Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Hirobashi Jiro

Male Human Samurai 12
Neutral Good Humanoid (human)


Init +2
Senses Perception +11


AC 24, touch 14, flat-footed 22; (+9 armor, +1 def, +1 nat, +2 dex, +1 shield)
challenge, vs. non-challenged 22, touch 12, flat-footed 20
challenge-duel 28, touch 18, flat-footed 22
hp 124(12d10+2*12+12+12)
Fort +11, Ref +8, Will +4
Special Defenses Greater resolve, honorable stand, resolve 6/day, Without Master(1/combat), Self Reliant(a.k.a Slippery mind)


Speed 20 ft
Melee, Single, PA +1 Adamantine Katana +14 2d8+15
Melee, Single, challenge +1 adamantine Katana +18 2d8+19
Melee, Single, challenge, PA +1 Adamantine Katana +14 2d8+27
Melee, Single, challenge-duel, PA +1 Adamantine Katana +18 2d6+27
Melee, Full, PA +1 Adamantine Katana +12/+7/+2 1d8+15 and +1 Wakizashi +11/+6 1d6+13
Melee, Full, challenge +1 Adamantine Katana +16/+11/+6 1d6+19 and +1 Wakizashi +15/+10 1d6+17
Melee, Full, challenge, PA +1 Adamantine Katana +12/+7/+2 1d6+27 and +1 Wakizashi +11/+6 1d6+25
Melee, Full, challenge-duel, PA +1 Adamantine Katana +16/+11/+6 1d6+27 and +1 Wakizashi +15/+10 1d6+25
Ranged mwk Composite(+4) Longbow +16/+11/+6 1d8+4, x3, P
Special attacks Banner +3/+2, Challenge(+12, +4, 4/day), weapon expertise(katana)


Str 18, Dex 17(15), Con 14, Int 12, Wis 8, Cha 10
Base Atk +12/+7/+2; CMB +13; CMD 31
Feats Two-Weapon Fighting, Improved Two-Weapon Fighting, Double Slice, Power Attack, Two Weapon Defense, Vital Strike, Weapon Focus(Katana), Weapon Specialization(Katana), Toughness
Skills Bluff +10 (7), Climb +3 (1), Craft(bows) +10 (6), Diplomacy +10 (7), Handle Animal +7/+11 (4), Intimidate +10 (7), Knowledge:Local +16 (12), Perception +11 (12), Ride +13 (7), Sense Motive +9 (7) Swim +3 (1), Survival +3 (1)\\ Languages Taldan, Minkaian, Tien
SQ Mount(Tetsu), mounted archer, ronin, weapon expertise(katana)


On person Potion of fly, restorative ointment, +1 o-yoroi, mwk composite(+4) Longbow, 100xarrows, +1 Adamantine Katana, +1 wakizashi, cloak of resistance +1, ring of protection +1, amulet of natural armor +1, Belt of Incredible Dexterity +2


Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped