Sujiu

Half-Elf Fighter 4 (Weapon Master variant class), favored class fighter. Alignment Neutral, Deity Kurgess
XP: 10180
Player Gastogh


Init. +6; Senses Low-light vision; Perception +3


AC 17, ff 12, touch 15
HP 36 (4d10+4+4)
Fort +5, Ref +6, Will +4


Speed 30 ft. Melee +1 kukri; +7, d4+3, 18-20
Ranged Masterwork composite (+2) longbow, Deadly Aim; +11, d8+7, x3
Longbow full attack, Rapid Shot, Deadly Aim: +9/+9, d8+7, x3
Longbow attack bonus breakdown: BAB +4, Dex +5, Heirloom weapon +1, masterwork +1, Weapon Talent +1, Weapon focus +1, (PBS +1), Rapid Shot -2, Deadly Aim -2)
Longbow damage bonus breakdown: Str +2, Weapon Talent +1, Deadly Aim +4, (PBS +1)


Str 14, Dex 20, Con 12, Int 10, Wis 12, Cha 8
BAB +4; CMB +6; CMD 21
Traits & Feats Dual Minded (alt. racial trait, replaces Adaptability), Heirloom weapon (first starting trait), Get the Cargo Through (SS starting trait), Point-Blank Shot (lvl 1), Precise shot (Fighter 1), Rapid Shot (Fighter 2), Deadly Aim (lvl 3), Weapon focus (longbow) (Fighter 4)


Skills: check penalty 0
Climb 6 [1]
Craft (bowmaking) 4 [1]
Ride 9 [1]
Survival 7 [3]
Swim 7 [2]
Languages Common, Elven
Special qualities and class abilities Low-light vision, Sleep immunity, +2 saves vs enchantment spells & effects, Elf blood, +1 initiative (Sasha's training), +1 CMB & CMD with swords (Ishirō's training), +1 Will saves vs. compulsion effects (Aerys's poetry), Weapon Guard +1, +2 concentration (Jask's meditationn), Weapon Talent +1


Equipment Masterwork composite (+2) longbow (Heirloom), 3 lbs
70 normal arrows, 9 lbs
60 blunt arrows, 9 lbs
7 +1 arrows
1 +2 arrow
aberration slaying arrow
+1 kukri, 2 lbs
Leather armor, 10 gp, 15 lbs
Rapier, 2 lbs
Efficient quiver, 2 lbs, contains 60 normal arrows
Potions of CLW (2)
Assorted adventuring equipment, ~5 lbs
10 pp, 4626 gp, 885 sp
total weight ~47 lbs
carrying capacity: light 58 lbs, medium 59–116, heavy 117–175.


Historia:

Kuten niin monen muunkin rotunsa edustajan Korvosassa, Sujiun vanhemmat ovat paikallinen haltiasuurlähettiläs Perishial Kalissreavil ja eräs kaupungin ylämystön monista kevytkenkäisistä naisista, tällä kertaa Narikopoluksen perheestä.

Suurlähettiläs Kalissreavilia ei Sujiun äidin puoleisen perheen hienovaraisten tiedustelujen perusteella kiinnostanut tämän nimenomaisen syrjähypyn kohtalo sen enempää kuin muutkaan Perishialin kymmenet heitteille jätetyt lapset. Sijiulle sattui sen verran onnea, että hän syntyi perheeseen, joka tästä huolimatta ei heittänyt äpärälasta kaduille saman tien tämän syntymän jälkeen. Hänestä ei tulisi minkään perijää ja hän ei koskaan istuisi samassa illallispöydässä äitinsä suvun kanssa, mutta ainakaan hänen ei tarvinnut taistella kynsin hampain hiekkamaisista leivänmuruista ja mädäntyneistä vihanneksista Korvosan vähempiosaisten katulasten kanssa.

Itse kaupunkiin Sujiu ei mielellään mennyt; kukapa Korvosaan lähtisi vapaaehtoiselle jalkapatikalle? Sujiun tarvitsi kaupungin yleisilmeen lisäksi sietää muun kaupungin katseet ulos lähtiessään. Puolihaltioiden keskinäinen paheksunta ja kadehdinta olivat myös Sujiun näkymättömissä pysyttelyn syiden listalla. Koska hän ei ollut sukunsa tunnustettu jäsen, Sujiu sai sietää panettelua ja solvauksia jopa katulapsia enemmän. Ja koska hän ei halunnut joutua ulos heitetyksi, hän joutui nielemään katkeruutensa ja pidättäytymään kyseisten suunsoittajien naamojen uudelleenkoristelusta.

Ystäviä Sujiu ei siis perheensä kautta saanut, eikä hänen onnistunut sellaisia löytää omin avuinkaan Korvosan kaupungista, silloin harvoin kun hän sinne lähti. Hänellä ei ollut käytännössä mitään mahdollisuuksia kunnioitettavaan avioliittoon aristokraattiperheen tyttären kanssa, ja oikeaan ikään tultuaan hän huomasi pian, että kaikki kaupungin kauneimmat nuoret neidot olivat hänen sisarpuoliaan. Nuori Sujiu katkeroitui osaansa varhain ja perusteellisesti.

Tästä kaikesta oli odotettavasti seurauksensa Sujiulle. Koska hän ei ollut laillinen lapsi, hänen oleskeluaan suvun kartanossa Korvosan Itärannalla ei katseltu ylen suopeasti, eikä häneltä toisaalta suvaittu yhtä kaikenkattavaa tyhjäntoimitusta kuin suvun tunnustetuilta jäseniltä. Tästä syystä hän vietti huomattavan määrän ajastaan harjoitellen jousiammuntaa yksin tai niiden sotilaiden kanssa, joita hänen syntyperänsä ei kiinnostanut tai hätkäyttänyt. Hän menestyi tässä toimessa sen verran hyvin, että hänelle kerettiin jopa povaamaan tulevaisuutta upseerina Korvosan armeijassa.

Tämä kaikki päättyi yhteen lyhyeen vierailuun. Yksi Sujiun isän harvoista tunnustetuista lapsista, kaunis nuori nainen nimeltä Valthaa, oli asioimassa Sujiun perheen luona ja sattui kartanon pihalle Sujiun harjoitellessa jousiammuntaa. Sujiu yritti parhaansa mukaan olla kohtelias ja selviytyä yllättävästä tilanteesta häpäisemättä itseään ja perhettään, mutta Valthaa tuntui tulleen vierailulle juuri tämä mielessään.

Valthaan määrätietoinen ylenkatsomus ja halveksunta olivat liikaa Sujiulle, joka herjausten pitkittyessä ja veristyessä menetti lopulta malttinsa. Sulavuudella ja nopeudella, jota ammattisotilaskaan ei olisi edes kerennyt ihailemaan, Sujiu tempaisi käteensä nuolen, asetti sen paikalleen, riuhtaisi jänteen taakse ja ampui. Nuoli lävisti seinään vienosti nojailevan Valthaan kämmenen ja naulitsi hänet seinään. Rystyset valkoisina, Sujiu otti jo askeleita tämän suuntaan kunnes Valthaan henkilökohtainen kaarti kerkesi väliin.

Sujiun välttelemä välikohtaus oli valmis, mutta sen etenemistä Sujiu seurasi sellistä, josta hänet lopulta noudettiin takaisin perheen kartanoon ja lähetettiin merimatkalle. Suurlähettiläs Kalissreavil oli kuuleman mukaan selkkauksesta kuultuaan ärjäissyt jotain tyyliin “Passittakaa se perkeleen penikka Sargavaan!” Suurlähettilään toivetta ei politikoinnin takia käynyt vastustaminen, joten näin sitten lopulta tehtiinkin.

Sujiun äiti, joka oli tähän mennessä itsekin perin tympiintynyt koko suurlähettilääseen, halusi antaa tälle samalla mitalla takaisin. Hän järjesti asiat niin, että Sujiun karkotus näyttäisi siltä, että hänet olisi itse asiassa lähetetty suorittamaan tehtävää sukunsa puolesta. Hänen “tehtävänsä” olisi suojella kauppalaivaa, jonka lastista osa oli hänen perheensä omaisuutta. Se, että Sujiu ei todennäköisesti koskaan tulisi palaamaan Korvosaan – tai edes Sisämeren pohjoispuolelle – häivytettiin taka-alalle.

Loppusilauksena Sujiun äiti järjesti tämän haltuun erään suvun kallisarvoisista perintökalleuksista; erittäin laadukaan, useista harvinaisista materiaaleista rakennetun pitkäjousen, johon Sujiun ei siihen mennessä olisi edes sallittu koskea. Nykyisin jousta koristaa kirkkaansininen nauha, jonka Sujiu sitoi sen varren ympärille peittämään siihen kaiverretun sukunimen. Hän ei kanna kasvattisukunsa nimeä, koska hän ei heidän luonaankaan ollut siihen oikeutettu, ja toisaalta koska ei ole erityisen ylpeä kummastakaan sukupuunsa haarasta.

Kun lähdön aika koitti, Sujiu ei jäänyt kaipaamaan Korvosan perään, ja niin häntä sitten lähdettiin saattamaan Magnimariin, jossa hänet tuupattaisiin oikeaan laivaan. Jo matkalla Sujiu vakuuttui siitä, että lähtö oli ollut hänelle onnenkantamoinen. Yksin se, että hän saattoi katsoa vastaantulijaa näkemättä tämän silmissä Korvosalaista puolihaltiaa kohtaan varattua asennetta, oli hänelle tarpeeksi. Se, että matka olisi yksisuuntainen, ei häntä juuri vaivannut.

Magnimarissa hänet pistettiin laivaan nimeltä Jenivere, joka sitten lähti kantamaan Sujiua kohti villiä Sargavaa. Sujiu tutustui laivan tavattavissa olevaan väestöön hiljalleen, illallistaen toisinaan miehistön ja toisinaan päällystön seurassa. Laivalla hän vietti aikansa Ishirōn ja Nieron kanssa sparraten tai merituulessa jousiammuntaa harjoitellen. Satamapysähdysten aikana hän tarkisti ensin, onko seudulla jousiammuntakilpailuja, ja jos ei, vaelsi hän läpi kaupungin tavernojen joko muiden laivalaisten seurassa tai omin päin.


Persoonallisuus:

Korvosan kasvattina Sujiu ymmärtää hyvin, että maailma ei ole reilu, mutta katkeroitumisestaan huolimatta hän ei ole taipuvainen ruikuttamaan. Hänen mielestään heikkojen ja hyödyttöminä pidettyjen tulisi vaalia omia vahvuuksiaan ja siten tehdä itsestään jotain, jos he mielivät parantaa osaansa elämässä. Hän on tyytymätön myös itseensä, koska tajuaa nyt, että hänen olisi pitänyt karistaa Korvosan tomut kannoiltaan jo ajat sitten, sen sijaan että olisi turhaan hakannut päätään seinään yrittäessään kiivetä arvoasteikolla ylöspäin sen kaupungin sanelemilla ehdoilla.

Sujiu ei halveksu voimattomuutta eikä tuomitse pakon edessä alistumista, mutta on kasvanut paheksumaan heikkotahtoisuutta sekä niitä, jotka eivät edes yritä parantaa omia asemiaan. Hänen silmissään heikkous ei ole voiman puutetta, sillä siihen asemaan olisi kuka hyvänsä voinut syntyä; Sujiulle heikkous tarkoittaa kohtalolleen antautumista. Hän ymmärtää mahdottomaan asemaan pakotetun, sorretun köyhälistön aseman toivottomuuden ja pyrkii periaatteesta auttamaan hädässä olevia, jos nämä osoittavat edes jonkinlaista taistelutahtoa.

Omalla tavallaan etuoikeutettuun asemaan syntyneenä Sujiu tuntee tiettyä häpeää, koska ei koskaan pyrkinyt laajemmin vaikuttamaan itse ongelmaan, mutta eipä Korvosan alaluokkaakaan juuri tunnettu vieraanvaraisuudestaan tai hyväntahtoisuudestaan. Korvosan kaltaisia paikkoja ei tuosta noin vain "korjattaisi," eikä Sujiu ole ajoittaisien pohdiskelujensa pohjalta päätynyt minkäänlaiseen ideaan, miten sitä voisi edes alkaa parantamaan.

Sujiu on kasvanut tietyssä määrin epäluuloiseksi ja sisäänpäinkääntyneeksi. Hänen kokemustensa perusteella tuttavuuden tekeminen on keino päästä johonkin päämäärään, ja hymyileminen ja kohteliaisuus ovat solvauksia vaarallisempia aseita. Hän vierastaa näitä asioita luonnostaan, mutta on hiljattain alkanut ymmärtää, että koko maailma ei toimi samalla tavoin kuin Korvosa. Mitä hän tällä tiedolla tekee, jää nähtäväksi.

Henkilökohtaisella tasolla Sujiun tavoite on tulla parhaaksi jousiampujaksi, jota Golarion on koskaan nähnyt, ja tähän tavoitteeseen hän suhtautuu haudanvakavasti. Jokaisen kuuluu hänen mielestään tehdä itsestään jotain, ja hän aikoo olla maailman paras valitsemallaan saralla.

---

Mitä mieltä muista:

  * Kapteeni Kovack: osaava mies, joskin kurinpitomenetelmät epäilyttävät. Jos miehistö on epäpätevää, ne joko koulutetaan tai vaihdetaan osaavampiin.
  * Perämies Devers: osaava ja mukava.
  * Kokki Terillo: masentavan vakavuusasteen tilanhukkaa nykyisessä virassaan.
  * Aberwhinge: olisi piristävää seuraa jos rytmittäisi jaarittelunsa ja kirjoittelunsa paremmin.
  * Malje: viidakkoon kelpaa matkustaa jo yksin sen vuoksi, että näkee tällaisten yksilöiden ensimmäisen kerran elämässään kaatuvan kunnolla pärstä edellä johonkin mutakuoppaan.
  * Kailn: mukiinmenevä, mutta näyttää viihtyvän paremmin eri piireissä.
  * Ieana: introvertti olkoon introvertti.
  * Niero: mielenkiintoinen veikko. Saattaisi päästä parempiinkin piireihin jos olisi hieman vähemmän mielenkiintoinen.
  * Jask Derindi: vanki olkoon vanki.
  * Sasha Nevah: mukava tuttavuus. Pitäisi kai kysyä tatskasta tai sormesta, mutta olkoon.
  * Aerys Mavato: juoppo olkoon juoppo.
  * Ishirou: kelpaa taistelupariksi, jos ei muuhun.
  * Mogashi: +1 osaava.

Käärmeen Kallo

Hahmot

Entiset

Seikkailut:
Sieluja Ryövärinpuukolle

Kilvan kohti kuolemaa

Seitsemän keihään kaupunki

Hulluuden holvit

Syvät salit suomuisat

Käärmejumalan kaikkein pyhin

Maailma

Muuta

Mekanismiin

edit SideBar

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped