Kategoriassa Meberron v5 -hahmot

Ompo

Dumbass-aligned Orc barbarian 3
Experience: I lost it :(
Hit points: 43, Bloodied 21, Healing surge value 10, Healing surges per day 11
Initiative: +1, Movement: 5
Senses:

Passive Insight: 10
Passive Perception: 15

Defenses:

Armor class: 19
Fortitude: 18, Reflex: 11, Will: 11

Basic Attack:

Melee: Vanguard Halberd +1 +9 (1d10+6)

Powers:
At-will:

Howling Strike +9 (1d10+1d6+6) Can use as part of charge, +2 charge movement with rage
Pressing Strike +9 (1d10+1d6+6) Before attack shift 2, can shift through enemies, push target 1 square, +1d6 damage with rage

Encounter:

Warrior's Surge R+9 (1d10+6) Use healing surge
Swift Charge C When killing enemy, charge as free action
Vault the Fallen +9 (1d10+1d6+6) 2 targets, shift 1 after first attack
Hammer Fall +9 vs. Fort (2d10+6) Target knocked prone

Daily:

Ragedrake's Frenzy +9, +11 against bloodied (3d10+6, half on miss) Enter rage: Once per round, free basic attack when killing an enemy

Utility:

Combat Sprint (encounter) Move speed +4, +4 AC against opportunity

Race Features: Running Charge (+2 to speed when charging)
Class / Path / Destiny Features: Rageblood Vigor
Trained Skills: Athletics +11, Endurance +9, Perception +5
Ability Scores: Str 20, Con 16, Dex 10, Int 6, Wis 8, Cha 11
Feats: Armor training (chain), Armor training (scale)
Languages: Common, Orc
Equipment: Vanguard Halberd +1, Dwarven Scale Armor +1, Adventurer's Kit, 2x Potion of Healing, 5 javelins 60 gp


R = Racial feature, C = Class feature

Ompo on mielenkiintoinen örkiksi. Ensinnäkin hän on lyhyt ja paksu, omaten ikäänkuin kääpiön kehon ilman partaa ja vihreällä iholla. Hän kantaa vaivatta kaksi kertaa itseään pidempää hilparia jossa on hyvin ilkeän näköinen keihään terä päässä. Ompo on myös tyhmä kuin saapas (huomaa ability scoret), ja seuraakin "pomoaan" (kuka vain haluaa) koska ei pärjäisi yksin maailmassa. Ompo pelkää kissoja, ja usein sellasen nähdessään rupeaa joko raivoamaan silmittömästi ja paskomaan paikkoja, tai juoksee kirkuen pakoon kuin pikkutyttö.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped