Kategoriassa Darkmoon Vale -hahmot

Taklinn Rautanyrkki oli kääpiömunkki, joka jätti maanpäällisen kääpiökotinsa lähtien seuraamaan Cayden Caileanin viitoittamaa matkamiehen ja seikkailijan tietä. Caydenin (ja monien kääpiöiden) tavoin myös Taklinn oli perso oluelle ja väkevälle simalle, eikä reilu leikkimielinen nujakointikaan ollut poissuljettu aihe. Hyvälle ruualle perso Taklinn oli myös itsekin etevä kokki.

Nyt Taklinn on kuitenkin tullut tiensä päähän, ja viettää monia rattoisia tuokioita Toragin saleissa ja rellestäen Cayden Caileanin kanssa tuonpuoleisen tavernoissa. Viimeisin tavoite Taklinnilla oli hävittää Droskarin Koettelemuksesta pahat olennot ja kunnostaa se takaisin entiseen uskoonsa, Toragille pyhitetyksi luostariksi, ehkä siinä sivussa sallia hyvän ystävänsä Fennin perustaa asianmukainen anniskeluliike pihatorille. Tämä tavoite jäi kuitenkin toteutumatta kun tie katkesi kuin kääpiömunkki konsanaan kirveen halkaistessa hänet päästä nivusiin kahtia. Kuollessaan Taklinn oli 70 vuotias, kääpiöksi varsin paljon nähnyt ja kokenut, vaikkakin nuori.

Taklinnin ruumis, tai se mitä siitä on kahtena kappaleena jäljellä, jäi Droskarin Koettelemuksen alapuolisiin armottomiin tunneleihin odottomaan, kunnes hänen toverinsa kenties sen löytävät, ja hautaavat asiallisin menoin.

Experience Points: 2
Male Dwarf Monk of Torag 1
Lawful Good Medium Humanoid
Hit Points: (1d8 class + 8 racial + 3 Con) 19 hp
Initiative: +2
Speed: 20 ft.
Armor Class: 15 (+2 Dex, +3 Wisdom), touch 15, flat-footed 13
Base Attack/CMB: +0/+2
Attack: Unarmed +2 melee (1d6+2 bludgeoning, Crit: 19-20/x2), Light Crossbow +2 ranged (1d8 piercing, Crit: 19-20/x2), Warhammer +2 Melee (Two-handedly: 1d8+3 bludgeoning, crit: x3), Grapple +4
Full Attack: Flurry of Blows +0/+0 melee (Damage Varies)
Space/Reach: 5 ft./5 ft.
Special Qualities: Slow and Steady, Darkvision 60 ft., Stonecunning, Keen Senses, Greed, Hearty, Weapon Familiarity, Hatred, Defensive Training, Stability, Unarmed Strike, Flurry of Blows, Bonus Feats: Caught Off-Guard
Saves: Fort +5, Ref +4, Will +5 (+1 resistance bonus on saves against fire spells and effects)
Abilities: Str 15, Dex 14, Con 16, Int 10, Wis 16, Cha 7
Skills: Acrobatics +6, Intimidate +2, Knowledge (History) +4, Profession (Cook) +9
Feats: Improved Grapple
Languages: Common, Dwarven
Total Carried/Light Load: 50.3 lb./54 lb.
Bought Equipment: Warhammer 12 gp, Backpack 2gp, Bedroll 1sp, Cook's Apron made of leather 1gp, Traveler's Outfit, Tent 5gp, Flint and Steel 1gp, 7 x Trail Rations 3gp5sp, Masterwork Cooking Tools 50gp, Wooden Holy Symbol of Cayden Cailean (Masterwork Wooden Pint) 60 gp, Clay Jug and gallon of Ale 2sp 3cp, 111gp, 7sp, 7cp
Found Equipment: Book Containing Hymns to Torag, Ring of Torag (Fire Resistance 10 1/day, +1 resistance bonus on saves against fire spells and effects), scroll of spiritual weapon, Potion of owl's wisdom, Druingar Glintaxe's Mithral Full Plate, Druingar Glintaxe's +1 battle axe, Silvered Dagger, last testament of Gristogar (8 lb.), obsidian statuette of a dwarf warrior fighting an owlbear (4 lb.)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped