Kesken: Joutui pakenemaan demppoi taldoriin lapsena. Joku aatelisheppu majoitti. palas sodan jälkeen takas haltiamaahan.

Mutta ihmiset oli jänniä. Isä antoi mukaan miekan joka oli ollut suvussa jo tovin. Palas Taldoriin tutustumaan juttuihin ja kierteli ympriinsä.

Kuuli että heitä auttaneen suvun vesa Biccus oli pulassa ja päätti katsoa voisiko auttaa. Suku oli joutunut häpeään ja Biccuksen ja Incontinentian poika Christiano oli pulassa, jossain radikaalinuorten kanssa Opparassa.

Meni opparaan. Löysi Christianon joks oli Cloaka and Dagger kapinallisryhmän kanssa viemäreissä kapinan puolesta. Koitti saattaa Christianon kotiin, mutta toisaalta haltioiden arvostus voisi olla parempi...

Jokunen päivä sitten tapahtui mellakka jossa Christiano surmasi vaikutusvaltaisen aatelisen sukulaise. Ja on nyt paennut maan alle.

Neimor koittaa saada Apua tähän tilanteeseen. Joku joka auttaisi Christianoa, ja samalla sitten Biccuksen perhettä ja näin hyvittää avun jota heidän perheensä sai.

Elf Wizard (Sword Binder) 6 Magaambyan Arcanist 9
Neutral Good Medium Humanoid
Player nighwuni?


Init +2 (+2 dex)
Senses Perception +3, low-light vision


AC 13, touch 12, flat-footed 11; (+2 dex, +1 armor)
HP 162 (6 + 16d6(64)=70 + 17x( 5 con)=85 + 7 x 1fc =7))
Fort +5 (con +1, wizard +1, MA +1, resistance +2)
Refl +6 (dex +2, wizard +1, MA +1, resistance +2)
Will +9 (wis +1, wizard +4, MA +2, resistance +2)
Special Defenses: Elven Immunities, Enchantemnt +2


Speed 30ft
Melee

 • Elven Curve Blade(MW) +6 1d10+1 (18-20) (MW+1, Str+1, Bab+4)

Ranged

 • Hand of apprentise: Elven Curve Blade(MW) +10 1d10+1 (18-20) (MW+1, Int+5, Bab+3) (Str+1)
 • Longbow: +5 1d8 x3 (Bab+4 Dex+2)

Special Offenses:


Str 12 Dex 15 Con 14 (4th)Int 22 (8th)(12th)Wis 13 Cha 11
Base Atk 4; CMB 5; CMD 17
Feats


Skills acp: 0; total skill ranks: 9x (2Wizard + 4Int + 2bg) = 56

 • Acrobatics(0) +2
 • Appraisec ((1b)) +9
 • Bluff (0) +1 (+4 for social)
 • Climb +1
 • Craftc +4
 • Diplomacy c(2) +5 (+10 for social)
 • Disable devicec (0) +2
 • Disguise(0) +1
 • Escape artist(0) +1
 • Flyc (headband:7) +12
 • Handle animal +1
 • Heal +1
 • Intimidate +1
 • Knowledge[arcana]c(5) +15
 • Knowledge[dungeoneering]c (2) +12
 • Knowledge[engineering]c (2) +12
 • Knowledge[geography]c(2) +12
 • Knowledge[history]c (2) +12
 • Knowledge[local]c (7) +19
 • Knowledge[nature]c (5) +15
 • Knowledge[nobility]c (4b) +14
 • Knowledge[planes]c (3) +15
 • Knowledge[religion]c (2) +12
 • Linguisticsc (7b) +15
 • Perceptionc (4) +12
 • Perform (0) +1
 • Professionc(0) +3
 • Ride +2
 • Sense motive (0) +1
 • Sleight of hand (0) +1
 • Spellcraftc(7) +15
 • Stealth (0) +2
 • Survival (1) +5
 • Swim +1
 • Use magic device (0) +5

Traits Student of Philosophy, Young Reformer
Languages Taldan, Elven, Celestial, Dragonic, Gnome, Sylvan, Infernal, Aklo, Goblin, Ulfen, Undercommon
RSQ elf stuff
SQ Wizard Stuff
Halcyon Magic: 1: Cure Light Wounds 2:


On person:
In backpack:
Mule:
Potions/Oils:
Scrolls:
Wands:
Miscs:
Ioun Stones:
Encumbrance m lb. without backpack (50/100/150), M lb. with backpack (58/116/175)


Wondrous Items

 • Head
 • Headband intelligence +2 (fly, )
 • Face/Eyes
 • Neck
 • Shoulders Cloak of Resistnace +2
 • Chest
 • Body
 • Armor
 • Belt
 • Wrist
 • Hand
 • Ring
 • Ring
 • Feet

Notes

 • 0
 • 1
 • 2

Things to buy


spell Level 0 12.5 gp 1st 25 gp 2nd 150 gp 3rd 375 gp 4th 700 gp 5th 1,125 gp 6th 1,650 gp 7th 2,275 gp 8th 3,000 gp 9th 3,825 gp

Spell Level Writing Cost 0 5 gp 1 10 gp 2 40 gp 3 90 gp 4 160 gp 5 250 gp 6 360 gp 7 490 gp 8 640 gp 9 810 gp

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped