Caranach

Amitabha, kaikelle on syynsä.

Male Human Unchained Monk(Serpent-Fire Adept) 9
LN Medium Humanoid(human)
Player Filadeus
Favored Class Unchained Monk (+9 hp)


Init +1
Senses Perception +16


AC 27, touch 20, flat-footed 25; (+4 armor, +1 def, +1 dex, +1 dodge, +3 monk, +3 nat, +4 wis) Ba+Ma+Ha
hp 103(9d10+36+9)
Fort +12, Ref +10, Will +10
Special Defenses
Enduring Stoicism(+2 to saves vs fear,emotion), Chakra Expertise(+4 to saves maintain chakra), Improved Evasion, Still Mind(+2 saves against enchantment), Purity of Body(immune to disease), Deflect Arrows(1/day)


Speed 60 ft
Melee +1 Urumi +14/+14/+14/+14/+9, 1d8+17 18-20/x2, S PA+Ha+Ki
Melee +1 Unarmed Strike +13/+13/+13/+13/+8, 2d6+12 x2, B PA+Ha+Ki
Melee Kusarigama +12/+12/+12/+12/+7, 1d3+16 x2, SB, reach, trip, grapple PA+Ha+Ki
Ranged Shuriken +11/+11/+11/+11/+6, 1d2+5 x2, P, 10'
Special Attacks
Power Attack(-3/+6), Ki Strike(Magic/Cold Iron/Silver), Ki Flurry(Extra attack), Style Strike: Flying Kick(30 ft), Elbow Smash(another iterative -5 attack if hit)


Chakras
Serpent Fire Ki (4/day)
Linked Chakras (Std Action, DC +5)
Hearth Chakra (DC 20) - Heal 1d8+8 + remove confused, nauseated, sickened, staggered, or stunned
Navel Chakra (DC 16) - 4d8 chakra damage(30ft cone)
Sacral Chakra (DC 13) - 30 ft(3 rounds)
Root Chakra (DC 11) - DR 4/-


Ki
Ki Pool (8/day)
Ki Flurry Barkskin(self only, 1 Ki)


Str 20(18), Dex 13, Con 18, Int 13, Wis 18, Cha 14(12)
Base Atk +9; CMB +15; CMD 34
Feats Chakra Initiate, Improved Unarmed Strike, Psychic Sensitivity, Power Attack, Exotic Weapon Proficiency(Urumi), Weapon Focus(Urumi), Chakra Adept, Ascetic Style(Urumi), Ascetic Form(Urumi)
Skills Acrobatics +13[9], Appraise +5[1], Diplomacy +6[1], Escape Artist +5[1], Fly +13[9], Heal +8[1], Intimidate +3, Know(Arcana, Religion) +5[1], Linguistics +5[1], Perception +16[9], Sense Motive +16[9], Stealth +5[1], Survival +8[1]
Traits Enduring Stoicism, Indomitable Faith
Languages Aklo, Common, Infernal
SQ Chakra Expertise(Ex), Improved Evasion(Ex), Fast Movement(+30 ft), Flurry of Blows(Unchained)(Ex), Flying Kick(max 30 ft.), Immunity to Disease, Ki Flurry(Su), Ki Pool(8/day)(Su), Ki Strike(Magic/Silver/Cold Iron)(Su), Style Strike, Unarmed Strike(2d6), Light Spirit


On person Monk's Outfit, Shuriken(x20), Kusarigama, Mask(Black Dragon), Cloak of resistance +2, amulet of mighty fists +1, bracers +2, ring of protection +1, greater talisman of beneficial winds, bag of holding type I, headband of charisma +2, vambraces of defense, monk's robe, belt of strength +2, +1 urumi
Potions CLW x3, barkskin x1
Wands Mage armor (50)
Encumbrance ~25 lb. (100 lb. light/200 lb. medium/300 lb. heavy)


Biography

Caranach on suurikokoinen ja erittäin treenattu lihaksikas mies, jonka etnistä taustaa on kuitenkin hyvin vaikea päätellä. Mies vaikuttaisi olevan todennäköisesti Avistanista kotoisin piirteidensä puolesta, vaikka hänen hiuksensa ovat luonnottoman platinaiset ja yksinkertaisesta vaatetuksesta voisi päätellä jotain siteitä olevan Tianiin tai ainakin johonkin munkkien veljeskuntaan.

Caranachin omat muistikuvat menneisyydestä ovat hyvin hataria. Painajaisten kaltaisia muistoja punaisista silmistä yhdistettynä repivään tuskaan pitkin koko kehoa. Aina hellyyttävämpiin unimaisiin muistoihin hymyilevistä parrakkaista kasvoista ja rankasta koulutuksesta niin paljain käsin kuin asein.

Caranach ei muista omaa nimeänsä, mutta hänellä on selkeä mielikuva mustasta lohikäärmenaamiosta päässänsä ja tuntemattoman äänen puhuvan Caranachista. Tämä kelvatkoon nimeksi.

Uusi outo ympäristö ei myöskään tunnu juurikaan hetkauttavan Caranachia. Stoisella otteella voidaan kuulla hänen sanovan, että niin on tapahtuva kuin on tapahtuva. Usein myös tuntuu mutisevan tai lukevan jonkinlaisia mantroja, joiden alkuperää hän ei itsekään osaa selittää.

Notes

Height: 6'4 / Weight 185 lb. / Age: ??

Level-up plans:

2:
3: Feat: Exotic Weapon Proficiency(Urumi)
4: +1 CON
5: Style Strike: Flying Kick, Feat: Weapon Focus(Urumi)
6: Ki Power: Qinggong Power(Barkskin)
7: Feat: Ascetic Style
8: +1 WIS
9: Style Strike: Elbow Smash, Feat: Ascetic Form
10: Ki Power: Qinggong Power(Ki Leech)
11: Feat: Improved Critical(Urumi)
12: +1 DEX, Ki Power: Qinggong Power(Restoration)
13: Style Strike: Shattering Punch, Feat: Iron Will
14: Ki Power: Abundant Step
15: Feat: Ascetic Strike
16: +1 INT, Ki Power: Quivering Palm
17: Style Strike: Defensive Spin, Feat: Quivering Palm Adept

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped