Vähän erikoistuneempaa sanastoa ja suomennoksia. Tässä ei käydä läpi peruskäsitteistöä kuten "Cheliax" tai "Asmodeus", vaan paikkoja, järjestöjä ja muuta relevanttia.

Isoaari (Longacre) Unelias pikkukaupunki Kuiskmetsän kupeessa, jonka väestössä on paljon sotaveteraaneja. Väkiluku noin 1500, enimmäkseen ihmisiä. Pääelinkeino ovat maa- ja metsätalous. Paikallishallitsija on arkkiparoni Darellus Fex.

Jumalkouran ritarikunta (Order of the Godclaw) Jumalkoura on yksi hornanritarien ritarikunnista. Toisin kuin muut hornanritarit, Jumalkouran seuraajat ovat vahvasti uskonnollisia ja palvovat polyteistista kokonaisuutta, joka koostuu Asmodeuksesta, Toragista, Irorista, Abadarista sekä Iomedaesta, joiden opinkappaleita tulkitaan tiukimman kautta. Jumalkouran päämaja on Dinyarin linnakkeessa Aspodellvuorilla eteläisessä Isgerissä, likellä Andoranin rajaa.

Kaprantrooppi (Wereboar) Ihmissika. Cheliaxin lain mukaan kaikki teriantroopit, kuten ihmissiat, ihmissudet ja niin edelleen, on surmattava tavattaessa jotta tartunta ei leviä. Poikkeuksia toki myönnetään valtakunnalle arvokkaiden yksilöiden kohdalla.

Kuiskmetsä (Whisperwood) Suuri ja vanha aarnimetsä itäisessä Cheliaxissa. Vaikka sen reunoilta hakataankin puita, harva uskaltaa sen uumeniin, missä tunnelma on painostava ja eläimetkin tuntuvat uhkaavilta. Kuiskmetsässä asuu monia hirviöitä ja sen sydämessä tiedetään olevan avoin portti Helvettiin.

Loistokas vallankumous (Glorious Reclamation) Iomedaelainen kapinaliike, joka on vallannut Dinyarin linnakkeen Jumalkouran ritarikunnalta ja kiihottaa kansannousua halki Cheliaxin. Vallankumousta johtaa Alexeara Cansellarion.

Portin ritarikunta (Order of the Gate) Hornanritareiden veljeskunta, jonka jäsenistä suurempi osa on velhoja ja muita loitsijoita kuin sotureita. Portin ritarikunnalla on kylmä ja intellektuelli näkemys epäjärjestyksen ennaltaehkäisystä ja maailman epätäydellisyydestä. He korostavat valvontaa, informaatiosodankäyntiä sekä pakkokeinoja. Portin ritareiden päämaja on Enferacin linnakkeessa Pezzackista itään.

Remesiana Suurkaupunki Isoaarista etelään, Kuiskjoen suiston vieressä Solvanlahden rannalla.

Rovion ritarikunta (Order of the Pyre) Merkittävä hornanritarikunta, joka on omistautunut erilaisten harhaoppien, yhteiskunnalle haitallisten uskontojen sekä anarkististen filosofioiden kitkemiseen. Rovion ritarikunnan päämaja on Kranen linnakkeessa Ostenson lähellä, Cheliaxin itärannikolla.

Seipään ritarikunta (Order of the Pike) Seipään ritarikunta on vähäinen hornanritarien veljeskunta, jonka päämaja on Ordeialin torni Senarassa Kuiskmetsän itälaidalla. Seipään ritarikunnan jäsenet ovat hirviönmetsästäjiä, jotka pitävät maaseudun turvallisena ja taistelevat Kuiskmetsän petoja vastaan, ja heitä pelätään ja vihataan paljon vähemmän kuin useimpia muita hornanritareita.

Sydänmaa (The Heartlands) Yksi Cheliaxin kuudesta arkkiherttuakunnasta. Niin Isoaari kuin Remesianakin kuuluvat Sydänmaihin. Sydänmaiden ja koko Cheliaxin pääkaupunki on Egorian. Arkkiherttuattaren titteli kuuluu Abrogail II:n pitkään litaniaan.

Sydänterä (Heart's Edge) Itsensä Iomedaen kuolevaisena kantama miekka.

Tuonimetsä (Barrowood) Suuri metsäalue läntisessä Cheliaxissa.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped