Kategoriassa Meberron v5 -hahmot

Vlazaaj

Evil-aligned Dragonborn Sorcerer 3
Experience: I has it
Hit points: 34, Bloodied 17, Healing surge value 9, Healing surges per day 7
Initiative: +0, Movement: 6
Senses:

Passive Insight: 11
Passive Perception: 11

Defenses:

Armor class: 16
Fortitude: 16, Reflex: 13, Will: 18

Basic Attack:

Melee: Defensive Staff +1 +8 (1d8+5)

Powers:

At-will: Burning Spray, Dragonfrost
Encounter: Dragon Breath R, Tempest Breath, Dancing Lightning
Daily: Majestic Word, Lightning Breath
Utility: Dragonflame Mantle (encounter)

Race Features: Dragon Breath (Use Dragon Breath as an encounter power. STR, Lightning), Dragonborn Fury (+1 to attacks when bloodied), Draconic Heritage (Add Con mod to healing surge value)
Class / Path / Destiny Features: Spell Source - Dragon Magic (Resist 5 Lightning)
Trained Skills: Arcana +5, Athletics +10, Diplomacy +10, History +2, Intimidate +12, Streetwise +10
Ability Scores: Str 18, Con 12, Dex 8, Int 12, Wis 10, Cha 18
Feats: Bardic Dilettante (Bard: Skill training, majestic word 1/day), Implement Expertise (staves) (+1 attack with implement powers)
Languages: Common, Draconic
Equipment: Defensive Staff +1, Stoneskin Armor +1, Adventurer's Kit, 2x Potion of Healing, 85 gp (Encumbrance 38/180)


R = Racial feature, C = Class feature

Vlazaaj näki orjakaleerin rahtaamassa paikallisia barbaareja vietäväksi Khorvaireen. Ei käy päinsä. Vlazaaj antoi orjuuttajille tulta munille ja vei niiden laivan. Kyllästyi paikallisiin ja tahtoi nähdä maailmaa. Khorvaire on varmaan jännä mesta, tuskin tylsiä barbaareja leikkimässä kivillä yms.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped