human guerilla fighter
Str 14, Dex 16, Con 11, Int 8, Wis 13, Cha 10
feats: precise shot, quick draw
skills: kno engineering 1, linguistics 1, perception 1, stealth 1

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped