Mekanismin wiki

Meranus / Pahuuden Olemusta

Pahuuden olemus

Pahuus syntyy kaaosmaisesta epäharmoniasta, negatiivisista energioista jotka hajottavat, tuhoavat ja kuluttavat hyviä, harmonisia ja rakentavia energioita. Epäharmonisesta luonteestaan johtuen negatiivisen energian ilmentymät ovat usein satunnaisia ja siksi niiden voima jää suhteellisen pieneksi sekä alemmille energian taajuustasoille. Niin positiivisen kuin negatiivisenkin energian keskuksiakin on, ja ne keskittyvät usein henkilön. Suurin positiivisen energian voimista on Keisari itse, joka kykenee harmonisoimaan miljoonan maailman ihmisten energiat, yhdistäen ihmiset ennennäkemättömällä tavalla sekä taistelemaan joka hetki kauhuja vastaan, joista tavallisilla Keisarikunnan asukkailla ei ole aavistustakaan. Myös pahuuden voimat keskittyvät entiteettien ympärille. Yleisimmin nämä ovat Syöverin asukkeja, demoneita, jotka pyrkivät ylittämään astraalitason rajan ja astumaan maailmaamme. Vain voimakkaimmat ilmentymät muodostavat oman ruumiinsa. Yleisemmin demonit saapuvat käyttäen normaalitason olentoja välikappaleina. Psyykkerit ovat erityisen haavoittuvaisia Syöverin demoneiden hyökkäyksille, koska psyykkeri toimii porttina näiden kahden tason välillä.

Astraalitaso on täynnä huonoista tai vääristä teoista kumpuavaa negatiivista, kaaottista energiaa, joka ruokkii ja synnyttää Syöverin demoneita. Normaalitasolle rajan ylittänyt Pahuus vaatii sopivan energian poistuakseen olemassaolosta. Tämä energia saadaan joko psyykkerin kuoleman hetkellä vapautuneesta psyykkisen energian purkauksesta tai positiivisen energian vastahyökkäyksestä. Vain voimakas inkvisiittori tai Keisari itse voi suorittaa riittävän potentin eksorsion. Yleensä on järkevämpää tuhota fyysinen osa haltuun otetusta olennosta.

Ihmiset, joiden henkienergiat ovat heikot, eivät kykene kompensoimaan näitä negatiivisia energiakoosteita eli suojautumaan niiltä, vaan ne saattavat jäädä kiusaamaan heitä. Lievimmillään tämä johtaa hengen laiskuuteen. Heistä tulee alkoholisteja, huumeiden käyttäjä ja piinattuja ihmisiä. Pahimmillaan se voi johtaa kannibalismiin, petturuuteen, eripuran kylvämiseen, kansan kiihoittamiseen tai jopa kaaoksen jumalten palvelemiseen ja sotaan muuta ihmiskuntaa vastaan. Tällöin he ovat menettäneet omat henkienergiansa jo lähes täysin ja sen on korvannut kaaoksen demoni - Syöveristä ruumiiseen astunut vihamielinen tahto, joka ei halua mitään muuta kuin kaikkien ihmisten sielujen tuhoa ja rappiota. Tämän vuoksi meidän kaikkien tulee olla erittäin varovaisia psyykkereiden suhteen, jotka voivat elää vain Keisarin suojeluksella normaalia, tuottavaa elämää muiden ihmisten keskellä. (Tunnetko psyykkerin tai epäiletkö jotakuta psyykkeriksi? Ilmoita siitä lähimmälle viranomaiselle!)

Page last modified on 2009-09-05 22:53

Mekanismin wiki is powered by pmwiki engine running with lt960.