Kategoriassa Lhazaar-hahmot

Slow, steady and loud.

SkillsFeats
Appraise +5 [1]
Diplomacy +4 [1]
Heal +6 [1]
Kn: History +5 [1]
Kn: Nobility +5 [1]
Kn: Planes +5 [1]
Kn: Religion +5 [1]
Pr: Miner +6 [1]
Spellcraft +5 [1]
Heavy armor profiency
Power attack

Traits
Zest for battle
(morale to hit => +1 dmg)

Dirty fighter
(flank => +1 dmg)

Lovos Mroranon

Klaanini kunnian kautta, ryöstetään tuo ruumis!

Kaivosmiehen perinteiseen ja arvostettuun ammattiin opiskellut Lovos joutui ikävän välikohtauksen jälkeen poistumaan Mror Holdsista. Hän lähti Mroranonin klaanille ystävälliseen Brelandiin ja opiskeli papiksi, luvattuaan klaaninvanhimmille korjaavansa aiheuttamansa tilanteen, miten kauan siihen ikinä menisikään.

"Tiedätkö miten kalliiksi tämä tulee? Poistu keskuudestamme, äläkä palaa ellet ole kerännyt huomattavaa omaisuutta ja voimakkaita ystäviä, tai sitä tarunomaista jumalien lahjaa jota nyt tarvitsemme!"

Male Dwarf Cleric 3
Medium humanoid (Dwarf)
Player PKJedi
Xp 7
Init +1
Senses Perception +2
AC 21, touch 11, flat-footed 20;
(+1 Dex, +9 armor, +1 shield)

HP 30 (3d8+3x3+3x1)
Fort +6, Ref +2, Will +5

Speed 20 ft.
Melee Mw Warhammer +5 1d8+2 x3


Cleric Spells Prepared (CL 3rd)

2nd (2+1/day)cure mod (domain), shield other, silence
1st (3+1/day)cure light (domain), bless, 2x divine favor
0create water, purify food & drink, guidance, virtue

Str 14, Dex 12, Con 16, Int 12, Wis 15, Cha 11
Base Atk +2; CMB +4; CMD 15


Languages Common, Dwarven, Giant
SQ Dwarf thursday bonuses


On person Mw Full plate, Mw Light steel shield, Mw Warhammer, Battleaxe, Heavy pick, Happy stick (43 charges remaining), Ring (shield other) x2, Holy symbol x2, Spell component pouch x2
Encumbrance Dwarf
Wealth 685.8 gp


Rebuke Death (Sp) You can touch a living creature as a standard action, healing it for 1d4 points of damage plus 1 for every two cleric levels you possess. You can only use this ability on a creature that is below 0 hit points. You can use this ability a number of times per day equal to 3 + your Wisdom modifier.
Liberation (Su) You have the ability to ignore impediments to your mobility. For a number of rounds per day equal to your cleric level, you can move normally regardless of magical effects that impede movement, as if you were affected by freedom of movement. This effect occurs automatically as soon as it applies. These rounds do not need to be consecutive.
Aura (Ex) Good (deity, Sovereign host)
Channel Energy (Su) Positive, 2d6

AdventureChanges
Truth Stays Hidden+505gp, W:Clw 50 ⇒ 43
The Investment+180gp, favor of Glaselen, favor of Mönsi

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped