Päivitetty 12.11.2012. Rahat peliin 27? asti, expat peliin 27 asti

Kuros Ackler, Human Cleric 15 / Sorcerer (fey) 1, favored class cleric. Alignment NG, Deity Milani, Domains: Restoration, Freedom
XP: loppupomon jälkeen tarpeeksi tasoon 17, statit viimeisessä pelatussa muodossaan tasolta 16

Player Gastogh


Init. +1; Senses Perception +8


AC 27, ff 26, touch 13
HP 129 (8+13*5+1*4+30+14: Cleric 1, cleric 2-14, sorc 1, Con mod, fav. class)
Fort +16, Ref +10, Will +22
Lvl 15 base saves, Fort: 9,83, Ref: 5,33 Will: 12,00. +2 all vs. effects of serpentfolk origin


Speed 30 ft. (20 ft. in armor)


Str 10, Dex 12, Con 14, Int 10, Wis 27, Cha 12
BAB +11; CMB +11; CMD 24
Lvl 16 BAB: 11,75
Traits & Feats Heart of the Fields - Profession (soldier) (alt. racial trait, replaces Skilled), Magical Knack (cleric), Resilient, Spell Focus (Enchantment) (human), Greater Spell Focus (Enchantment) (lvl 1), Eschew Materials (Sorcerer), Create Wondrous Item (lvl 3), Lightning reflexes (lvl 5), Healer's Touch (Achievement)(lvl 7), Allied spellcaster (lvl 9), Great fortitude (lvl 11), Spell penetration (lvl 13), Improved spell penetration (lvl 15)


Skills: check penalty -3 (-0 for climb and jump)
Knowledge (Arcana) 5 [2]
Knowledge (History) 5 [2]
Knowledge (Planes) 4 [1]
Knowledge (Religion) 5 [2]
Linguistics 9 [6]
Profession (soldier) 25 [6]
Spellcraft 19 [16]
Swim 11 [1] (+10 ring of swimming)

Languages Abyssal, Aklo, Common, Draconic, Infernal, Polyglot, Undercommon
Special qualities and class abilities

 • Heart of the fields: can ignore fatigued or exhausted once per day
 • Restorative touch: can cure the dazed, fatigued, shaken, sickened, or staggered conditions with a touch (standard action). 11/day.
 • Liberty's blessing: You touch a willing creature as a standard action, granting it a boon. A creature with this boon can, as a swift action, make a saving throw against a single spell or effect it is suffering from that grants a save. The DC of the saving throw is equal to the original DC of the spell or effect. If the saving throw is successful, the effect ends. This boon lasts for 1 minute or until successfully used to remove a spell or effect, whichever duration is shorter. 11/day.
 • Channel energy 8d6, 4/day
 • Spontaneous healing
 • Orisons (4)
 • Cantrips (4)
 • Fey Bloodline Arcana: +2 on all [Compulsion] spell DCs
 • Fey Bloodline Power: Laughing touch, 4/day: At 1st level, you can cause a creature to burst out laughing for 1 round as a melee touch attack. A laughing creature can only take a move action but can defend itself normally. Once a creature has been affected by laughing touch, it is immune to its effects for 24 hours. You can use this ability a number of times per day equal to 3 + your Charisma modifier.
 • Healer's Blessing: all Cure spells are empowered.

Healing/damage balance >+1000, Ding!


Spells Note: Spell Failure with armor on: 25%
Sor 0: Detect magic, Message, Prestidigitation, Read magic
Sor 1: 3/day. Shield, Mage armor.
Cle 0: Guidance, Light, Mending, Purify food and drink
Cle 1: 4+2+1/day. Ant haul, Command, Murderous command x2, Remove fear, Shield of faith x2.
Cle 2: 4+2+1/day. Align weapon x2, Bull's strength, Delay poison, Hold person, Remove paralysis, Weapon of awe.
Cle 3: 4+2+1/day: Prayer x2, Dispel magic x2, Invisibility purge, Remove curse, Remove blindness/deafness
Cle 4: 4+2+1/day: Blessing of fervor x2, Death ward x4, Freedom of Movement
Cle 5: 4+1+1/day: Break Enchantment x3, Breath of Life x3
Cle 6: 3+1+1/day: Heal x3, Greater Dispel Magic x2
Cle 7: 2+1+1/day: Regenerate, Summon Monster VII x3
Cle 8: 1+1+1/day: Mind Blank x3


Equipment

 • +1 flaming club, 3 lbs
 • +2 breastplate, 25 lbs
 • Serpent shield(?) (+2 heavy steel shield + lisukkeet), 15 lbs
 • Amulet of natural armor +2
 • Belt of +2 Str, 1 lb
 • Cloak of Resistance +2, 1 lb
 • Headband of inspired wisdom +4, 1 lb
 • Pearl of power I, 4 kpl, 4 lbs
 • Pearl of power II, 5 kpl, 5 lbs
 • Ring of improved swimming
 • Ring of protection +2
 • Scroll of command
 • Scroll of comprehend languages
 • Scroll of cure serious wounds
 • Wand of CLW (11 charges)
 • Wand of CLW (50 charges)
 • Wand of silence (11 charges)
 • Wand of spectral hand (36 charges)
 • Potion of CMW, 4 kpl
 • Potion of invisibility, 1 kpl

Money: 11199,18 gp
total weight 55 lbs
carrying capacity: light 33 lbs, medium 34–66 lbs, heavy 67–100 lbs. (Triple with ant haul)


Historia

Kuros syntyi yhteen vaatimattomista taldorilaisista aatelisperheistä, jotka vannoivat sodista saadun kunnian nimeen. Heiveröisestä Kuroksesta ei ollut rivisotilaaksi, mutta hän saavutti silti tiettyä kunnioitusta parantajana ja upseerina. Tästä maineesta osa oli pelonsekaista, sillä hän sai matkan varrella maineen siitä, että pystyi loitsuillaan pakottamaan tahdoiltaan vahvimmatkin konkarit tottelemaan.

Hän päätyi Mwangiin täytettyään velvollisuutensa sotilaana perheensä ja yhteiskunnan silmissä ja sanouduttuaan sen jälkeen pikaisesti irti sotakoneistosta. Hän oli nähnyt riittämiin teurastusta, ryhtyi valanvannoneeksi pasifistiksi ja halusi lähteä parantajaksi johonkin maailmankolkkaan, joka tarvitsi sellaista enemmän kuin merkityksettömiä sotia loputtomiin tahkoava Taldor.

Aikansa Elederissä haavoja suljettuaan hän pestautui Saventh-Yhitä etsimään lähteneen seikkailijaryhmän parantajaksi, ja tämän ryhmän jäsenenä hän löysi vihdoin kykyjään vastaavan ja peräti ne ylittävän haasteen.

Epilogi

Yderiuksen kukistuttua Kuros pistää parantajankykynsä peliin Sargavan ja Mwangin asukkaiden hyväksi, nujertaen sekä sairauksia, haavoja että kirouksia veloituksetta niiltä, joilla ei palveluksiin muuten olisi varaa, ja veloituksella niiltä, joilla on. Hän pitää yhä kiinni valastaan olla vahingoittamatta muita ja pistää saamansa kunnioituksen peliin ohjatakseen ympäröivää yhteiskuntaa väkivallattomampaan suuntaan - joskin enemmän esimerkillä kuin vetoavalla retoriikalla.

Kuroksen nauttimaa arvostusta nakertaa joissakin piireissä se, että hänen epäillään/tiedetään järjestäneen vankeja vapauteen. Sargavan ulkopuolella hänen nimensä tulee tunnetuksi tietyissä piireissä Andoranissa, jonne päätyneistä vapautetuista vangista moni saa kiittää Milanin pappia uudesta elämästään. Nämä toimet epäilemättä nakertavat hänen nauttimaansa arvostusta eräiden Sargavan valtaapitävien silmissä, ja kenties hän joutuu joskus vielä jättämään Garundin taakseen. Mutta sitä ennen hän aikoo saada aikaan niin paljon hyvää kuin pystyy.

Äänettä kadonneeseen Kailniin Kuros pitää yhteyttä kunhan sana kiirii hänen korviinsa tämän toimista Cheliaxissa. Kuros avustaa tätä tämän puolituisenvapautusoperaatiossa Cheliaxissa, ja pyrkii yhteistyössä puolituismaagin kanssa järjestämään vapautettujen vankien salakuljetusverkoston Sargavan, Cheliaxin ja Andoranin välille. Apuun kosiskellaan myös Kahlesaarten vapaakapteeneja seikkailun kautta tutuksi tulleiden kontaktien välityksellä, odottamatta kuitenkaan täysin ilmaista altruismia siltä suunnalta.

Tiikkiin tutustumisen jälkeen Kuros avustaa tiennäyttäjiä siten kuin voi, liittymättä itse kuitenkaan järjestöön muuten kuin vuoropohjaisen selänrapsutuksen periaatteella. Vaikka hän ei itse kummoinen arkeologi olekaan, hän tarjoaa järjestölle apua ja neuvoja kykyjensä mukaan, ja koittaa Milanin suomia voimiaan myös Hisshelin löytämiseen.

Jos (tai kun) Mwangin suurapinat koskaan alkavat nostaa päätään Usarossa, Kuros käyttää tuttavuuttaan Mogashin kanssa pitääkseen tilanteen hallussa.

Kuroksen lyhyt tuttavuus Punaisten sirkkojen kanssa häipyy taka-alalle, mutta kaikki siitä tienneet eivät sitä taatusti unohda. Eivätkä varmasti ainakaan sirkat itse; olihan Kuros Saventh-Yhin löytäneen ryhmän jäsenenä päässyt seuraamaan järjestön toimintaa ja jäseniä lähemmältä kuin kenties ketkään muut yhä henkeä vetävät...

(TBC: Niero)

Käärmeen Kallo

Hahmot

Entiset

Seikkailut:
Sieluja Ryövärinpuukolle

Kilvan kohti kuolemaa

Seitsemän keihään kaupunki

Hulluuden holvit

Syvät salit suomuisat

Käärmejumalan kaikkein pyhin

Maailma

Muuta

Mekanismiin

edit SideBar

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped