Kamaitachi

Nopealiikkeinen, historiastaan varsin vähän muille paljastava seikkailijasielu.

Male Human Samurai [Sword Saint] Level: 1

Order: Ronin ; Chaotic Good ; Cyagral (#217728)

AC: 16 : (+2 armor, +4 Dex)

Hp: 13

Fort: +4 , Ref: +4 , Will: -1

Initiative: +6

Speed: 20ft/30ft (medium armor)

Aseet:

Melee: Wakizashi

Ranged: Sling

Vyöllä kaksi wakizashia ja sling hätävarana.

Str: 12, Dex: 18, Con: 14, Int: 9, Wis: 8, Cha: 14

BAB: +1 , CMB: +2 , CMD: +16

Feats: Challenge, Iaijutsu Strike, Resolve, Weapon Finesse

Skills: Bluff(1), Diplomacy(1), Disguise(1), Sense Motive(1)

Traits: Reactionary

Languages: Common

On person: Leather armor; Wakizashi x2; Travelers outfit; Sling

In backpack: Flint and steel; Blanket; Waterskill (full, water); Torch x2; Trail rations x2

Wealth: 24g 84s 98cp

Encumberance: 37,5lb./ 43 lb. light/86 lb. medium

Nootteja: Suuri osa tämän samurain kyvyistä on vain hänen omana tietonaan.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped