Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Remus Sauagius

Ei kukaan järkevä suostu mihinkään reiluun nyrkkimatsiin jätin kanssa. Totta kai sä hyökkäät takahuoneessa sen selkään ison nuijan kanssa ennen matsia.

Male Human Rogue (Knife Master, Scout) 14/Fighter (Lore Warden) 1
Chaotic Neutral Medium Humanoid
Player Tomahawk


Init +14
Senses Perception +19


AC 32, touch 21, flat-footed 24; (+9 armor, +8 Dex, +2 deflection, +2 natural armor, +1 insight)
hp 112
Fort +14, Ref +23, Will +12
Special Defenses Improved Evasion, Blade Sense +3


Speed 30 ft
Melee +1 Agile Kukri +21/+16/+11, 1d4+9 18-20/x2, S
Melee +1 Agile Kukri / +1 Agile Kukri +19/+19/+14/+14/+9, 1d4+9/1d4+5 18-20/x2, S
Melee +1 Agile Kukri +18/+13/+8, 1d4+9 18-20/x2, S PA
Melee +1 Agile Kukri / +1 Agile Kukri +16/+16/+11/+11/+6, 1d4+9/1d4+5 18-20/x2, S PA
Melee +1 Agile Kukri +21/+16/+11, 1d4+11 18-20/x2, S Greater Magic Weapon, PA
Melee +1 Agile Kukri / +1 Agile Kukri +19/+19/+14/+14/+9, 1d4+11/1d4+7 18-20/x2, S Greater Magic Weapon, PA
Melee +1 Agile Kukri / +1 Agile Kukri +20/+20/+20/+15/+15/+10, 1d4+17/1d4+10 18-20/x2, S Greater Magic Weapon, Haste, PA
Melee +1 Agile Kukri / +1 Agile Kukri +22/+22/+22/+17/+17/+12, 1d4+17/1d4+10 18-20/x2, S Greater Magic Weapon, Haste, Heroism, PA
Melee +1 Agile Ghost Touch Kukri / +1 Agile Kukri +24/+24/+24/+19/+19/+14, 1d4+19/1d4+12 18-20/x2, S Greater Magic Weapon, Haste, Heroism, Ameiko Song, PA
Ranged Mwk Dagger +19, 1d4+0 19-20/x2, P
Ranged Dagger +18, 1d4+0 19-20/x2, P
Special Attacks Sneak Stab: 7d8 sneak attack with knives, 7d4 with everything else


Str 13, Dex 26, Con 14, Int 14, Wis 12, Cha 14
Base Atk +11; CMB +12; CMD 32
Feats Blind-Fight, Two-Weapon Fighting, Weapon Finesse, Combat Expertise, Weapon Focus (Kukri), Two-Weapon Feint, Leadership (Kelda Oxgutter), Improved Two-Weapon Fighting, Improved Two-Weapon Feint, Extra Talent, Shadow Strike, Power Attack, Improved Blind-Fight, Greater Blind-Fight
Rogue Talents Finesse Rogue, Weapon Training, Offensive Defense, Slow Reactions, Combat Trick, Entaglement of Blades, Skill Mastery (Acrobatics, Bluff, Intimidate, Stealth and UMD), Feat, Crippling Strike, Improved Evasion
Skills Acrobatics +23 (14), Bluff +28 (15), Climb +5 (1), Diplomacy +24 (15), Disable Device +25 (14), Intimidate +24 (15), Knowledge (Dungeoneering) +6 (1), Knowledge (Local) +20 (15), Liguistics +9 (4), Perception +19 (15), Profession (Carpentery) +5 (1), Sense Motive +18 (14), Sleight of Hand +16 (7), Stealth +23 (14), Survival +2 (1), Swim +5 (1), Use Magic Device +24 (15)
Traits Best Friends (Sandru), Reactionary
Languages Common, Minkai, Shoanti, Skald, Tien, Varisian, Dwarven


On person 2x +1 Agile Kukri, 2x Mwk Dagger, 4x Dagger, Celestial Armor (with Desna Ornaments), Belt of Incredible Dexterity +6, Cloak of Resistance +5, Amulet of Natural Armor +1, Ring of Protection +1, Pickpocket's Outfit
In backpack Adventurer's Kit
Wealth 19 gp 131/150
Encumbrance 36 lb. without backpack, 51 lb. with backpack (38 lb. light/76 lb. medium/115 lb. heavy)


Notes

STONESKIN 28/140

Remus ja Sandru kasvoivat samalla alueella Hiekkasärkässä ja nuorina olivat lähes erottamattomia. Molemmat halusivat nähdä maailmaa Hiekkasärkän ulkopuolella ja lupasivatkin lähteä sitä vartuttuaan tutkimaan. Tiet kuitenkin veivät erilleen ja kun Sandru lähti karavaanivahdiksi, Remus jäi Hiekkasärkkään opettelemaan isänsä töitä sahalle. Myöhemmin Sandrun ja Ameikon palatessa seikkailuilta, Remus otti ystävänsä aluksi iloiten vastaan, mutta kuulessaan seikkaluista vanha lupaus palasi Remuksen mieleen ja katkeroitti hänet.

Remuksen vanhemmat olivat Hiekkasärkkään viime vuosina kohdistuneiden hyökkäysten harvoja uhreja. Remus menetti tämän jälkeen pian työnsä sahalla, jatkuvien poissaolojen takia. Potkut saatuaan Remus matkusti Magnimariin, jossa päätyi katutappelukerhoihin. Yrityksen ja erehdyksen kautta Remus kehitti itselleen hyvin likaisen ja epäreilun tappelutyylin. Silloin tällöin Remus palasi Hiekkasärkkään, jossa paranteli haavojaan yleensä Koyan avustuksella. Koyan lukuiset saarnat Remuksen nykyisestä elämäntavasta eivät vähentäneet Remuksen käyntejä ja haavoja Magnimarissa, mutta Remus arvostaa Koyaa tämän välittämisen takia.

Ollessaan Hiekkasärkässä Remus iltaisin usein vierailee useissa tavernoissa kuin etsien konfliktia. Toistaiseksi Remus ei ole joutunut tappeluihin kotikaupungissaan, koska ei halua kuitenkaan mitään peruuttamatonta tehdä Hiekkasärkässä. Silloin tällöin Remus päätyy Ruosteiseen lohikäärmeeseen, jossa yleensä joutuu sanaharkkaan Ameikon kanssa. Aluksi Remus haukkui kovaäänisesti humalassa Sandrua ja Ameikon asettuessa puolustamaan ystäväänsä, Remus sai uuden kohteen, johon purkaa pahaa oloaan.

Sandrun kanssa kohtaamiset ovat joskus johtaneet riitoihin ja muulloin kylmän viileisiin kohteliaisuuksiin. Sandru ja Remus muistuttavat toisiaan suurissa määrin, mutta Sandrun menestyminen on kasvattanut Remuksessa kovan näyttämisen halun, jotta voisi todistaa kaikille olevansa Sandrua parempi.

Tengujen myrkyt osoittautuivat liian väkeviksi Remukselle. Odottaa ruumisvaunuissa henkiinherätystä.

Herätettiin henkiin ennen lähtöä pohjoisnavan ylitse.

Varjot imivät Remuksen voimat. Herätettiin jälleen henkiin parempien vaihtoehtojen puutteessa.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped