Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Magilou

Minulla on kunnia esitellä teille, viisas seikkailija, joka on matkustanut kaikki yksitoista merta, kaunis ja nerokas maagi, joka on selvinnyt Toismaailmallisista Kauheuksista, mahtava noita ja ylilunnollisten asioiden asiantuntija, jonka nimeä kuolleetkin pelkäävät, legendaarinen sirkuskoomikko, ja Galtin Yliopiston Retoriikanlaitoksen Kunniaprofessori

Esittely

CN Female Elf Occultist 17
Player JJape


Init +11(+15 with Hare/Awareness; +19 with both)
Senses Perception +27(+29), low-light vision, Dark Vision(Implement), See Invisibility(usually, implement)


AC 29(+7 dex; +8 armor, +2 nat, +2 def), Touch:19, Flat: 22
with Shield 33 ; 19 ; 26
as above + Transformed 37 ; 19 ; 30
hp 139(17d8+17*3)(1d10+10 False Lige)(34 hp Spirit Shround&Protect)(17 from Transformation)
Fort +18(+13)[+24 with Tranformation}, Ref +17(+12), Will +18(+13)
Special defenses Elven Immunities; +2 vs. fear and emotion ; +2 vs. Enchantment; Immune to Sleep, Distortion (15% miss chance), Evasion, Improved Iron Will


Speed 30 ft
+1 Dagger +14/+9/+3 1d4+2
+2 adaptive Composite Longbow, DA +17 1d8+11
+4 Bane adaptive Composite Longbow, DA +21 1d8+2d6+15
Rapid Shot, +2, DA +15/+15/+10/+5 1d8+11 (multishot in first)
Rapid Shot, +4 Bane +23/+23/+18/+13 1d8+2d6+7(multishot in first)
Rapid Shot, +4 Bane, DA +19/+19/+14/+9 1d8+2d6+15(multishot in first)
Haste&Sudden Insight&Bard +34/+26/+26/+21/+16 1d8+2d6+9(multishot in first)
As above + DA +30/+22/+22/+17/+12 1d8+2d6+17(multishot in first)
Transformed Full Throttle +34/+26/+26/+21/+16 2d6+2d6+19(multishot in first)
Special attacks: Point-Blank Shot(+1/+1), Gravity Bow(1d8->2d6), Multishot, Rapid Shot(included)


Impelementations: Abjuration, Necromancy, Transmutation, Illusion, Conjuration
Mental Focus Point total: (8+17+8+2)=35
Occultist Spells (CL17, Concentration: +25)
6th(3/day)(DC 24) — Repulsion'E,T, Greater Scrying'E,T,F(Silver Mirror), Project Image'E,T, Greater Possession'E,T, Transformation'E,T, Heal'E,T
5th(5/day)(DC 23) — Greater Dispel Magic'E,T, True Seeing'E,T,M(250gp), Seeming'E,T, Greater Object Possession'E,T, Overland Flight'E,T, Teleport'T
4th(5/day)(DC 22) — Freedom of Movement'E,T, Echolocation'T, Death Ward'E,T, Greater Invisibility'E,T, Scrying'E,T, Dimension Door'E,T
3rd(7/day)(DC 21) — Dispel Magic'E,T, Fly'E,T, Animate Dead'E,T, Invisibility Sphere'E,T, Arcane Sight'E,T, Create Food and Water'E,T
2nd(7/day)(DC 20) — Resist Energy'E,T, Versatile Weapon'E,T, False Life'E,T, Mirror Image'E,T, Locate Object'E,T, Glitterdust'E,T
1st(7/day)(DC 19) — Inflict Light Wounds'E,T, Gravity Bow'E,T, Shield'E,T, Silent Image'E,T, Heightened Awareness'T, CLW'E,T
Knacks (at will) — Grave Words'E, Mending'E,T, Resistance'E,T, Ghost Sound'E,T, Detect Magic'E,T, Stabilize'E,T
1/day: Fly


Necromancy: Spooky-Magic-Doll ; 2 FP usually
Resonant Power: FPx2 extra HD undead to create and control
Base Power: Mind Fear; 1 FP ;30 ft ;will: <HD frightened, otherwise shaken
Focus powers: Necromantic Servant(Rokuro?, Bienfu?); 1 FP; immeadiate(1 FP) to heal full when destroyed ; 10 min/lvl
Soulbound puppet(nimi?; 1 FP, 10 min/lvl
Spirit Shroud: 1 FP, 1 min/lvl, 1d6+lvl hp


Transmutation: Book-Belt ; 9 FP usually
Resonant Power: +6 Dexterity (FP/3 - max 1+lvl/6lvl - enchantment bonus to physical stat
Base Power: +3 to weapon for 1 min(1+lvl/6 - enchantment bonus to weapon)
Focus powers:


Abjuration: Holy Symbol of Pharasma, from Briarstone Asylum ; 10 FP usually
Resonant Power: +5 to saves (FP/2 - max 1+lvl/4lvl )
Base Power: Protect 2xlvl damage(Swift:1FP ; Immeadiate:2FP)
Focus powers: Energy Shield(5/lvl, 1p:swift ; 2p:immeadiate, 1 min)
Globe of Negation(3p; 10ft stationary; prevents CL worth of SL; if insufficient, only +4)


Illusion: Signet Ring of Ustalavian Noble Family ; 3 FP usually
Resonant Power: 10% miss chance until attacks(5%/1 - max 5+5/2lvl )
Base Power: Minor Figment(Ghost sound or Silent Image) as standard action (1 FP, rounds/lvl) Focus powers: Shadow Beasts(50% real Summon Monster:wiz-progression)


Divination: Book (Chain of Nights); 9 FP usually
Resonant Power: +4 to Perception (points/2); Darkvision(with 6), See Invisibility(with 9)
Base Power: Sudden Insight (swift, 1p, +8 to attack or skill); Danger Sight (immeadiate, 1p, +8 to save or AC)
Focus Powes: Mind Eye (create Arcane Eye, 1min/lvl)


Conjuration: Silver Mirror (attached to Belt); 2 FP usually
Resonant Paskaa(Focus/2 to Conjuration Spell durations)
Base Power: Servitor -> Summon Monster VI(1,4,7,10,13,16,... progression) 1 minute; 1p free action to extend
Focus Powers: Side Step(move action, teleport 170ft)


Str 13(11), Dex 24(18), Con 16(14), Int 26(20)[18], Wis 12, Cha 11
Base Atk +12/+7/+2 (+17/+12/+8 Transformed); CMB +11(+17 Transformed); CMD 30(36 Transformed)
Feats Point-Blank Shot, Precise Shot, Rapid Shot, Improved Initiative, Multishot, Extra Focus, Iron Will, Improved Iron Will, Deadly Aim
Skills(4+int per level) Acrobatics +5 (), Appraise (), Bluff +24/+16 (headband), Climb -2 (), Craft:Doll +12 (1), Diplomacy +9/+4 (1), Disable Device +27 (17) (with tools), Disguise +4 (1), Escape Artist +5 (), Fly +16 (8), Intimidate +1 (0), Knowledge:Arcana +28 (17), Knowledge: Dungeoneering +28 (headband), Knowledge:Engineering +12 (1), Knowledge:Geography +9 (1), Knoledge:Local +9 (1), Knowledge:History +12 (1), Knowledge:Nature +9 (1), Knowledge:Nobility +9 (1), Knowledge:Religion +12 (1), Knowledge:Planes +28 (17), Linguistics +23 (12), Perception +27 (17), Sense Motive +21 (17), Sleight of Hand +9 (1), Spellcraft +28 (17), Stealth +30 (headband), Use Magic Device +28 (17), Swim -1 (1)
Traits Enduring Stoicism, Student of Philosophy
Languages Taldan, Elven, Hallit, Celestial, Draconic, Sylvan, Gnome, Old Azlant, Aklo, Infernal, Auran, Terran, Aquan, Undercommon, Nekril, Demon, Ignan, Kelesh, Gnoll, Eldritch
SQ Keen Senses, Weapon Familarity, Elven Magic, Favored class to FP(0,5/lvl), Object Reading, Shift Focus, Aura Sight, Magic Circles, Outside Contact 2(Imp & Lantern Archon & ???), Binding Circles(DC 10+INT+1/2lvl, Ref), Fast Circles
Notes


On person Thousandfeet corpse, wooden Holy Symbol of Pharasma, Handy Haversack, CMW-potion, Invisility potion, 4xAlchemist Fire, Sap, +1 Dagger, Potion of PfE, 2xCLW-potion, Book-belt: (Chain of Nights(+2 vs. dream-outsiders), Pnacotic Manuscript, Occultist Text of Dreamlands), Celestial Armor, mwk Thieves tools,´+2 adaptive composite longbow, Headband of Intelligence +6(Dungeoneering, Bluff, Stealth), Amulet of Natural Armor +2, 2xPotion of Remove Fear, Potion of Touch of Sea, Potion of Remove Blindness, Scroll of Gust of Wind, Scroll of Glitterdust, Onyx Gems(500, 300, 200), Speak-with-Dead-Machine(3/day), Ring of Protection +2, Ring of Evasion, Cloak of Elvenkind, CLW wand(47 charges; 46 in dream), Blunt Arrows, Ghost Arrows(20), Constitution Belt +2, lesser Extend Rod, Crystalware(500gp), Wand of Endure Elements, Wand of Make Whole, Bracers of Steadiness(can take 25), 4xOnyx Gems(500gp),4xsilmävoide, Scroll of Gentle Repose, Wand of ILW, 6xScroll of Remove Paralysis, Silver Mirror, 2xstoneskinScroll, collection of skins, Pale Rhomboid Iou Stone(+2 Str), Black Soul Shard(requires 1week to activate), 4xScroll of Harm
Dream-loot: 3xScroll of Fireball, 3xScroll of Dimensio Door, Spectacles of Understanding
In backpack/Haversack Longbow, Hide, Dagger, Infinite arrows, Magilou-kit, Acid Flask, Barkskin potion
Encumbrance ??
Notes
---- Ostoksia, wearable:
Low-lvl: +1 adaptive composite longbow, Headband of Intelligence +2 (Bluff), +1 Mithral Chain Shirt, Potion of Remove Fear, Greater Amulet of Warrior Courage
Mid-lvl: Headband +4 (Knowledge/Fly), Circlet of Persuasion, Con-belt +2, lesser Logical Rod, lesser Extend Rod, +1 Ring&Amulet, +2 adaptive composite longbow,, Scroll of Desecrate, Blade, Hat of Disguise, Wand of Remove Fear, Scroll of Glitterdust, Scroll of Gust of Wind, Potion of Remove Blindness, Potion of lesser restoration, Ghost Salt
High-lvl: Headband +6 (Knowledge/Fly), Con-Belt +4, moar lesser Extend Rod, +2 Ring&Amulet, , Celestial Armor, +3 adaptive composite longbow,
End-game: Con-Belt +6, lesser Quicken Rod, Logical Rod, +´3 Ring&Amulet, Runestones of Power, Piercing Rod, Persistent Rod, Wand of Heroism, Str-Ioun-Stone

Ostoksia, occult:
Automatic Writing Planchette (OA), Occult Reference Material (OA), Prismatic Crystal (OA)


Ulkonäkö:
Magilou on ikäistään nuoremman näköinen haltianainen, joka pukeutuu räikeisiin vaatekokoelmiin, jota koristaa erilaisia eksentrisiä koristeita - huomattavaimpana hänen kirjavyönsä.

Persoonallisuus:
Magiloun eksentrinen luonne herättää ihmisissä kummastusta. Tämä johtuu ensisijaisesti Magiloun epätavallisesta suhtautumisesta ihmisiin: koska ihmisten toiminta on hätäistä, ja jopa ihmisten valtakunnat eliniältään loppujen lopuksi mitättömiä, Magilouta ei yleisesti ottaen kiinnosta ihmisten mielipiteet, heidän aatteensa, muotinsa, tai yhteiskuntajärjestyksensä. Asiat ja yhteiskunnat tulevat ja menevät. On tiettyä ironiaa, että Magiloun käyttäytyminen on tämän takia ihmismäisempää kun haltioiden yleisesti.

Muistot
Magilou kasvoi lapsuutensa parissa, mutta ei kestänyt elämää samassa paikassa, ja haltioiden jatkuvaa synkistelyä. Näin ollen hän lähtikin kiertämään Golarionia, viettäen aikaa muun muassa Tianissa ja Irrisenissä. Matkoillaan hän tutustui okkultismin saloihin, ja keräsi mainetta näistä tietävänä. Hänet palkattiin opetusvirkaan Galtin Yliopistoon (ennen vallankumousta, noin sata vuotta sitten). Siellä hän vietti monikirjoista elämää, josta hänen muistikuvansa ovat edelleen hieman sumuisia, vaikka Magiloun musti onkin palannut. (mistä liene johtuu) Galtin vallankumous ja yliopiston poltto ajoivat Magiloun taas matkaaamaan. Näillä matkoilla hän tutustui kyseenalaisempiin suuntauksiin, kuten nekromantiaan ja Suuriin Muinaisiin liittyviin taruihin. Näiden kautta hän tutustui erääseen Kreiviin, joka osoittautui kyseenalaiseksi työnantajaksi....

Post Memory Block
Magilou on täysin parantanut huonot tapansa, ja on esimerkillinen taistelija Hyvyyden puolesta. Hänen seikkailijatoverinsa ovat vain kateellisia Magiloun uudesta, puhuessaan Magiloun muka edelleen harjottamasta nekromantiasta ja epäilyttävien, kiellettyjen kirjojen tutkimuksesta.


Mielipiteet matkakumppaneista
Caranach: Nice mask, drinks from his flask. Likes to eat mushrooms, and also to crush rooms.
(sarjassa Orange -> Door Hinge, pysäyttäkää mut!)

Zirah: A half orc cleric of great devotion, and a master of healing by axe decapitation.

Matthias:
Faith in Rovagug Iomeadae tested
Mathias
Broken, to the floor wrestled
Alas

Hendrick: A human wizard quite coward, though with Hastes he has us empowered.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped