Caranach

Amitabha, kaikelle on syynsä.

Male Human Unchained Monk(Serpent-Fire Adept) 17
LN Medium Humanoid(human)
Player Filadeus
Favored Class Unchained Monk (+17 hp)


Init +2
Senses Perception +28


AC 38, touch 29, flat-footed 35; (+4 armor, +3 def, +2 dex, +1 dodge, +5 monk, +5 nat, +8 wis) Ba+Ma+Ha
hp 225(17d10+102+17)
Fort +21, Ref +18, Will +21
Special Defenses
Enduring Stoicism(+2 to saves vs fear,emotion), Chakra Expertise(+8 to saves maintain chakra), Improved Evasion, Still Mind(+2 saves against enchantment), Purity of Body(immune to disease), Deflect Arrows(1/day), Necklace of adaptation(immunity to harmful vapors/gas, breathing in water/vacuum), Ring of feather falling


Speed 80 ft
Melee +1 Urumi +24/+24/+24/+24/+24/+19/+14/+9, 2d8+28 15-20/x2, S PA+Ha+Ki+GMW
Melee +1 Urumi +27/+27/+27/+27/+27/+22/+17/+12, 2d8+31 15-20/x2, S PA+Ha+Ki+GMW+IC3
Melee Unarmed Strike +19/+19/+19/+19/+19/+14/+9/+4, 2d10+16 x2, B PA+Ha+Ki
Ranged Shuriken +20/+20/+20/+20/+20/+15/+10/+5, 1d2+6 x2, P, 10'
Special Attacks
Power Attack(-5/+10), Ki Strike(Magic/Cold Iron/Silver/Lawful/Adamantine), Ki Flurry(Extra attack), Style Strike(2/round): Flying Kick(50 ft), Elbow Smash(another iterative -5 attack if hit), Shattering Punch(ignores DR/Hardness), Defensive Spin(+4 dodge bonus to AC vs target if hit)


Chakras
Serpent Fire Ki (7/day)
Linked Chakras (Std Action, DC +5)
Chakra Master (When maintaining, use 2 chakras)
Crown Chakra (DC 38) - Roll every d20 twice, get one free extra chakra
Brow Chakra (DC 31) - True Seeing
Throat Chakra (DC 25) - Stagger Enemy for 1 round (DC 17 Will negates, Sonic/Mind-Affecting)
Hearth Chakra (DC 20) - Heal 1d8+12 + remove confused, nauseated, sickened, staggered, or stunned
Navel Chakra (DC 16) - 6d8 chakra damage(30ft cone)
Sacral Chakra (DC 13) - 30 ft(3 rounds)
Root Chakra (DC 11) - DR 6/-


Ki
Ki Pool (16/day)
Ki Flurry
Barkskin(self only, 1 Ki)
Ki Leech(0 Ki)
Restoration(self only, 2 Ki) Abundant Step(self only, 2 Ki) Quivering Palm(4 Ki, Fort DC 28 to die, free action)


Str 22(18), Dex 14, Con 22(18), Int 14, Wis 26(20), Cha 12
Base Atk +17; CMB +24; CMD 52
Feats Chakra Initiate, Improved Unarmed Strike, Psychic Sensitivity, Power Attack, Exotic Weapon Proficiency(Urumi), Weapon Focus(Urumi), Chakra Adept, Ascetic Style(Urumi), Ascetic Form(Urumi), Chakra Master, Improved Critical(Urumi), Iron Will, Ascetic Form, Quivering Palm Adept
Skills Acrobatics +22[17], Appraise +6[1], Diplomacy +5[1], Escape Artist +6[1], Fly +22[17], Heal +12[1], Intimidate +2, Know(Arcana, Religion) +6[1], Linguistics +6[1], Perception +28[17], Sense Motive +28[17], Stealth +15[10], Survival +28[17]
Traits Enduring Stoicism, Indomitable Faith
Languages Abyssal, Aklo, Common, Infernal, Sun and Moon(Tongues)
SQ Chakra Expertise(Ex), Improved Evasion(Ex), Fast Movement(+50 ft), Flurry of Blows(Unchained)(Ex), Flying Kick(max 50 ft.), Immunity to Disease, Ki Flurry(Su), Ki Pool(16/day)(Su), Ki Strike(Magic/Silver/Cold Iron/Lawful/Adamantine)(Su), Style Strike, Unarmed Strike(2d10), Light Spirit, Tongue of the Sun and Moon(Ex)


On person Monk's Outfit, Shuriken(x20), Kusarigama, Mask(Black Dragon), Cloak of resistance +5, amulet of mighty fists +1, bracers +2, ring of protection +3, greater talisman of beneficial winds, bag of holding type I, headband of wisdom +6, vambraces of defense, monk's robe, belt of strength/constitution +4, +1 urumi, necklace of adaptation, ring of feather falling
Potions CLW x3, barkskin x1
Wands Mage armor (50)
Encumbrance ~25 lb. (100 lb. light/200 lb. medium/300 lb. heavy)


Biography

Caranach on suurikokoinen ja erittäin treenattu lihaksikas mies, jonka etnistä taustaa on kuitenkin hyvin vaikea päätellä. Mies vaikuttaisi olevan todennäköisesti Avistanista kotoisin piirteidensä puolesta, vaikka hänen hiuksensa ovat luonnottoman platinaiset ja yksinkertaisesta vaatetuksesta voisi päätellä jotain siteitä olevan Tianiin tai ainakin johonkin munkkien veljeskuntaan.

Caranachin omat muistikuvat menneisyydestä ovat hyvin hataria. Painajaisten kaltaisia muistoja punaisista silmistä yhdistettynä repivään tuskaan pitkin koko kehoa. Aina hellyyttävämpiin unimaisiin muistoihin hymyilevistä parrakkaista kasvoista ja rankasta koulutuksesta niin paljain käsin kuin asein.

Caranach ei muista omaa nimeänsä, mutta hänellä on selkeä mielikuva mustasta lohikäärmenaamiosta päässänsä ja tuntemattoman äänen puhuvan Caranachista. Tämä kelvatkoon nimeksi.

Uusi outo ympäristö ei myöskään tunnu juurikaan hetkauttavan Caranachia. Stoisella otteella voidaan kuulla hänen sanovan, että niin on tapahtuva kuin on tapahtuva. Usein myös tuntuu mutisevan tai lukevan jonkinlaisia mantroja, joiden alkuperää hän ei itsekään osaa selittää.

Notes

Height: 6'4 / Weight 185 lb. / Age: ??

Level-up plans:

2:
3: Feat: Exotic Weapon Proficiency(Urumi)
4: +1 CON
5: Style Strike: Flying Kick, Feat: Weapon Focus(Urumi)
6: Ki Power: Qinggong Power(Barkskin)
7: Feat: Ascetic Style
8: +1 WIS
9: Style Strike: Elbow Smash, Feat: Ascetic Form
10: Ki Power: Qinggong Power(Ki Leech)
11: Feat: Improved Critical(Urumi)
12: +1 DEX, Ki Power: Qinggong Power(Restoration)
13: Style Strike: Shattering Punch, Feat: Iron Will
14: Ki Power: Abundant Step
15: Feat: Ascetic Strike
16: +1 INT, Ki Power: Quivering Palm
17: Style Strike: Defensive Spin, Feat: Quivering Palm Adept

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped