Aryenis Nuorveri

Sitaatti/rivin konsepti/mitävaan

Female Dhampir Occultist 1
Neutral Good Medium Humanoid
Player Gomis


Init +2
Senses Perception +6, darkvision 60 ft., low-light vision


AC 15, touch 12, flat-footed 13; (+3 armor, +2 Dex)
hp 10
Fort 3, Ref 2, Will 4
Special Defenses Resist level drain


Speed 30 ft.
Melee Glaive +3, 1d10+4 damage, x3 critical, slashing.
Melee Dagger +3, 1d4+3 damage, 19-20/x2 critical, slashing or piercing.
Ranged Shortbow +2, 1d6 damage, x3 critical, piercing. + 20 arrows
Special Attacks N/A


Spells known
1st (2/day) — Inflict Light Wounds, Unseen Servant
Knacks (at will) — Grave Words, Stabilize


Magic Schools Necromancy & Conjuration
Implements Grandfather's finger bone (necromancy), mother's pocket mirror (conjuration)
Mental Focus 4/day
Resonant Powers Necromantic Focus, Casting Focus
Focus Powers Mind Fear, Servitor, Psychic Curse


Str 16, Dex 14, Con 12, Int 17, Wis 11, Cha 18
Base Atk 0; CMB 3; CMD 15
Feats Iron Will
Skills Bluff +6 (0 ranks), Diplomacy +8 (1 rank), Knowledge (nobility) +8/10 (1 rank), Linguistics +7 (1 rank), Perception +6 (1 rank), Sense Motive +4 (1 rank), Spellcraft +7 (1 rank), Use Magic Device +8 (1 rank)
Traits Focused Mind, Child of Kintargo
Languages Common, infernal, shadowtongue, halfling, elven
SQ Low-light vision & darkvision 60 ft., Manipulative, Undead Resistance, Light Sensitivity, Negative Energy Affinity, Spell-like Ability Detect Undead 3/day, Resist Level Drain, Implements, Focus Powers, Mental Focus.


On person Noble's Outfit (10 lbs.), Signet Ring (-), Parasol (2 lbs.), Dagger (1 lbs.) // Traveler's Outfit (5 lbs.), Glaive (10 lbs.), MWK Studded Leather (20 lbs.), Shortbow (2 lbs.), 20 arrows (3 lbs.) Mirror (0,5 lbs.), Spell Component Pouch (2 lbs.)
In backpack Heritage Book (2 lbs.), Perfume (-)
Wealth 24
Encumbrance 13 / 42,5 lb. without backpack, 44,5 lb. with backpack (76 lb. light/77-153 lb. medium/154-230 lb. heavy)


 • Homeland: Cheliax.
 • Ethnicity: Dhampir (Chelish)
 • Nationality: Chelish.
 • Religion: Shelyn.
 • Age: 29 years.
 • Height: 186 cm / 6'1''
 • Weight: 60 kg / 132 lbs.
 • Hair: Dark.
 • Eyes: Dark violet.
 • Pitkä, hintelä ja kaunis kalpea nainen. Aryeniksellä on pitkät, tummat, kihartuvan laineikkaat hiukset ja tummat silmät joiden sävy vivahtaa violettiin. Hänen ihonsa on kalpea ja hänen terävät piirteensä ovat eittämättä kauniit, mutta joidenkin mielestä hieman... Yliluonnolliset, tosin on hankala sanoa miten. Ihan kuin hänen ihonsa olisi hieman liian läpikuultava, tai silmänsä liian syvät. Tai kulmahampaansa hieman liian terävät.
  Aryenis on ulkonäköönsä ja yleiseen hentoon ja jokseenkin heikkoon olemukseensa nähden yllättävän fyysisesti voimakas - moni ei ole tätä ominaisuutta hänessä nähnyt, mutta se, yhdistettynä outoon suhtautumiseen maagiseen parannukseen, vain lisää nuoren naisen yliluonnollista olemusta.

  Persoonallisuus -

  Taustatarinaa -

  Suhtautuminen muihin hahmoihin

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped