Hanneke Drolmer

Female Human0 Cleric 6
LG M Humanoid (human)
Player FranKc


Init +2/+4 (+2 dex, +2 if acts in surprise round)
Senses Perception +12


AC 19, touch 13, flat-footed 16; (+2 dex, +6 armor, +1 dodge)
HP 59 (8+7+3+6+5+5 +18 con +6 fc)
Fort +8 (con +3, class +5)
Refl +4 (dex +2, class +2)
Will +8 (wis +3, class +5)
Special Defences: +2 dodge against giants


Speed 30ft, with armor 20ft
Melee Longspear +5 1d8+10 (x3)
Melee Sarissa +5 1d8+10 (x3)
Melee mwk Morningstar +6 1d8+10
Melee +1 Hopeknife +6 1d4+8 (19-20)
Ranged mwk comp longbow +5 1d8+7 (x3)
Special +1 trait bonus on attack rolls against orcs


Spells prepared (CL 6, Concentration +9)
3rd (3+1/day) (DC 16) - Magic circle against evil, Prayer, Daylight + Fly
2nd (4+1/day) (DC 15) - Shield other, Lesser restoration, Hold person x2 + Barkskin
1st (4+1/day) (DC 14) - Shield of Faith x2, Bless, Protection from evil + Enlarge person
Cantrips (4/day) (DC 13) - Light, Stabilize, Detect magic, Guidance
Domains: Animal (Feather) & Plant (Growth)
Spells to consider

 • 1st: Shield of Faith, Bless, Magic weapon, Prot. from evil, Divine favor, Remove fear + Enlarge person
 • Cantrips: Light, Stabilize, Detect magic, Read magic, Guidance

Str 16 Dex 14 Con 16 Int 9 Wis 17 Cha 17
Base Atk 4; CMB +7; CMD 20
Feats Martial weapon proficiency: Sarissa; Combat reflexes; Dodge; Mobility


Skills

 • Acrobatics +6
 • Appraisec
 • Bluff
 • Climb
 • Craftc
 • Diplomacyc +12 (6)
 • Disable device
 • Disguise
 • Escape artist
 • Flyc +6 (1)
 • Handle animal
 • Healc +9 (3)
 • Intimidate
 • Knowledge (arcana)c
 • Knowledge (dungeoneering)
 • Knowledge (engineering)
 • Knowledge (geography)
 • Knowledge (history)c
 • Knowledge (local)
 • Knowledge (nature)
 • Knowledge (nobility)c
 • Knowledge (planes)c
 • Knowledge (religion)c +3 (1)
 • Linguisticsc +4 (2)
 • Perception +12 (6)
 • Perform
 • Professionc
 • Ride
 • Sense motive +8 (2)
 • Sleight of hand
 • Spellcraftc +3 (1)
 • Stealth
 • Survival
 • Swim
 • Use magic device

Traits Dwarf-Trained1, 2
Languages Common, Orc, Giant
SQ Channel positive energy 6/day (3d6); Enlarge as swift action 6 rounds/day; Bramble Armor 6 rnds/day free action to activate 1d6+3 dmg to attackers


On person: wooden holy symbol, spell component pouch, belt pouch, mwk breastplate, 3gp
In backpack: backpack, bedroll, candles (10), cheap holy text, flint and steel, iron pot, mess kit, rope, soap, torches (10), trail rations (5 days), waterskin
Mule:
Potions/Oils: Antitoxin
Scrolls: Spear of purity, Remove fear
Wands:
Miscs: Smokestick
Ioun Stones:
Encumbrance m lb. without backpack (x/2x/3x), M lb. with backpack (y/2y/3y)


Wondrous Items

 • Head
 • Headband
 • Face/Eyes
 • Neck
 • Shoulders
 • Chest
 • Body
 • Armor
 • Belt
 • Wrist
 • Hand
 • Ring
 • Ring
 • Feet

Notes

 • 0
 • 1
 • 2

Hanneke on Drolmerin viljelijäperheen vanhin lapsi. Hänen perheensä maatila tuhoutui örkkien ryöstöretken yhteydessä. Hanneke oli tuolloin juuri tarpeeksi vanha käymään metsällä yksinään. Yksi örkeistä astui Hanneken jänisansaan ja varoitti älähdyksellään Drolmereita, jotka pääsivät pakenemaan metsän suojiin. Drolmereilla ei ollut kuitenkaan varoja asettua kaupunkiin koko perheen voimin, joten Hanneke lähti paikallisten metsästäjien apulaiseksi. Metsästäjien ryhmässä oli monia Erastilin palvojia, mutta varsinaista pappiskoulutusta tarjoutui antamaan kauppakaravaania suojelemaan lupautunut kääpiö. Hanneke lähti karavaanin matkaan, vaikka se veikin hänet pois kotiseuduiltaan pitkäksi aikaa. Kääpiöiden karavaanit ovat suosittuja ryöstelyn kohteita ja Hanneke kävi läpi perinpohjaisen taistelukoulutuksen kääpiöiden perinteiden mukaan, mikä pitikin hänet hengissä ja karavaanin ehjänä perille asti.

Palattuaan Hanneke oli päässyt jyvälle Erastilin opeista ja metsästäjän taidoista. Kaupunki tuntui liian vilkkaalta paikalta ja Hanneke rakensikin oman metsämökin ja pyhätön läheiseen metsään. Mökistä käsin metsästäminen ja harhailevien örkkilaumojen vahtiminen käy kätevästi. Hanneke tietää pitävänsä perheensä ja muut Trunaun asukit turvassa. Vaikka Hanneke viihtyykin omissa oloissaan, on Trunaussa mukava käydä myymässä saalista ja kuulemassa yhteisön kuulumisia.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped