Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Igor Väkevä

Igor ei usko housuihin!

Male Human Fighter (Unarmed fighter) 6
Chaotic Neutral Medium Humanoid
Player Tomahawk


Init +2
Senses Perception +7


AC 21, touch 15, flat-footed 19; (+5 armor, +2 Dex, +2 Shield, +1 Natural Armor, +1 Deflection)
hp 64
Fort +9, Ref +6, Will +4
Special Defenses Tough Guy


Speed 30 ft
Melee Unarmed Strike +11/+3, 1d3+9 x2, B
Melee Grapple +15, 1d6+8 x2, P


Str 18, Dex 14, Con 16, Int 13, Wis 12, Cha 8
Base Atk +6; CMB +10; CMD 24 (28 vs grapple)
Feats Martial Weapon Profiency (Armor Spikes), Improved Unarmed Strike, Snapping Turtle Style, Snapping Turtle Clutch, Snapping Turtle Shell, Power Attack, Furious Focus, Improved Grapple, Greater Grapple
Skills Climb +8 (1), Intimidate +6 (4), Knowledge (dungeoneering) +10 (6), Knowledge (engineering) +10 (6), Perception +7 (6), Swim +8 (1)
Traits Deft Dodger, Indomitable Faith
Languages Common, Varisian


On person Swimsuit, +1 Mithral Chainshirt with armor spikes
In backpack
Wealth One carrot
Encumbrance 36 lb. without backpack, 51 lb. with backpack (100 lb. light/200 lb. medium/300 lb. heavy)


Notes

Igor on Ustavista kotoisin oleva varisialaismies, joka on hankkinut korkeakoulututkinnon liityen arkkitehtuuriin. Valitettavasti Ustalavin ilmapiiri ajoi Igorin pois gootilaisesta kotimaastaan kohti Varisiaa, jossa hän pyöri varisialaisen sirkuskaravaanin mukana aikansa, ollen karavaanin voimamies, kuski ja kärrynpyöräspesialisti. Igor kuitenkaan ei halunnut viettää sirkuksessa loppuelämäänsä, joten jäi Hiekkasärkällä sirkuksesta pois. Valinta ei osoittautunut kauhean järkeväksi ja Igor jäi Hiekkasärkälle jumiin, kunnes hänet palkattiin Sandrun karavaaniin yhden kultarahan kuukausipalkalla kuljettajaksi. Karavaanin sankareiden kohdatessa runsasta vastarintaa ja valitettavia kuolonuhreja Linnormien mailla, Igor päätti vetää vielä kerran voimamiehen uniformun takaisin päälleen ja suojella karavaania.

Igor jäi Kalsgardiin paikallisten varisialaisten voimamieheksi.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped