Shelet

How can I know how good I have it here if if I know of nothing else?

Female Human (Kellid) Barbarian [Savage Technologist] 4
True Neutral Medium Humanoid (Human)
Player Mari


Init +3
Senses Perception +8


AC 17, touch 13, flat-footed 14; (+4 armor, +3 Dex)
hp
Fort +5, Ref +4, Will +2
Special Defenses


Speed 40 ft
Power Attack + Rage Warhammer +8 1d8+12 x3
Reach (+PA&Rage) Mwk Glaive +9 1d10+12 x3
Backup +1 Light Hammer +7 1d4+8 (Furious Focus doesn't work)
Ranged Longbow +7 1d8 x3, arrows x20
Special Attacks Rage: 11 rounds, +4 to Str & Dex, no AC penalty, +2 to Will saves
Rage Powers Smasher: Once per rage, whenever the barbarian makes an attack against an unattended object or a sunder combat maneuver, she can ignore the object’s hardness. This ability must be used before the attack roll or sunder check is made.
Gearbreaker: Once per round while raging, whenever the barbarian makes an attack against a construct, she can ignore an amount of that construct’s hardness equal to her barbarian level. This ability must be used before the attack roll is made.


Str 18(+4), Dex 16(+3), Con 13(+1), Int 11(0), Wis 12(+1), Cha 8(-1)
Base Atk +4; CMB +8; CMD 19
Feats Point-Blank Shot, Precise Shot, Furious Focus
Skills Acrobatics +9 (4), Climb +8 (2), Craft (armor) +6 (2), Diplomacy +4 (2), Perception +8 (4), Sense Motive +8 (4), Swim +7 (1)
Traits Mentored, Numerian Scavenger
Languages Common, Kellid
SQ


On person Warhammer, Mwk Leather Lamellar Armor, Longbow (+20 arrows), Mwk Glaive, +1 Light Hammer
In backpack Rope (50 ft.)
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes Shelet asuu Soihdun Brighin temppelin yhteydessä perheensä kanssa (mies, kaksi lasta 10-vuotias poika ja 15-vuotias tyttö). Shelet on toiminut jo vuosia seppänä temppelillä ja mies pyörittää sepänpajan puotia.

Shelet on n. 35-vuotias kellidi-nainen. Hänellä ei ole varsinaista heimoa, ja hän on suhteellisen huono puhumaan menneisyydestään ennen temppelille asettumista. Tällä hetkellä perhe vaikuttaa ainakin ulospäin menestyneeltä ja onnelliselta, mutta Soihdun sammuminen on elinkeinolle uhkaavaa.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped