Otos Harhapolun Ordo Vellum -tekstistä. Muokattu ja ajantasaistettu tämän pelin tarpeisiin.

Pelimekaniikan osalta yhteensopiva Harhapolun vedosten 33-36 kanssa.

This is happening for your pleasure, at your leisure
Use your evil, when you want

Ladytron: Evil

Järjestön ikiaikainen sinetti. Nykyään järjestö käyttää usein riisuttua versiota sinetistä, jossa alkuperäisestä sinetistä on jäljellä vain kolmio, sokea silmä ja kolmion kärjissä olevat tyhjät ympyrät.

Ordo Vellum

- Una salus victis nullam sperare salutem -

Ordo Vellum, tai Hunnunvartijain ikiaikainen ja salainen veljeskunta, on heränneiden hallitsema järjestö, joka verhoutuu useiden eri asteella todellisuudesta tietoisten kerrostumien taakse. Järjestö toimii nukkujien maailmassa omalla nimellään, mutta näyttäytyy positivismia ja humanismia aatteissaan korostavana looshijärjestönä. Julkisivun takana järjestön jäsenistö jakaantuu ainakin neljänasteisiin kerrostumiin, joista jokaisella on oma roolinsa järjestön toiminnassa.

Jos et pelaa Ordo Vellumin jäsentä - ei sivua välttämättä kannata lukea tästä alaspäin.

0.·. Herrasmieskerho

Ordo Vellumin julkisivuna toimivan looshijärjestön jäseniä kutsutaan varsinaisen heränneiden järjestön parissa yleensä rivijäseniksi. Muodollisesti he ovat nollannen asteen muurariveljiä. Suurin osa järjestön ulkopuolisista ei koskaan näe rivijäsenten herrasmieskerhoa pidemmälle ja siten sen voitaisiin katsoa edustavan sitä todellista Ordo Vellumia.

Nollannen asteen muurariveljet eivät tiedä yliluonnollisesta maailmasta sen enempää kuin muut nukkujatkaan. Ordo Vellum kuitenkin katsoo Aselevon ulottuvan kaikkiin sen jäseniin riippumatta jäsenen osallistumisen asteesta heränneiden kissa- ja hiirileikkeihin.

Julkisivun takana järjestö jakaantuu sisäisesti useaan kerrokseen tai tasoon. Korkeampien tasojen käsitys ja tiedot järjestöstä ovat aina hiukan todenmukaisempia. Nollannen asteen jäsenet näkevät järjestön edelleenkin tiukasti hiukan erikoisen muurarijärjestön kaltaisena skepsismiä, humanismia ja tieteellistä ajattelua edistävänä toimijana. Rivijäsenistä suurin osa kuitenkin tietää ylemmän asteen jäsenistä ja heidän salaisten riittiensä ja oppiensa olemassaolosta. Rivijäsenet eivät kuitenkaan tiedä järjestön yhteyksistä näkymättömään sotaan ja heränneiden maailmaan.

Nollannen asteen muurariveljiksi värvätään ateismista, positivismista ja kulttien vastaisesta toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä, joilla on paikallista tai yleistä valtaa yhteiskunnan tai yksittäisen ryhmittymän toimintaan. Muiden muurarijärjestöjen tapaan Ordo Vellum on viime vuosikymmeninä avannut ovensa myös naispuolisille nollannen asteen muurariveljille tasa-arvokeskustelun edistymisen jälkimainingeissa. Ennen vuotta 1970 naisen pääseminen järjestön rivijäseneksi olisi vaatinut huomattavaa vaikutusvaltaa tai muutoin erittäin erikoisen tilanteen.

I.·. Vartiomiehet

Ensimmäisen asteen muurariveljet tai vartiomiehet, eroavat rivijäsenistä hyvin vähän. Heille on kerrottu yliluonnollisen maailman olemassaolosta ja vaarallisuudesta, mutta ei juuri muusta. Lisäksi ensimmäisen asteen muurariveljien tietämystä rajoitetaan ensimmäisen asteen ryhmien sisäisellä roolituksella.

Tavallisesti vartiomiehet kuuluvat rivijäsenten loosheihin, joiden lisäksi he kuuluvat aina lisäksi myös yhteen ensimmäisen asteen loosheista tai ryhmistä, joita kutsutaan toisinaan myös soluiksi.

Jokaisessa ensimmäisen asteen looshissa on aina sitä johtava mestari ja yliluonnollisesta muita enemmän tietävä airut. Ylemmältä asteelta tulevat käskyt ja tavoitteet kulkevat aina looshin mestarin kautta, mutta tiedot tehtäviin ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista jaetaan vain airuen tietoon. Ensimmäisen asteen muurariveljille kerrotun mukaisesti järjestelyn tarkoituksena on rajata yliluonnollisen haitallinen vaikutus vain yhteen looshin jäsenistä ja taata sen mestarin toiminta vapaana ja itsenäisesti päätöksensä tekevänä ihmisenä. Toisaalta käytäntö pakottaa looshin jäsenet luottamaan toisiinsa ja keskustelemaan toiminnastaan laajemmin kuin vain hiljaa johtajan päässä.

Kuten nollannellakin asteella, ensimmäisen asteen muurariveljille uskotellaan vahvasti Ordo Vellumin olevan vain yleiseen hyvään ja yhteiskunnan tukemiseen omistautunut valistuksen ideaaleja kannattava veljeskunta.

Ensimmäisen asteen muurariveljeksi päätyvät yliluonnolliseen tahtomattaan tai tahallaan sekaantuneen nollannen asteen muurariveljet. Ensimmäiselle asteelle voi kuitenkin päästä ohi organisaation ja muurarijärjestön tavallisten tapojen, jos ehdokas osoittaa lahjakkuutta tositaikuudessa, yliluonnollisen kanssa toimimisesta tai omaa muita järjestön johdon mielestä hyödyllisiä avuja.

II.·.Näkymätön käsi


Yleinen huhu heränneiden keskuudessa väittää Ordo Vellumin täysjäseten käyttävän tunnuksenaan kättä, johon on piirretty sokea silmä.

- Fléctere si néqueo súperos Acheronta movebo (Publius Vergilius Maro) -

Ordo Vellumin varsinaiset jäsenet, Toisen asteen muurariveljet, tunnetaan järjestön alemman asteen jäsenten piirissä näkymättöminä tai näkymättömänä kätenä. Kaikki järjestön varsinaiset jäsenet tietävät yliluonnollisesta, aselevosta ja muista heränneistä.

Näkymättömät ovat organisoituneet itsenäisiin soluihin, jotka muodostavat järjestön selkärangan. Tyypillisesti näkymättömien solut noudattavat ohjeellisesti ensimmäisen asteen solujen rakennetta, vaikka tätä toimintamallia ei enää pakoteta yljäältä käsin. Solujen mestarit toimivat usein myös paikallisen alueen looshijärjestöjen suurmestareina.

Toisen asteen solujen jäsnenet tietävät yliluonnollisen ja Harson vaikutuksesta ihmismieleen ja osaavat suojautua siltä käyttäen järjestön salaisia psykologis-okkultistisia menetelmiä ja rituaaleja. Monet toisen asteen muurariveljistä pystyvät toimimaan tehokkaasti voimakkaidenkin yliluonnollisten vaikutusten piirissä ja osa heistä saattaa järjestön hallitseminen tekniikkojen avulla pystyä myös kontrolloimaan tai aiheuttamaan yliluonnollisia ilmiöitä

Järjestön varsinaiset jäsenet pitävät sitä hyväntahtoisena, oikeamielisenä ja oikeutettuna valistuneiden tai heränneiden salaliittona, joka ohjaa valistumattomien ihmisten hallituksia ja organisaatioita hellällä, mutta rautaisella otteella kohden ihmiskunnan ihanteita. Heistä suurin osa uskoo Aselepoon ja sen tärkeyteen lähes fanaattisesti, ja useat heistä uskovat järjestön kolmannen tai neljännen asteen jäsenten muodostavan näkymättömänä neuvostona tunnetun Aselepoa valvovan elimen.

Toisen asteen muurariveljiksi valikoituvat vain kyvykkäimmät ja yliluonnollista parhaiten kestävät ensimmäisen asteen muurariveljet. Tyypillisesti toiselle asteelle kutsutaan aina looshi kerrallaan, mutta poikkeuksa tunnetaan runsaasti. Teoriassa kolmannen asteen mestari voi kutsua toiselle myös yksittäisen henkilön järjestön ulkopuolelta.

III.·.Neuvoston varjossa

Kolmannen asteen muurariveljien olemassaolosta tietävät vain toisen asteen muurariveljet. Teorioita kolmannen asteen jäsenten olemassaolosta löytyy kuitenkin läpi järjestön.

Toisen asteen muurariveljien oletuksen mukaisesti kolmannen asteen jäsenet muodostavat eräänlaisen salaliiton salaliiton sisälle, valaistuneita ohjaavan vielä valaistuneempien piirin, jonka jäsenet tuntevat näkymätöntä maailmaa ja aselepoa hallinnoivan neuvoston ja saattavat jopa olla sen jäseniä.

Eri huhuja ja näkemyksiä ei pyritä kumoamaan kolmannen asteen jäsenten toimesta.

Hahmonluonti

(:toc:)

(:num:)

Hahmonluonti on tässä esitetty Harhapolun vedoksen 36 mukaisesti. Se on pääosin yhteensopiva vedosten 33-36 kanssa.

Erikoisuuksia?

Hunnunvartijain jäsenyys on Harhapolun kannalta aina erikoisuus. Erikoisuuden lisäksi hahmolla voi olla eri määrä erikoisuuden mahdollistamia kykyjä. Jäsenyys tuo ylemmillä asteilla mukanaan joitakin kykyjä, jotka kirjataan hahmoon ohi tavallisen hahmonluonnin (eivätkä siten vaikuta hahmonluonnissa saatavien ominaisuuksien määrään tai psyykeeseen).

Hunnunvartija, nollas aste

Hahmo on hunnunvartijain rivijäsen. Muiden heränneiden kannalta hänen katsotaan olevan aselevon piirissä. Johtuen hunnunvartijain järjestön yhteyksistä yhteiskunnan päättäviin tahoihin, on tämä erikoisuus käytettävissä aina vaikutusvaltaa tai yhteyksiä vaativissa haasteissa.

Hunnunvartija, ensimmäinen aste

Hahmo on hunnunvartijain vartiomies. Hän tietää Aselevosta ja yliluonnollisen maailman olemassaolosta, mutta ei tunne tarkemmin yliluonnollisia asioita tai Harsoa. Erikoisuus on käytettävissä aina yliluonnollisen tutkimiseen tai yliluonnollisten läsnäolon analysoimiseen liittyvissä haasteissa.

Hunnunvartija, ensimmäinen asteen airut

Kuten ensimmäinen aste, ja lisäksi:

Hahmo toimii ensimmäisen asteen solun airuena. Hän on aktiivisesti yhteydessä muihin alueen airuisiin ja yhteen toisen asteen solun airueeseen. Hahmolla voi olla yksi tai useampia yliluonnolliseen liittyvää kykyä. Erikoisuus on käytettävissä taikuuteen tai rituaaleihin liittyvissä haasteissa.

Kyky: Hahmo ei koskaan menetä tasapainoa todistaessaan yliluonnollista ilmiötä. Harso ja yliluonnolliset kyvyt vaikuttavat hahmoon kuten ennenkin. Käytettäessä hahmon psyykearvoa haasteissa, tuottaa se yhden nopan vähemmän kuin tavallisesti (minimissään kuitenkin aina yksi).

Hunnunvartija, toinen aste

Hahmo kuuluu hunnunvartijain toisen asteen soluun. Hän on herännyt ja pystyy suojautumaan yliluonnolliselta käyttäen hyväkseen Hunnunvartijain salaisia menetelmiä. Hahmolla voi olla yksi tai useampia yliluonnolliseen liittyvää kykyä. Erikoisuus toimii kuten ensimmäisen asteen erikoisuus, ja on lisäksi käytettävissä missä tahansa yliluonnollista koskevassa haasteessa. Tätä erikoisuutta voi käyttää aina psyyken järkkymiseen liittyvissä haasteissa.

Kyky: Hahmo ei koskaan menetä tasapainoa todistaessaan yliluonnollista ilmiötä. Harso ja yliluonnolliset kyvyt vaikuttavat hahmoon kuten ennenkin.

Psyyke: Hahmolla on heränneenä vähintään psyyken ominaisuus Tahto. Hahmolla ei voi olla erikoisuuksia tai kykyjä, jotka poistaisivat tai vaihtaisivat Tahdon pois hahmolta.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped