Fantasiaseikkailupeli sankareita kipeästi kaipaavassa hallan, noituuden ja muinaisten salaisuuksien kansoittamassa pohjolassa.

Vedos 004

© Myrrysmiehet Oy / Ville Takanen 2011-2012

Myrin sankareita saa käyttää Creative Commons By Attribution 3.0 -lisenssin mukaisesti.(viite: Myrin Sankarit, vedos 004. Myrrysmiehet Oy ja Ville Takanen.)

(:toc:)

Kiitokset

004:
Alvan@mekanismi, Sope@mekanismi, Juise@mekanismi

003:
Navdi@mekanismi, Tynnyri@pelilauta, Tommi Brander@pelilauta

Mikä ihmeen roolipeli?

Roolipeleissä elokuvien ja näytelmien roolihahmojen tapaiset pelihahmot seikkailevat yhdessä kerrotun tarinan puitteissa. Yhtä roolipeliin osallistujista kutsutaan pelinjohtajaksi. Hän toimii pelin tilanteiden ohjaajana ja lavastajana. Muita osallistujia kutsutaan pelaajiksi ja he pelaavat kukin yhtä pelin pääosaa esittävistä pelihahmoista kuvaillen hahmonsa toimia ja puhuen hahmonsa suulla.

Tämän pelin pelaaminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta roolipeleistä, mutta varsinkin pelinjohtajan aikaisemmasta roolipelikokemuksesta on hyötyä. Pelaamisen oppii parhaiten kokeilemalla, ja pelinjohtamiseen liittyviä vinkkejä löytyy siitä toisesta oppaasta.

Jos roolipelit ovat ajatuksena kokonaan uusi, kannattaa ennen aloittamista tutustua verkosta löytyvään roolipelimateriaaliin tai kysyä vinkkejä pelilaudan roolipelifoorumilta osoitteessa http://pelilauta.fi

(Myrrysmiehet 2012)

(:num:)

Perusajatus

Myrin sankarit on fantasiaseikkailupeli bogatyreistä - tarujen sankareista - hallan, noituuden ja muinaisten salaisuuksen kansoittamassa jylhässä pohjolassa.

Pelin sankarit elävät seikkailusta, taisteluista ja sankariteoista. Heidän valitsemansa tie vaatii rohkeutta vaaran edessä, vaikeiden valintojen tekemistä ja ennen kaikkea uskallusta astua ulos kangistuneen ja turvallisen tuntuisen yhteiskunnan normeista ja tavoista. Tie ei ole helppo, ja moni sankariksi haluava jättää matkan kesken nuoli polvessaan ja sielu lopullisesti tahrautuneena alisen väen valheista.

Taisteleminen on vaarallista, ja vaatii sankareilta suunnittelua, varustautumista ja kykyä soveltaa voimavarojaan oikein. Samassa hengessä muinaisten voimien kutsuminen ja taikuus on kohtalokasta ja aiheuttaa usein enemmän vaikeuksia, kuin sen avulla saadaan ratkaistua.

Asetelma ja lisäsäännöt

Myrin sankarit sijoittuu melko avoimeen asetelmaan, jonka perusajatukset löytyvät erilliseltä sivulta [asetelma]. Asetelman lisäksi sääntöjen tueksi on kirjoitettu joukko lisäsääntöjä ja apukeinoja pelissä keskeisten tapahtumien ja tilanteiden syventämiseksi.

Seuraavat lisäsääntösivut on linkattu säännöissä niiden kannalta olennaisiin kappaleisiin: [luettelo lisäsäännöistä]

Sankarit

Hahmolomake

Hahmolomakkeen kuudes vedos, sivu 1.


Avaa isommaksi

Myrin sankareissa pääosaa näyttelevät pelaajien hahmot ovat kaupungista toiseen kulkevia sankareita, joista jokaiselta löytyy alkuperä sekä joukko kykyjä, konsteja ja voimavaroja. Näiden hahmon vaikutusmahdollisuuksiin pelissä suoraan vaikuttavien ominaisuuksien lisäksi sankarille määritellään myös joitakin sankarin kehitykseen liittyviä polkuja.

Alkuperät

Hahmoja luotaessa jokaisen sankarin alkuperä valitaan kahdeksasta valmiista mahdollisuudesta. Alkuperä kuvaa hahmon taustaa ja... alkuperää. Aiheesta lisää hahmonluonnin yhteydessä.

Kyvyt ja kykyryhmät

Sankarien ja sivuhahmojen kykyjä ja niiden arvoja käytetään pelissä kuvaamaan hahmon taitoa ja osaamista jossakin tietyssä osa-alueessa. Kyvyt jaetaan viiteen kykyryhmään, joiden arvot kuvaavat hahmon tietoja ja ymmärrystä kyseiseen ryhmään liittyvissä asioissa.

Haasteeseen sopivan kyvyn tai kykyryhmän arvo lasketaan yhteen nopanheiton tuloksen kanssa tarkistettaessa hahmon selviämistä jossakin pelissä vastaan tulevassa haasteessa.

Kyvyt ja kykyryhmät ovat:

 • Miekkamies: Taistelu ja Vaisto
 • Erämies: Jousi ja Urheilu
 • Puhemies: Veljeys ja Viekkaus
 • Ryöväri: Näppäryys ja Salavihkaisuus
 • Tietäjä: Loitsusanat ja Viisaus

Kykyjen arvot asettuvat pääsääntöisesti -2:n ja 7:n välille seuraavan taulukon mukaisesti

ArvoKyky
-2Kyvytön
-1Huono
0Tavanomainen
1Hyvä
2Erittäin hyvä
3Erinomainen
4Poikkeuksellinen
5Sankarillinen
6Myyttinen
7Taivaallinen

Kunkin kykyryhmän arvona on kykyryhmän alimman kyvyn arvo.

Konstit

Konstit ovat sankarien osaamia erikoisia temppuja, taitoja, loitsuja ja lumouksia. Suurin osa konsteista toimii vain tietyissä tilanteissa tai vaatii jonkin hahmon voimavaroista kuluttamista.

Suurin osa hahmon osaamista konsteista määräytyy hahmon alkuperän tai hahmon kulkemien polkujen perusteella. Näiden konstien lisäksi sankarien käytössä on myös joitakin eri kohtausten lisäsääntöjen yhteydessä esiteltyjä seikkailijan, taistelijan ja loihtijan konsteja.

Voimavarat

Voimavarat muistuttavat joitakin muista peleistä tuttuja resursseja seuraavasti.

 • Sisu: kestopisteet, hit points, osumapisteet jne.
 • Väki: mana, taikapisteet, tahdonvoima jne.
 • Satu: fate points, tarinapisteet jne.

Jokaisella sankarilla on kolme voimavaraa, Sisu, Satu ja Väki. Sisua ja Väkeä kuvataan kahdella numeroarvolla ja Satua yhdellä. Kaksi ensimmäistä jaetaan voimavaran kokonais, tai maksimiarvoon ja vapaana olevaan (käyttämättömään) voimavaraan. Satupisteet eroavat näista kahdesta siten, että ne ovat kertakäyttöisiä eikä niiden määrällä ole maksimia.

Sisu

Sankarin Sisu kuvaa tämän kyvykkyyttä ja tahtoa selvitä haasteista ja vaaroista. Sisua käytetään sekä varusteiden kantamiseen että haasteista selviämiseen ja konsteihin.

Jokainen hahmon käyttämä tai kantama varuste laskee hahmon vapaana olevaa sisua varusteen kuvauksessa kuvatusti (jotkin kevyet tai helppokäyttöiset varusteet saattavat vaatia nolla Sisua). Varusteiden pudottaminen palauttaa aina niihin sidotun Sisun.

Hahmo voi tarvittaessa kantaa myös enemmän varusteita kuin hahmolla on vapaita sisupisteitä, mutta jokainen puuttuva sisupiste nostaa kaikkien hahmon kohtaamien haasteiden vaikeutta yhdellä.

Vapaata Sisua voi käyttää varusteiden lisäksi myös kahdella muulla tavalla. Luvun haasteet mukaisesti vapaata Sisua voi käyttää epäonnistuneen haasteen seurauksien välttämiseen (ml. haavoittumisen välttäminen taistelussa), sekä konstien maksamiseen. Näihin tarkoituksiin käytetty vapaa Sisu palautuu hahmon saadessa mahdollisuuden hengähtää tai levähtää hetken.

Väki

Sankarin Väki kuvaa tämän mahtia, mainetta ja muuta näkymätöntä voimaa. Sitä käytetään Sisun tavoin konstien maksamiseen, mutta sitä voi käyttää myös erikoisten mahtiesineiden kantamiseen sekä haasteiden vaikeusasteen laskemiseksi.

Jos varusteelle on määritelty hinta Väessä, vaatii sen käyttäminen vapaata väkeä samaan tapaan kuin tavalliset varusteet vaativat Sisua sillä poikkeuksella, ettei hahmo voi käyttää varustetta, jonka vaatimukseen hänen vapaa Väkensä ei riitä.

Haasteen vaikeusastetta voi laskea Väellä "piste pisteestä". Toisin sanoen jokainen käytetty vapaa Väkipiste laskee haasteen vaikeutta yhdellä.

Konsteihin ja haasteiden vaikeuden laskemiseen käytetty Väki palautuu aina auringon noustessa tai laskiessa.

Satu

Pelaajien hahmot ovat ennen kaikkea satujen ja myyttien sankareita. Pelissä se näkyy voimakkaimmin satupisteiden kautta. Käyttämällä hahmon satupisteen, voi pelaaja pelastaa sankarin mistä tahansa tilanteesta hengissä, tai saada sankarin onnistumaan missä tahansa yrittämässään satumaisesti.

Satupisteen käyttäminen haasteen onnistumiseksi tarkoittaa aina myös sitä että hahmo stunttaa.

Satupisteet eivät palaudu. Pelinjohtaja voi tarvittaessa antaa satupisteitä sankareille seikkailun tai tarinan aluksi.

Polut

Sankarit kehittyvät pelin aikana seuraamalla eri polkuja. Jokaisella sankarilla on vähintään yksi kuljettu polku ja yhdestä kolmeen avointa (vielä kulkematonta) polkua.

Polut ja hahmonkehitys kuvataan tarkemmin omassa luvussaan.

Muut hahmojen ominaisuudet

Suoja-arvoa käytetään taistelusäännöissä kuvaamaan sankariin kohdistuvan hyökkäyksen vaikeutta. Suoja-arvoon vaikuttavat tavallisesti hahmon Miekkamies -kykyryhmän arvo, konstit ja hahmon varusteet.

Loitsut ja Lumoukset ovat konsteja, joiden käyttöä käsitellään tarkemmin myöhemmin säännöissä.

Hahmonluonti

Lajityypin vastaisesti, Myrin sankareissa ei ole satunnaisia hahmoja. Jos halutaan kuitenkin lähteä luomaan hahmoja "tyhjältä pohjalta" voidaan hahmon kyvyt heittää kolmella kuusisivuisella nopalla seuraavasti

tuloskyvyn arvo
3-4-2
5-6-1
7-120
13-15+1
16-17+2
18+3

Hahmon luominen peliin on helppoa. Sankarin synnyttäminen taas paljon vaikeampaa. Sankarit syntyvät teoista, seikkailuista ja historiasta. Siksi Myrin sankareissa uusille hahmoille ei tarvita paljoa taustaa seikkailemisen aloittamiseksi. Hahmon todellinen luonto syntyy pelaamalla, ei luomalla.

Jokainen hahmo tarvitsee aluksi nimen, alkuperän, ja varusteet. Näiden lisäksi pelaaja pääsee päättämään hahmon lahjakkuudesta yhdessä kykyryhmässä ja valitsemaan hahmolle ensimmäisen kuljetun polun.

Pakollisten valittavien seikkojen lisäksi hahmoon saa helposti lisää elämää valitsemalla uskonnon, ja keksimällä hahmolle hyvä motiivin bogatyriksi ryhtymiseen. Lisää tietoa alkuperstä, uskonnosta ja bogatyreistä loytyy liitteestä Asetelma.

Hahmon luominen tapahtuu seuraavasti:

 1. Valitse hahmolle alkuperä, ja kirjaa sen mukaiset kyvyt, sisu, väki ja satu hahmolomakkeelle
 2. Valitse hahmolle nimi, ja kirjaa se hahmolomakkeelle
 3. Valitse yksi kykyryhmä, jossa hahmo on lahjakas. Nosta molempia kykyjä yhdellä.
 4. Valitse hahmolle varusteet liitteen Varusteet? mukaisesti.

Haasteet

Vaikeusaste

Haasteen vaikeuteen vaikuttavat olennaisesti olosuhteet ja tilanne. Pelinjohtaja päättää kunkin haasteen vaikeudesta allaolevan taulukon mukaisesti.

TilanneVaikeusKoska käytetään?
Todella helppoEiHei oikeesti. Miksi ihmeessä?
Helppo8+Kun ihan välttämättä tarvitaan vaaran tai jännityksen tunnetta rutiinitilanteeseen
Haastava11+Kun halutaan arvaamattomuutta, tai jännityksen tai vaaran tuntua tilanteeseen
Vaikea14+Kun tilanne on erittäin vaarallinen tai hankala
Mahdottomalta tuntuva17+Jos hahmo yrittää jotain sankarillista mutta uhkarohkeaa

Myrin sankarit on tarkoitettu pelattavaksi mahdollisimman avoin kortein paljastamatta kuitenkaan kaikkea. Pelinjohtaja tulisi aina kertoa haasteen vaikeuteen vaikuttavat seikat tai ainakin kuvailla ne riittävällä tasolla haasteen vaikeuden perustelemiseksi.

Esimerkki: <pelinjohtaja> Hahmonne ovat laskeutumassa kapeaan solaan, joka olisi oivallinen paikka vaania pahaa aavistamattomia matkalaisia ryöstömielessä. Sola saattaa olla turvallinen, tai sitten sen ansoittaneet ryövärit ovat naamioituneet hyvin. Tilanteen selvittäminen ennen solaan kävelemistä vaiston avulla on vaikeaa eli heitosta vaaditaan 14+.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped