detect Magic, Message, Dancing Lights, Mage Hand
Level 1: Mage Armor, Color Spray, Alarm, Magic Missile
Level 2: Invisibility, Web, Flaming Sphere (+Pearl of Power!)
Level 3: Haste, Extended Rope Trick

Scool powers: Hand of the Apprentice (30ft range melee attack with a weapon, int to attack & damage)
Languages: Taldan, Elven, Sylvan, Draconic, Goblin, Gnome, Orc
Equipment:
On person: Sword of the North (4 lb.), traveler's outfit, spell component pouch (2 lb.), chalk, Hamuldar II:n valtikka (Lesser Metamagic Rod of Empower Spell) (5 lb.), scroll of comprehend languages, scroll of expeditious retreat, potion of cure moderate wounds (1 lb.), scroll of remove curse, pearl of power II, 100 gp (~2 lb.), 2 sp, 4 cp.
In backpack: Backpack (2 lb.), tindertwig, bedroll (5 lb.), waterskin (4 lb.), trail rations x 4 (4lb), scrollcase (½ lb), paper x 5, inkpen, ink, chalk x 5, spellbook (3 lb), looted spellbook (3lb, Sleep, Magic Missile, Mage Armor, Feather Fall)
Owned, but not carried: Longsword(4 lb.), 2 x scroll of identify. 700gp (~50 lb.)
Encumbrance: Without backpack 15 lb., with backpack 42½ lb.

Light load: 0 - 26 lb
Medium load: 27 - 53 lb
Heavy load: 54 - 80lb

Familiar (raven) (Huom. edelleen elossa.)

Size/Type: Tiny Magical Beast
Hit Dice: 1 (effectively 4) (15 hp)
Initiative: +2
Speed: 10 ft. (2 squares), fly 40 ft. (average)
Armor Class: 17 (+2 size, +2 Dex, +3 Natural Armor), touch 14, flat-footed 14
Base Attack/CMB/CMD: +0/-7/8
Attack: Claws +5 melee (1d2-5)
Space/Reach: 0 ft./0 ft.
Special Attacks:
Special Qualities: Low-light vision
Saves: Fort +2, Ref +4, Will +5
Abilities: Str 1, Dex 15, Con 10, Int 8, Wis 14, Cha 6
Skills: Listen +5, Spot +7, Appraise +4 (5), craft(alchemy) +0 (1), Knowledge(arcana) +4 (5), Knowledge(nature) +4 (5), Knowledge(history) +0 (1), Linguistics +0 (1), Profession (herbalist) +7 (5), Ride +3 (1) Spellcraft +4 (5)
Feats: Alertness, Weapon Finesse
Special Abilities Alertness(for master), improved evasion, share spells, empathic link, deliver touch spells
Languages: Elven, Master

Hahmon suunniteltu kehitys ellei jotain sopivampaa ilmaannu:
Wizard 6: Stinking cloud, Dispel Magic, 1/day Fly Wizard 7: Solid Fog, Tentacles of Forced Intrusion

Erelin loitsujen omalaatuisuudet. (kaikki loitsut toimivat mekaanisesti aivan normaalisti. Minä vain kirjoitan fluffin uudelleen) Vaikuttaa pahasti siltä, ettei Erel hallitse kovin monta oikeaa loitsua mage handin ja detect magicin lisäksi.

Acid Splash: Erel viskaa hiukan tislaamaansa happoa vihollisen päälle.
Detect Poison: Eräs loitsu, jonka Erel ihan oikeasti hallitsee eikä vain feikkaa kasvien avulla. Tämän mies oppi tunnistaakseen myrkkykasvit tavallisista.
Detect Magic: Tämänkin loitsun Erel osaa ihan oikeasti.
Read Magic: Tämänkin loitsun Erel osaa ihan oikeasti.
Daze: Lievästi huumaavan hajun sirtäminen kohteen nenän alle aiheuttaa hetkeksi toimintakyvyn heikkenemisen.
Flare: Kirkkaasti palavan kasvin sytyttäminen kohteen silmien edessä aiheuttaa näkökyvyn hetkellisen heikkenemisen.
Light: Fosforipitoisen tahnan hierominen kohteeseen saa sen hohtamaan valoa.
Ray of Frost: Hiukkasen brown moldia heitettynä vihollista kohti saa aikaan lieviä kylmettymisvammoja.
Ghost Sound: Tämänkin loitsun Erel hallitsee ihan oikeasti.
Bleed: Eräät yrtit estävät veren hyytymisen ja kasvattavat verenvuotoa.
Disrupt Undead: Eräs druidien arvossa pitämä misteli vaikuttaa vahingoittavasti epäkuolleisiin.
Touch Of Fatigue: Ohimenevää heikkoudentunnetta aiheuttavalla kasvitahnalla saa kohteen hetkeksi väsymään.
Mage Hand: Luultavasti Erelin parhaiten hallitsema loitsu. Lähes jokainen Erelin muista loitsuista hyödyntää tätä.
Mending: Tämänkin loitsun Erel osaa ihan oikeasti.
Open/Close: Tämänkin loitsun Erel osaa ihan oikeasti.
Arcane Mark: Tämänkin loitsun Erel osaa ihan oikeasti.
Prestidigitation:Tämänkin loitsun Erel osaa ihan oikeasti.
Message: Tämä loitsu perustuu erään sienen ominaisuuteen säilyttää elämä poimimisen jälkeen. Sienen lakki ja jalka toimivat puolisen tuntia lähettiminä ja vastaanottimina.
Dancing lights: Paikallisista luolista ja koloista löytyvää itsevalaisevaa rihmastoa hyödynnetään eristämällä valaiseva osa ja liikuttamalla näitä valoja mage handin avulla.
Resistance:Eräät jauhetut yrtit suojaavat päälleripoteltuna suurelta osalta vaaroja.
Color Spray: Erel heittää hienoa yrttipölyä silmille.
Mage Armor: Näytteen nro. 4 juuresta uutettu mehu levitetään kohteen päälle, mikä saa kohteen hikoilemaan violettia hikeä, joka suojaa panssarin tavoin.
Sleep: Erelin käyttämänä lyhyt siirtoloitsu, jolla siirretään sienestä tainnuttavaa kaasua haluttuun sijaintiin.
Grease: Heitetään erään marjan liukasta mehua haluttuun paikkaan.
Animate Rope: köytenä käytetään jotakin köynnöstä.
Ray of Enfeeblement: Haukkanotkon muurien juurella kasvavast ruohosta uutettua mehua, joka aiheuttaa lievää halvaannusta. Halvaantumisen teho ja kesto kuitenkin niin huonot, että lähtöainevalintaa tai uuttamismenetelmää pitää tutkia enemmän ennen kuin ainetta voi käyttää hyödyksi tosipaikan tullen.
Comprehend Languages: Ilmeisesti druideille pyhän puun mahlasta keitetty seos kiihdyttää mahlan juojan kapasiteettiä ymmärtää kieliä. Voikohan puita istuttaa myös muualle kuin lähimetsään? Mikäli voi, säilyttääkö puun mahla tämän erityisominaisuutensa? Asia vaatii lisätutkimuksia.
Identify: Tutkimukset ovat osoittaneet, että viinilasilliseen lisättäessä eräitä paikallisia yrttejä saadaan tehostettua magianpaljastusloitsun tehoa.
Alarm: Osa lähialueiden sienistä vaikuttaa säilyttävän elämän senkin jälkeen kun ne on poimittu. Tätä voi käyttää hyödyksi siten, että rihmastoa levitetään suojattavalle alueelle. Rihmastoihin astuminen saa rihmastoon kiinni olleen sienen lämpiämään nopeasti. Toinen sienilaji taas päästää kuuluvan äänen kun sen päälle astuu.
Feather Fall: Tutkimuksissa paljastui, että erään puun siitepöly pysyy ilmassa luontaisen levitaatiokykynsä ansiosta. Tämän levitaation aiheuttaja pystyttiin eristämään, ja kun sitä ripottelee runsaasti kohdehenkilön päälle, kohdehenkilö alkaa putoamaan hitaammin. Tutkimuksia pitää jatkaa levitaatioefektin aiheuttamisen vahvistamiseksi.
Magic Missile: Eriskummallinen marja, joka löytyy yleensä näytteen nro. 4 likeeltä on kerää energiaa sokerin sijasta maagisena energiana. Tähän mennessä on onnistuttu muuttamaan tämä latautunut maaginen energia tuhoisaksi ammukseksi, joka tuntuu helpottavan kohteeseen osumista. Voisiko marja hakeutua liikkeen perusteella? Marja vaatii lisätutkimusta.
Mount: Maagisen hevoskastanjan siemenestä kasvatettu kasvihevonen.
Detect Secret Doors: Haltian aisteja herkistävä sekoitus marjoja ja sieniä paljastaa lähistöllä olevat salaovet jo muutaman kulauksen jälkeen.
Invisibility:Haukkanotkon läheltä löytyi erikoinen pensas, jonka siitepölysä voi jauhaa näkymättömyyttä aiheuttavaa tomua. Saattaa olla, että koboldit ovat kehittäneet paremman valmistamismetodin. Asia kaipaa lisätutkimuksia.
Web: loitsu ei luo tavalliseen tapaan verkkoa, vaan tahmeita köynnöksiä.
Blur: Hierotaan erityisiä höyryjä levittävää yrttijauhetta kohteen päälle. Jauhe sakeuttaa ilmaa kohteen kohdalla, mikä aiheuttaa loitsusta saatavan concealmentin.
Flaming Sphere: Mage Handilla liikutellaan pientä pussia, jonka sisällä oleva yrttijauhe erittää herkästi syttyviä höyryjä. Nämä sytytetään prestidigitationilla.
Knock: Salamurhaajaköynnyksen palanen vääntää lukon kuin lukon auki.
Stinking Cloud: Sleepin tapaan kohteeseen siirretään loitsulla pahan hajuista ja vahvasti höyryävää uutetta, tällä kertaa erään kasvin juuresta.
Haste: Kohteiden sieraimiin siirretään mage handilla erityisestä alueella kasvavasta sienestä ainesosia, jotka tehostavat havainnointikykyä ja lihaksia saaden maailman hidastumaan kohteiden ympärillä.
Fireball: Joskus Flaming Sphereen käytetyt ainesosat menevät homeeseen ja niistä tuleekin suuri räjähdys.

Mikäli joku keksii kasviaiheisen fluffin noihin cantrippeihin, mihin olen kirjoittanut Erelin osaavan ne ihan oikeasti, niin voi toki ehdottaa parempaa fluffia. Mikäli mahdollista, haluaisin Erelin osaavan mahdollisimman vähän loitsuja ja hoitavansa "loitsimisen" pelkkien kasvien avulla.

*facepalm*, tuli vasta nyt huomattua, että universalistiwelhot saavat valita spell like loitsunsa mistä tahansa koulusta eivätkä pelkästään universaalista koulusta.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped