Lhazaarin ruhtinaskunnat

(:toc:)

Lhazaarin ruhtinaskunnat ovat joukko saaria, joita hallitsevat joukko meriruhtinaita. Nämä meriruhtinaat omistamat omat saarensa ja elävät pääasiassa merillä laivojensa kansilla. Suurimmilla ja parhaimmilla aluksilla varustetut armadat ovat useimmiten meriruhtinaiden omistamia näillä vesillä.

Kotkankuurma (Eagle's Ravine)

Kotkankuurma on vastikää perustettu alati kasvava kyläkaupunki Ninebayn (Yhdeksän Lahden saari) saaren itärannalle. Sen tarkoituksena on toimia uutena kauppasatamana ja levähdysporttina Regalportin ja eteläisen Khorvairen välillä.

Kotkankuurmassa liikenne on ollut vilkasta perustamisen jälkeen. Väestö koostuu miltei joka lajista, ammatti vaihdellen niin kaivostyöntekijästä korttihaihin. Kauppasopimuksia on solmittu jo Regalportin ja New Thronen kanssa, ja lisää on tekeillä. Monet organisaatiot ovat ilmaisseet mielenkiintonsa saarta kohtaan ja lähettäneet edustajiaan Kotkankuurmaan.

Sijaintina Kotkankuurma on eksoottinen. Entisen tulivuoren kalderan tai meteoriitin luoman laguunin pohjalle perustettu kaupunki on jyrkkien mäkien ympäröimä. Miljoonien vuosien saatossa eroosio on kuluttanut laguunin rannat hienoksi hiekaksi, jättäen pyöreät kivet pohjalle. Meren rannalla jyrkät kalliot saavat tuta meren laineiden paisketta yötä päivää. Kivikkoinen rannikko sopii erittäin huonosti laivoille, jonka vuoksi syvä laguuni on oiva paikka satamalle, samalla suojassa korkeilta laineilta.

Kotkankuurman takana maasto nousee äkisti ja jatkaa siitä nousuaan aina korkeimpiin huippuihin asti. Vuorilta asti virtaa raikas lähdevesi, joka suuren kosken mukana lopulta päätyy rotkoa pitkin laguuniin. Kosken rannalle on rakennettu jo nyt monia vesimyllyjä. Koski soveltuu erinomaisesti myös vedenottopaikaksi, poistaen kaivojen tarpeen.

Kotkankuurman ulkopuolella ei ole juuri muuta kuin tiheää sekametsää, jossa villieläimet ovat melko yleisiä. Metsää toistaiseksi ei ole kultivoitu maanviljelyyn sopivaksi, eikä todennäköisesti vielä pitkään aikaan olla tekemässäkään.

Eagle's Ravine
LN small town
Corruption +0; Crime +0; Economy +2; Law -1; Lore -2; Society +4
Qualities prosperous, strategic location
Danger +0


Government council
Population 270 (200 humans, 30 gnomes, 10 dwarves, 10 elves, 20 other)
Notable NPCs

Trader Glaselen Glommin (male gnome)

Base Value 1,400 gp; Purchase Limit 7,500 gp; Spellcasting 3rd
Minor Items 3d4; Medium Items 1d6; Major Items

Ninebay Island, eli Yhdeksän Lahden saari

Yhdeksän Lahden saari on noin 80 mailin päässä Lhazaarin ruhtinaskuntien suurimmasta kaupungista, Regalportista.

Huhutaan, että Ninebayn saarelta eräs tutkija löysi havaintoja suurista Khyber-sirpale-esiintymistä. Tämä luonnollisesti herätti usean organisaation kiinnostuksen, ja näin alkoi useiden uteliaiden nenien vyöry pieneen kyläkaupunkiin.

Mielenkiintoa herättää myös saari itsessään. Sen sisämaasta on tutkittu hyvin pieni osa, ja korkeimmat huiput ovat koskemattomat. Saaren oma ekosysteemi on varmasti monelle vieras, joka varmasti biologiaan ryhtyneitä matkustajia kiinnostaa. Kaiken kaikkiaan saarella on miltei jokaiselle seikkailunhaluiselle jotain mielenkiintoista ja eksoottista.

Glaselen's Emporium

Glaselen's Emporium on Glaselen Glommin nimisen maahisen perustama konserni lähtöisin maahisten asuttamalta Lorghaen saarelta. Nykyään konsernilla on liiketoimintaa pitkälti kaikkialla Lhazaarin ruhtinaskunnissa. Ruhtinaskuntien ulkopuolelle ei konserni ole vielä yltänyt, mutta Glaselenin suuruudenhullut suunnitelma yltävät varmasti pitkällekkin.

Kotkankuurmassa konserni harjoittaa lähinnä kaivostoimintaa pienen toimistonsa kautta. Kylän kasvaessa suunnitteilla on varmasti laajentumista.

Konsernia johdetaan rautaisella nyrkillä ja sen yrityssalaisuudet ovat hyvin varjeltuja. Konserni usein palkkaa salamurhaajia ja The Trust taustaisia vakoojia yritystoimintaansa aina kun mahdollista. Konserni palkkaa ainoastaan maahisia, tosin huhutaan että erilaisia sopimuksia on vaikka minkä rotuisten edustajien kanssa. Glaselen Glomminin henkivartijat ovat sotataottuja, mutta muuten heitä ei konsernin leivissä ole.

Yrityksen logo on virnistävä maahinen joka pitelee lahnaa korotetussa nyrkissä, ikäänkuin esitellen sitä.

Konsernin jäseniä ovat muun muassa Keldor Dritgar, Mönsi (Kotkankuurman toimiston johtaja) Glaselen Glommin (Ylipomo) sekä Xab (Nuorempi insinööri)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped