Kategoriassa Darkmoon Vale -hahmot

Rodrik Hopeakuu

Experience Points: 15/18
Human Male Ranger 4, Fighter 2
LN Medium Humanoid
Hit Points: (10+6*5 class + 6 racial + 2 Con/Level + 2 Favored Class) 60 hp
Initiative: +3
Speed: 30 ft.
Armor Class: 18 (+3 Dex, +3 Armor, +1 Shield, +1 Deflection), touch 14, flat-footed 14
Base Attack/CMB: +6/+8
Attack: +1 Keen Repeating Heavy Crossbow, +11/+6 Ranged (1d10+1 Piercing, Crit: 17-20/x2, 120 ft.)
Attack: +1 Flaming Bastard Sword, +9/+4 Melee (1d10+3+1d6; Magical, Crit 19-20/x2)
Attack: Silver Dagger, +8/+3 Melee (1d4+1 Piercing/Slashing, Crit: 19-20/x2)
Special: 1st Favored Enemy (Human), Track, Wild Empathy, Combat Style (Archery), 1st Favored Terrain (Forest), Hunter's Bond (Companions), Bravery
Saves: Fort +9, Ref +7, Will +3 (+1 against fear)
Abilities: Str 14, Dex 16, Con 14, Int 12, Wis 14, Cha 10
Skills: Acrobatics (+4), Climb (+7), Craft ("Weaponsmith") (+8), Handle Animal (+4), Heal (+6), Intimidate (+5), Knowledge (Dungeoneering) (+5), Knowledge (Engineering) (+5), Knowledge (Geography) (+6), Knowledge (Local) (+4), Knowledge (Nature) (+8), Knowledge (Nobility) (+2), Perception (+10), Ride (+7), Sense Motive (+4), Spellcraft (+5), Stealth (+11), Survival (+10), Swim (+6)
Feats: Rapid Reload (Heavy Crossbow), Point Blank Shot, Precise Shot, Endurance, Exotic Weapon Proficiency (Repeating Heavy Crossbow), Rapid Shot, Crossbow Mastery, Weapon Focus (Repeating Heavy Crossbow)
Spells: 1/day (default: Delay Poison), Save DC 13
Languages: Taldane (Common)
Equipment:

On person: Tuomiontuoja: +1 Keen Repeating Heavy Crossbow (12 lb.), ~30 Bolts (1 lb./10 pcs), Veljessurmaaja +1 Flaming Bastard Sword (6 lb.), Silver Dagger (1 lb.), MW Studded Leather Armor (20 lb.), Explorer's Outfit, Buckler (5 lb.), Ring of Protection +1, Potion of Cure Light Wounds x4, Tinahaukan tähti, 928 gp, 5 sp.
In backpack: Handy Haversack (5 lb.), 20 Silver Bolts, 5 Bolts of Giant Bane, ~70 Bolts, Waterskin (4 lb.), Flint and Steel, Blanket (3 lb.), Bedroll (5 lb.), Tent (20 lb.), Hemp Rope (10 lb.), Hooded Lantern (2 lb.), MW Manacles (Lock:Good) (2 lb.), Food Ration x5 (1 lb./1), Scent Breaker x4, Garlic, Wolfbane, Vial of Holy Water x1, Silversheen
Unused items: Backpack, Studded Leather Armor, Battleaxe, Heavy Crossbow, MW Heavy Crossbow, MW Battleaxe
Immaterial: Boon from Nereia (Fae Queen of Graymere Wood), Guardian of The Village, Kettil as Nemesis, Depnaakra as Nemesis, Minor boon from Lady Cirthana

Crossbow Mastery
You can load crossbows with blinding speed and even fire them in melee with little fear of reprisal.
Prerequisites: Dex 15, Point Blank Shot, Rapid Reload, Rapid Shot.
Benefit: The time required for you to reload any type of crossbow is reduced to a free action, regardless of the type of crossbow used. You can fire a crossbow as many times in a full attack action as you could attack if you were using a bow. Reloading a crossbow for the type of crossbow you chose when you took Rapid Reload no longer provokes attacks of opportunity.
Special: A fighter may select Crossbow Mastery as one of his fighter bonus feats. A ranger may select Crossbow Mastery in place of Manyshot for his improved combat style at 6th level.

Hevonen - kuollut

Light Warhorse
Large Animal
Hit Dice: 3d8+9 (22 hp)
Initiative: +1
Speed: 60 ft. (12 squares)
Armor Class: 17 (+3 Barding, –1 size, +1 Dex, +4 natural), touch 10, flat-footed 16
Base Attack/Grapple: +2/+9
Attack: Hoof +4 melee (1d4+3)
Full Attack: 2 hooves +4 melee (1d4+3) and bite -1 melee (1d3+1)
Space/Reach: 10 ft./5 ft.
Special Attacks:
Special Qualities: Low-light vision, scent
Saves: Fort +6, Ref +4, Will +2
Abilities: Str 16, Dex 13, Con 17, Int 2, Wis 12, Cha 6
Skills: Perception +4
Feats: Endurance, Run
Environment: Temperate plains
Organization: Domesticated
Equipment Carried: (69.0 lb.) Military Saddle (30.0 lb.), Saddle Bags (8.0 lb.), Studded Leather Barding (30.0 lb.), Bit and Bridle (1.0 lb.)
Saddle Bags' Content: (0.0 lb.) Total Weight Carried: 69.0 lb.
Carrying Capacity: Light load 230.0 lbs., Medium load 460 lbs. Heavy load 690 lbs.


Rodrik Hopeakuun tarinaa

Synnyin parikymmentä vuotta sitten. Tarkka paikka ei ole tiedossani, mutta ilmeisesti jossain Chelaxian ja Andoranin rajaseuduilla. Isäni oli aatelinen Länsi-Taldorista ja vietti tuolloin paljon aikaa kyseisellä seudulla. Oikea äitini saattoi olla mitä tahansa ruhtinattaresta maatalon piikaan, minulle ei koskaan kerrottu. Luultavasti vain isäni tiesi totuuden, eikä hän puhunut asiasta edes kysyttäessä. Huolimatta muiden saati edes laillisen vaimonsa mielipiteistä hän kuitenkin tunnusti minut (tosin ilman perintöoikeutta) ja toi mukanaan takaisin Taldoriin. Vartuin "sisarusteni" joukossa ja vietin jokseenkin normaalin lapsuuden, vaikka virallisiin tilaisuuksiin ja juhliin en perheenjäsenenä osallistunutkaan.

Veljistäni kasvatettiin ritareita, joten opin muiden mukana ratsastamaan ja käsittelemään aseita. Suvun vaakunalla koristeltua haarniskaa en luonnollisesti koskaan päälleni pukenut. Miekka sopi käteeni, mutta asemestarimme huomasi jo varhain luontaisen kykyni käyttää varsijousta ja pian siitä tulikin mieliaseeni. Häneltä opin myös aseiden huoltamisen ja valmistamisen perustaidot. Kuljimme myös paljon maastossa niin jalan kuin ratsainkin. Opin nopeasti luonnossa liikkumisen taidot ja tulin metsästysretkillä hyvin toimeen koirien kanssa.

Isäni kuoli kun olin 14-vuotias. Hän suistui talvella hevosen selästä ja putosi hyiseen jokeen. Hän selvisi miestensä avustamana rannalle ja kotiin, mutta olosuhteet tekivät tehtävänsä ja muutama viikko myöhemmin keuhkokuume vei hänet ennenaikaiseen hautaan. Hautajaisten jälkeen äitipuoleni järjesti minut mukaan kaikille pitkille retkille joille suinkin mahdollista. Luultavasti hän halusi minut pois silmistään, mutta samalla myös varmisti, että veljeni sai rauhassa haltuunsa hänelle kuuluvan vallan ja vastuun. Ymmärsin vihjeen ja vietettyäni vuoden ajan suurimmaksi osaksi muualla päätin täysi-ikäisyyden kynnyksellä lähteä etsimään omaa onneani.

Suuntasin länteen kohti Andorania mielessäni aikomus palata synnyinseuduilleni. Matka oli pitkä ja mutkainenkin, viiden vuoden aikana ehdin nähdä monia paikkoja. Aluksi elätin itseäni erätaidoillani, toimien esim. jäljittäjänä ja ajokoirien hoitajan apuna metsästysretkillä. Talven tullen asetuin sopivaan kylään tai kaupunkiin ja värväydyin vartiostoon missä arvostettiin kykyjäni korjata ja huoltaa aseita. Kolmantena talvena vartiostoon tuotu murhamies onnistui pakenemaan sellistään ja ulos kaupungista. Muut vartijat olivat haluttomia lähtemään miehen perään keskellä talvea, vaikka uhrin sukulaiset lupasivat hänestä palkkion. Tiesin kykyni jäljittäjänä, joten suuntasin yksinäni roiston perään. Kaupunkilainen ei hangessa kovin kauaksi ehtinyt ja sain hänet kiinni illansuussa leirinuotion sytytyspuuhissa. Kohmeisin sormin hänestä ei ollut juuri vastusta. Löin hänet kirveeni lappeella tainnoksiin, köytin kädet ja jalat yhteen ja raahasin hänet hevosen selässä takaisin kaupunkiin. Jatkossa sain lisää vastaavia töitä erilaisissa olosuhteissa. Useimmiten kävin kylissä ja kaupungeissa paikallisen viranomaisen luona tiedustelemassa mahdollisista keikoista, muutaman kerran minuun otettiin jopa suoraan yhteyttä. Jälkimmäiset olivat huomattavasti hämärämpiä ja pitäydyin pääasiassa laillisen esivallan hyväksymissä töissä.

Puuttuu vielä: Saapumiseni Darkmoon Valeen. Night of the Silverblood vuosi sitten ja sen vaikutus. Muut kokemukset ihmissusista ja suhtautuminen niihin.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped