Kategoriassa LoF-hahmot

Fenthor


Chaotic Good Male Halfling Bard 7
Favored class: Bard
Experience Points: x / y
Deity: Milani


Hit Points: 43 8 + 6x5 + 5x1
Initiative: +3
Speed: 20ft.
Armor Class: 22 (+3 Dex, +1 Size, +5 Armor, +2 Shield, +1 Deflection), touch 15, flat-footed 19
BAB/CMB/Defense: +5/+5/18
Attack (melee): The Tempest +10 (1d3+2 + 1d6 (Cold), x2, 15ft. reach) or Spiked Gauntlet +9 (1d3+1, x2)
Attack (ranged): Hand Crossbow +9 (1d3, 19-20x2)


Special Qualities: Bardic Performance (23 rounds/day), Bardic Knowledge +3, Inspire Courage +2, Fascinate (DC 18), Countersong, Inspire Competence +3, Suggestion (DC 18), Lore Master 1/Day, Versatile Performance (Sing = Bluff & Sense Motive and Wind = Diplomacy & Handle Animal) )Well-Versed (+4 Saves vs. Bardic music, Sonic & Language-dependent), Really Weird Dreams (+1 int-based skills), Read the book and saw the movie (+4 knowledges for fire stuff), Alertness, Summon Weapon: As a standard action, Fenthor can create a copy of The Tempest that lasts up to 3 hours per day, the copy disappears immedialitely if The Tempest is within 30 ft. of it.
Traits: Freedom Fighter, Rich Parents


Saves: Fort +5, Ref +10, Will +7


Abilities: Str 12, Dex 16, Con 12, Int 14, Wis 8, Cha 21
Skills /ACP 0: Acrobatics +15 (2), Craft Weaponsmiting +7 (1), Disable Device +10 (5), Disguise +13 (2), Escape Artist +10 (4), Knowledge Arcana +16 (7), Knowledge (Local & History) +10 (1,1), Knowledge (Everything Else) +6, Linguistics +8 (2), Perception +15 (4), Perform Sing (Bluff & Sense Motive) +18 (7), Perform Wind (Diplomacy & Handle Animal +15 (4), Spellcraft +10 (4), Sleight of Hand +13 (7), Stealth +17 (7), UMD +19 (7)
Feats: Weapon Finesse, Obtain Familiar, Improved Familiar, Craft Wondrous Items
Languages: Kelish, Taldan, Halfling, Gnome, Osirion, Gnoll
Familiar: Tessa


Spells: DC = 15 + Spell level (1-level 6/day) (2-level 4/day) (3-level 2/day)

Cantrips: Mage Hand, Dancing Lights, Ghost Sound, Open/Close, Detect Magic, Message
1st Level: Grease, Critical Strike, Silent Image, Swift Invisibility, Hideous Laughter
2nd Level: Glitterdust, Heroism, Suggestion, Bladeweave
3rd Level: Haste, Lesser Geas

Equipment on person:

Gear: {14.0} The Tempest (+1 Frost Scorpion's Whip) (1.5), The Freeborn (MW. Cold Iron Scorpion's Whip) (1.5), 2 Hand Crossbows (2.0), 20 bolts (1.0), +1 Mithral Shirt (5.0), +1 Buckler (2.5), Sling (0.0), Spiked Gauntlet (0.5),
Consumables: Chime of Opening (4 charges) (1.0), Wand of Mage Armor (50 Charges) (B), 2 Scrolls of Remove Fear (B), 1 Scroll of unseen servant (B),
Magic Items: {4.0} Ring of protection +1, Cloak of Charisma +2 (1.0), Vest of Resistance +1 (1.0), Charm of Countersong, Silversheen, Brooch of Shielding (101), Ring of Fire Resistance (minor), Circlet of persuasion, Boots of Elvenkind (1.0), Eyes of the eagle''
Misc: {2.0}Signet ring (Furfoot family) (0.0), Letter from mother Alleana (0.0), MW. Thieves tools (2.0)
Equipment in bandolier: {4.1} [7/12] Masterwork bandolier (0.1), Spell component pouch (2.0), Caltrops (2.0) + 4 consumables
Equipment in backpack: {5.45} Backpack (0.5), 2x Trail rations (0.5), Waterskin (1.0), Soap (0.2), Bedroll (1.25) Hat of Disguise

Encumbrance: Without backpack 24,1 / With backpack 27,55 (light 32.6 lb./medium 64.5 lb./heavy 97.5 lb.)

Wealth: 112,4 gp

Fenthor on vapaustaistelija luihin ja ytimiin asti. Hänet ovat kasvattaneet entiset seikkailijat Fisibbei ja Alleana Furfoot, jotka ovat käyttäneet seikkailuista tienaamansa rahansa kaupankäynnin aloittamiseen, jonka tuottoja he ovat vuorostaan käyttäneet orjien ostamiseen ja vapauttamiseen. Yhä seikkailuhenkiset vanhemmat ovat myöskin olleet mukana hieman hämärissä toiminnoissa vapauttaakseen orjia laittomillammikin tavoilla. Fenthor inhoaa orjuuttajia palavasti, ja tekee kaikkensa vapauttaakseen nuo vääryydellä vangitut ja huonosti kohdellut epäonniset henkilöt. Hän kokee sympatiaa erityisesti toisia puolituisia ja maahisia kohtaan, heidän heikomman ruuminrakenteensa takia.

Fenthor on ottanut pienestä asti erinäisiä taistelutunteja, ja käyttääkin isältänsä saamaansa ruoskaa taidokkaasti. Ruoska onkin eräältä Cheliaxilaiselta orjuuttajalta viety voitonmerkki. Taistelun ohessa hänellä on tapana laulaa tunteita nostettavia kansanlauluja vapaudesta veljeydestä ja tasa-arvosta.

Karavaanin mukaan hän on lähtenyt, uskoen pystyvänsä uudisrakentamisen jälkeen aloittamaan vanhempiensa tapaista toimintaa, vapauttaen kaupunkiin tuotavia orjia ja parantaen heidän olojaan.


Craftaus: 7000 craftauspistettä
- Circlet of persuasion tuplanopeudella = 2250
- Boots of elvenkind tuplanopeudella = 1250 = 3500
- Eyes of the eagle tuplanopeudella = 1250 = 4750
- Vest of Resistance +1 tuplanopeudella = 500 = 5250
Jäljellä: 1750

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped