Kärrypajan Sorno

NG Miespuolinen puolituistaistelija 1
Init +2 (+2 dex);
Senses Perception +1 (+2 race, -1 wis)


AC 15 (+1 size, +2 dex, +2 armor), touch 13 (+1 size, +2 dex), flat-footed 13 (+1 size, +2 armor);
hp 11 (1d10 class + 1 con)
Fort +4 (+1 race, +2 class, +1 con), Refl +3 (+1 race, +2 dex), Will +0 (+1 race, -1 wis)


Speed 20 ft.
Melee Suurkirves +5 (1d10+4/x3)
Melee Mahti-isku suurkirveellä +4 (1d10+7/x3)


Str 16 (-2 race), Dex 15 (+2 race), Con 12, Int 15, Wis 8, Cha 15 (+2 race)
Base Atk +1 (+1 class); Melee Atk +5 (BAB + 1 size + 3 str), Ranged Atk +4 (BAB + 1 size + 2 dex)
CMB +3 (BAB - 1 size + 3 str); CMD 15 (10 + CMB + 2 dex)
Feats Power Attack, Quick Draw
Traits


Skills Acrobatics +4 (+2 race, +2 dex), Climb +9 (1 rank, +3 cs, +2 race, +3 str), Craft(carpentry) +6 (1 rank, +3 cs, +2 int), Survival +3 (1 rank, +3 cs, -1 wis), Swim +7 (1 rank, +3 cs, +3 str)
Languages Taldan (puhe+luku), Hallit (puhe)


Taisteluvarustus pieni ja sievä vaatekerta (2lb), puolituiskokoinen suurkirves (6lb), pieni nahkapanssari (7.5lb)
Muut tavarat pieni mutta lämmin talvivaatekerta (2lb), reppu (0.5lb), tulukset (0lb), puolituiskokoinen puukko (0.5lb), puolituisen vesileili (1lb), lyhty (2lb), 5 öljypulloa (5lb), pientä matkamuonaa (5 päiväksi) (1.25lb), puolituisen teltta (5lb)

5 öljypulloa, mutta ei esim. öljylamppua? ;) oletin lyhdyn syövän öljyä? Ai hitsi. Missasin koko lyhdyn inventaariosta. Joo, toki se syö, mutta 2.5 litraa lamppuöljyä on silti aika paljon. Rupesin kelaamaan että meinasit tehdä jotain tuhopolttoja noilla. En siis sano, että älä ota öljyä, vaan lähinnä koetan selvittää mikä saa puolituispojan ottamaan aikuistumisriitille mukaan tollasen määrän tuota. Pelkää pimeää tosi paljon? -Navdi 2.5l on vähän rutkasti. Mietin vähennänkö tuota määrää vai perustelenko tuon jotenkin tässä lähitulevaisuudessa. Kumpikin vaihtoehto vielä mahdollinen

Encumbrance 32.75lb (15.5lb gear + 17.25lb backpack) (57/114/172)


Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped