Kategoriassa Darkmoon Vale -hahmot

Grunga - Hahmoa pelasi Lehmuska

Kuoli yrittäessään epätoivoisesti pelastaa nimeltämainitsemattoman haukkanotkolaisen henkeä kukkulan kahakassa. Juuri ennen kuolemaansa näki notkolaisen saavan surmansa.

Testamentti: Pedon kaulapannassa on piilotettuna muutama pala taiteltua paperia. Suurin osa on kirjoitettu joko huonolla käsialalla tai muste on vain hankaantunut taitoksissa ollessaan liian epäselväksi lukea. Yksi papereista on kuitenkin melko tuore ja sen sanat voi vielä erottaa. Siinä lukee:
Pitäkää huolta pennuista.

Voisin muutaman sanasen sanoa siitä miksi Grunga oli millainen oli, miksi hän teki kuten teki ja miksi hän kuoli kuten kuoli. Grungan luonteeseen yritin antaa jotakin piirteitä siitä, että hän tunsi itsensä huonommaki tai alempiarvoiseksi kuin muut. Tämän takia hän mm. ei suostunut perääntymään taistelusta huuhkarhua vastaan, tai miksi hän syöksyi auttamaan kuolevaa notkolaista oman henkensä uhalla. Osaksi tämä myös liittyi siihen, miksi Grunga puhui hitaasti ja taukojen kanssa. Hän ei ollut verbaalisesti lahjakas eikä kuitenkaan halunnut mennä solmuun sanoissaan. Sitten muut olisivat vain tehneet hänestä pilkkaa. Toisaalta taas Grungassa virtaa alkukantainen örkin veri. Tämän koetin tuoda esille alkukantaisena raivona, joka ilmaantui Grungan ollessa kuolemanvaarassa. Tämän takia Grunga ei esimerkiksi hyväksynyt Jekkajakin antautumista, vaan nuiji tämän hengiltä.

Odottaa henkiinherätystä Toragin temppelissä vuorilla.

Otus. Oli päässyt ihmislihan makuun. Piti lopettaa.
- Grungan ensimmäiset sanat huuhkarhua vastaan käydyn taistelun jälkeen (Seuraavana päivänä, jolloin Grunga oli vihdoin saatu tajuihinsa.)

Grunga on asunut Haukkanotkossa koko elämänsä. Puoliörkki vietti nuoruutensa puunhakkaajana, mutta koska hänet nakitettiin turhan usein etsimään muista puunhakkaajista eroon joutuneita tunareita, vietti hän myös aikaa metsässä samoten. Aikuisiällään hän oli kehittynyt jo melkoiseksi jäljittäjäksi.

Grunga on puoliörkiksi tyypillisen lihaksikas, mutta myös kohtalaisen notkea. Mies liikkuu yleensä matkustusvaatteissaan, joihin kuuluu erityisesti Grungan arvostamat saappaat. Örkin musta tukka on melko lyhyt, seurausta liian monen matalan oksan ja pensaan sotkeutumisesta tukkaan.

Grunga puhuu hitaasti yleisesti ottaen, sillä sanat eivät ole kovin luonnollinen tapa kommunikointiin Grungan kaltaiselle erakkoluonteelle. Toisin kuin Grungan puhe, ovat hänen tekonsa yleensä nopeita ja täsmällisiä.

Grungan mukana kulkee myös örkin uskollinen koira (paitsi silloin kun Grunga lähtee seikkailemaan. Nykyisellä tasolla koira on laakista vainaa, eikä notkossa ole tarpeeksi koiria haudattavaksi joka seikkailun jälkeen.), joka on jo muutaman vuoden taivaltanut miehen rinnalla. Nuorempana koira oli melko vilkas, mutta nyt vanhuuden kolkuttaessa ovella on koira muuttunut rauhalliseksi kumppaniksi.

Grunga

LG Male Half-Orc Ranger 3 / Monk 2
Experience Points: 12
Hit Points: 52 HP (3d10 Ranger +2d8 Monk + 8 Racial + 5*2 Con + 0 Favored Class)
Initiative: +6/+7 in forest
Speed: 30 ft.
Armor Class: 18 AC ( +2 Dex, +3 Insight, +2 Armor, +1 Deflection), touch AC 16, flat-footed AC 16
Base Attack/CMB: +4 / +7 (def. 22)
Attack (melee): Earth Breaker +9 (2d6+4, x3), bludgeoning
Attack (melee): Unarmed Strike +7 (1d6+3 plus scorpion style DC 15, x2), bludgeoning
Full Attack(melee): Earth Breaker +7 (2d6+4, x3), bludgeoning, unarmed strike +5 (1d6+1, x2), bludgeoning
Attack (melee): Dagger +7 (1d4+3, 19-20/x2), slashing/piercing
Attack (ranged): Dagger +6 (1d4+3, 19-20/x2), piercing
Attack (ranged): Light Hammer +6 or +4/+4 (1d4+3, 19-20/x2), bludgeoning
Attack (ranged): Shuriken +6 or +4/+4 or +2/+2/+2 (1d2+3, x2) 3. hyökkäys(1d2+1, x2), piercing
Special Qualities: Orc blood, Darkvision, Orc Weapon Familiarity, Orc Ferocity, Favored Class: Ranger, Favored Enemy: human +2, Wild Empathy +3, Evasion, Favored Terrain (Forest) I
Saves: Fort +8, Ref +8, Will +7
Abilities: Str 17, Dex 14, Con 14, Int 8, Wis 16, Cha 10
Skills:

Acrobatics: +6 (1)
Bluff: +0/+2 vs human
Escape Artist: +2
Handle Animal: +6 (3)
Heal: +8/+10 with kit (2)
Intimidate: +8 (5)
Perception: +11/+13 vs human or in forest / +15 human in forest (5)
Sense Motive: +3/+5 vs human
Stealth: +8/+10 in forest (3)
Survival: +11/+12 tracking / +13 vs human or in forest / +14 tracking human or tracking in forest / +16 tracking human in forest (5)
Swim: +3

Feats: Improved Initiative, virtual Two Weapon Fighting, Improved Unarmed Strike, Stunning Fist, Scorpion Style, Weapon Focus: Trollhammaren, Endurance, Dazzling Display
Languages: Taldan, Orc
Equipment: Earthbreaker, mw. (14 lb.), Dagger (1 lb.), 2 x light hammer (2 x 2 lb.), Signal Whistle (0 lb.), Explorer's Outfit( [10 lb.]), Healer's Kit(1 lb.), Ihmeiden sormus (ring of water walking) (0 lb.), Bracers of Armor +2 (1 lb.), Ring of Protection +1, 8 x Potion of Mage Armor (8 lb.), 2 x Oil of Magic Weapon (2 lb.), 2 x potion of Jump (2 lb.), 10 x shuriken (1 lb.), 16 gp, 3 sp, 8 cp (~1 lb.)
in Backpack:Bakcpack (2 lb.), Bedroll(5 lb.), Winter Blanket (3 lb.), Whetstone (1 lb.), Waterskin x 2 (2 x 4 lb.), Trail Rations x 4 (4 x 1 lb.), Tindertwig (1 lb.)
In Falcon's Hollow: 700gp, Studded Leather (20 lb.), 2 x Winter Wolf Cub
Encumbrance: Without backpack 34 lb., with backpack 59 lb.
Grunga's weight: No gear 205lb., without backpack 239 lb., with backpack 254 lb.

Light load: 0 - 76 lb
Medium load: 77 - 153 lb
Heavy load: 154 - 230lb

Arvostusta siitä, ettei jonkinnäköistä bonusta, joka toimii vain torstaisin, yöaikaan tai jos mukana on hammasharja ole löytynyt tähän mennessä. :)

Dog, Peto

Size/Type: Small Animal
Hit Dice: 1d8+2 (6 hp)
Initiative: +3
Speed: 40 ft. (8 squares)
Armor Class: 15 (+1 size, +3 Dex, +1 natural), touch 14, flat-footed 12
Base Attack/CMB/CMDC: +0/+0/15
Attack: Bite +2 melee (1d4+1)
Space/Reach: 5 ft./5 ft.
Special Attacks:
Special Qualities: Low-light vision, scent
Saves: Fort +4, Ref +5, Will +1
Abilities: Str 13, Dex 17, Con 15, Int 2, Wis 12, Cha 6
Skills: Jump +7, Perception +5, Survival +1*
Feats: Alertness
Trained Tricks: Attack (1), Heel(1), Defend(1), Guard(1), Down(1), Track(1)

Hahmon suunniteltu kehitys:

Moar ranger, moar I say!
Laitan tämän tänne varulta, etten joudu step uppia kaivamaan esiin uudestaan.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped