Versio 0.0.6

Lähteitä ja linkkejä Kolmanteen Orleansiin ja Kyberideoihin löytyy sivulta Linkit. Sivuston sisältö selviää sivukartasta.

Voit ladata Kolmas Orleans 0.0.3:n paperiversion myös PDF muodossa.

Kommetteja Orleansiin liittyen voi jättää takapihalle tai sähköpostitse osoitteeseen KolmasOrleans@sange.fi.

Sivusto sijaitsee mekanismin wikissä.

Meksiko

"Kartelleissa on se hyvä, että sä yleensä tiedän missä mennään. Tosin se meinaa et sulle käy huonosti. Nää on sotinu Meksikossa poliisia ja armeijaa vastaan kohta viiskytä vuotta katujen hallinnasta - et turha luulla et ne sulle mitään armoa antaa. NoBrasit elää jotain glam-gangsterin elämää, nää on sotilaita."

Meksikon virallinen hallinto on käynyt vuosituhannen alkupuolelta lähtien kiihtyvää puolustussotaa kartelleja vastaan, ensin USA:n ja sitten CSA:n tuella. Maa on jakautunut vyöhykkeisiin, jotka ovat joko hallituksen tai kartellien hallussa, jos ne eivät ole sotatoimialuetta tai ei-kenenkään-maata. Kaikki kolme toimijaa, Montellano-kartelli, Durango-kartelli ja virallinen hallinto, pyrkivät voittoon ehdoitta. Suurin osa kamppailusta käydään vaikutusvallalla ja rahalla, mutta aseelliset kahakat ovat arkipäivää alueiden rajoilla. Tavallisen meksikolaisen onneksi salamurhien uhriksi joutuvat ovat yleensä vaikutusvaltaisia johtohenkilöitä, eivätkä perusduunareita.

Kartellit

Suurta osaa Meksikosta hallitsee käytännössä jompikumpi kahdesta merkittävästä kartellista, Montellanosta tai Durangosta. Montellano-kartelli toimii Etelä-Meksikossa ja Durango maan pohjoisosissa. Kartellit ovat ylhäältä hallittuja ja äärimmäisen hierarkisia kokonaisuuksia, joissa keskinäinen kilpailu ja selkäänpuukotus ovat yleisiä. Toisin kuin enklaavien piirissä, kartelleissa eläminen ei ole mitenkään loistokasta. Kartellin jäsenet ovat enemmän sotilaita kuin sooloilevia sankareita. Tiukan hierarkian paineessa kenttätason päätöksiä perutaan ja kyseenalaistetaan ylhäältä mielivaltaisesti ilman sen suurempia selityksiä.

Vaikka kartellit vuosikymmeniä käydyn sodan johdosta vihaavat CSA:a ja kaikkea sen edustamaa, on Kolmas Orleans kartelleille merkittävä kaupunki. Meksikon sisäisen kamppailun vaatimista resursseista huolimatta Orleansissa on runsaasti kartellien jakeluverkoston agentteja ja erikoisasiantuntijoita. Sotimisen rahoittaminen vaatii markkinoita ja markkinat vaativat salakuljetusväyliä. Kolmas Orleans tarjoaa molempia.

© 2007-2009 Touko Kästämä.

\i'levən(t)th\°