Kategoriassa LoF-hahmot

Bouzak

"Lisää tähän pelissä sanottu lause."

- Bouzak on tukeva puoliörkki. Mies liikkuu Sarenraen valkoisissa, joissa on punaisia ja kultaisia koristeita. Ennen Kelmaraneen lähtöä puoliörkki toimi jumalattarensa pappina tarjoten sielunhoitoa ja neuvoja maallisissakin asioissa. Toisin kuin suurin osa Sarenraen papistosta, Bouzak kantaa kahdenkäden sapelia, sillä hänen suuriin kouriinsa tavallinen sapeli ei istu yhtä luontevasti kuin raskaampi ase.

Lapsuudessaan Bouzak liikkui "isosiskonsa" Haleenin seurassa, joka piti pojasta huolta kunnes tämä oli siihen itse kykenevä. Nuoruusiällään parantajanlahjojensa ansiosta puoliörkki alkoi myös auttaa Haleenia parantaen naarmuja tai mustelmia, joita tällä satunnaisesti oli tavatessa. Näistä ei kuitenkaan koskaan puhuttu, eikä Bouzak oikeastaan tiedä miten Haleen oli itsensä loukannut.

Jokin aika sitten Haleen kuitenkin katosi, ja Bouzak alkoi etsimään isosiskoaan. Mitään ei kuitenkaan löytynyt ennen kui Bouzak näki enteenä pitämänsä unen, jossa näki rauniokaupungin. Samaan aikaan Sarenraen kirkko oli lähetämässä retkikuntaa Kelmaraneen, johon Bouzak unensa perusteella änkesi mukaan.

Bouzak

NG Male Half-Orc Abbot-Protector of Sarenrae 7
Experience Points/Required: 35385 / 51000
Favored Class: Barbarian, Cleric
Hit Points: 66 (1st level 8 + other levels 6 x 5 + con 7 x 3 + talent 7)
Initiative: +0
Speed: 20 ft.
Armor Class: 21 (+9 Armor, +1 Natural Armor, +1 Deflection), touch 11, flat-footed AC 21
Base Attack/CMB/CMD: +5/+9/20
POWER ATTACK:-2 attack, +6 Damage
Attack (melee): +1 Mace +10 (1d8+7, 20/x2) Bludgeoning
Attack (melee): Goreshred +10 (1d12+7, 20/x3) Slashing
Attack (melee): Goreshred against humans +12 (1d12+11+2d6, 20/x3) Slashing
Attack (melee): Falchion +9 (2d4+6, 18-20/x2) Slashing
Attack (melee): Longspear +9 (1d8+6, x2) Piercing
Attack (ranged): Javelin +5 (1d6+4, x2) Piercing
Attack (ranged): Fire Bolt +5 touch (1d6+3, x2) Fire
Attack (melee): Gauntlet +9 (1d3+4, x2) Bludgeoning
Attack (ranged): Holy Water +5 (2d4, x2)
Special Qualities: Darkvision 60', Orc Weapon Familiarity, Orc Ferocity, Orc Blood, Human Blood, Channel Energy 2/day (4d6, DC 12)
Saves: Fort +9, Ref +3, Will +12
Abilities: Str 19, Dex 10, Con 14(16 beltillä), Int 10, Wis 16(20 headbandilla), Cha 8
Skills: Diplomacy +5 (3), Knowledge(the planes) +4 / +8 genie (1), Knowledge (religion) +10 / +14 genie (7), Sense Motive +15 (7), Spellcraft +10 (7) Perception +8 (3)
Feats: Ritual Blood Bond, Power Attack, Craft Magic Arms & Armor, Heavy Armor Proficiency
Traits: Legacy of Sand, Finding Haleen
Domains: Fire, Glory
Domain powers:

Touch of Glory: 8/day +3 bonus on a charisma based skill (duration 1 hour or until discharge)
Fire Bolt: 8/day ranged touch attack at 30 ft.
Fire Resistance: Resist 10 fire.

Spells per Day: Orison x 4, lvl 1 x 6+1, lvl 2 x 4+1, lvl 3 x 3+1, lvl 4 x 2+1
Common Spells Prepared:

Orisons: Create Water, Detect Magic, Purify Food & Drink, light
1st Level: Resurgence, Endure Elements, Magic Weapon, Divine Favor, Remove Fear, Divine Favor, Shield of Faith(D)
2nd Level: Bull's Strength, Blade Brothers, Bless Weapon (D), Sound Burst, Resist Energy
3rd Level: Energy Vortex, Dispel Majick, Bestow Curse, Fireball
4th Level: Freedom of Movement, Holy Smite(D), Air Walk

Languages: Kelish (common), Orc
Equipment:
On person: Falchion (8 lb.), Heacy Mace +1 (8 lb.), traveler's outfit, Longspear (9 lb.), Goreshred, +1 Human Bane Greataxe (12 lb.), Morningstar (6 lb.), Javelin x 2 (2 x 2 lb.), Sanctified Full Plate +1 (50 lb.), Ring of Feather Fall, Amulet of Natural Armor +1, Holy Water x 2 (2 x 1 lb.) Wooden Holy Symbol, Spell Component Pouch x 2 (2 x 2 lb.), Phylactery of Faithfulness, Headband of Wisdom +4, Amulet of natural armor +1, Cloak of Resistance +1, Belt of Mighty Constitution +2, Ring of Protection +1, 2 x bandoleer ( 2 x ½ lb.), 2 x gauntlet (2 x 1 lb.), 184gp 6sp 7.5 cp (~5 lb.)
In Bandoleers: Holy water (1 lb.), 2 x Potion Of Cure Light Wounds (2 x 0.1 lb.), silversheen
In backpack: Backpack (2 lb.), Tindertwig, Bedroll (5 lb.), Waterskin (4 lb.), Trail Rations x 4 (4 x 1 lb), Winter Blanket (3 lb.), Tent (20 lb.), 40 gp worth of silver dust, incense of meditation
Encumbrance: Without backpack 100.2 lb., with backpack 138.2 lb.

Light load: 0 - 116 lb.
Medium load: 117 - 233 lb.
Heavy load: 234 - 350 lb.

Achievement Feats:

Criticals confirmed: 7 out of 50 (Relentless Butcher)

Hahmon kehitys:
8: +1 STR
9: Backswing
11: Improved Critical(Falchion)

Tulevaisuutta varten pistän tähän ylös jännää rojua, jota en halua etsiä kahta kertaa.
Barbed Wire: A&EG 21, 22
Grappling Hook, Collapsible: A&EG 23, 22
Holy Text: A&EG 23, 22
Mess kit: A&EG 24, 22(Huom, ilman tätä ei omista ruokailuvälineitä.)
Flour Pouch: DS 32, 31
Rubber Ball: DS 32, 31
Hollow Hilt: DS 33, 31
Wand Bracer: DS 33, 31
Sanctified Armor: DS 34, 31
Wand Chamber: DS 34, 31
Filter Mask: SS 100, 99 (nasse)
Sun Lenses: SS 101, 99 (aurinkolasit)

Voi hyväinen aika. Bouzak alkaa muistuttamaan Guta aika paljon luonnettaan lukuunottamatta. Kummatkin ovat puoliörkkipappeja, jotka käyttävät pitkää keihästä aseenaan, lyövät meleessä kovaa (tosin Gu teki sen Power Attackilla kun Bouzak hoitaa homman overhand chopilla ja myöhemmin Backswingillä). Lisäksi kumpikin preppasi kolmostason slotteihin Prayeria ja Dispel Magickia. Viimeisenä niittinä hiilikopiovalumuottiin on maagisten esineiden rakennus. Vaikka Gu tekikin paljon kääröjä ja wondorous itemeita (lähinnä healing belttejä ja Ahlissan war bannerin) ja Bouzak alkaakin maagisten aseiden väsäyslinjalle, niin kummassakin on tälläinen valmistamisen meininki havaittavissa.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped