Häilyvä jumala saapuu Pavisin kaupunkiin peikkomailta. Hän on rikki ja muistinsa menettänyt, sillä peikot ovat syöneet hänen menneisyytensä. Aikana on Suuri pimeys, eikä kaupunki ole vielä raunioitunut.

Vaihe 1 - Tapaaminen Pavisin kanssa

Nimetön tapaa Pavisin, ja sanoo, ettei minulla ole paikkaa. Pavis kyselee tältä, kuka tämä on ja lopulta hymyilee. Pavis kysyy, kuka toinen on. Tämä vastaa ettei tiedä. Pavis vastaa tietävänsä, kuka toinen ei ole. Pavis kysyy, mistä voimasi tulee. Toinen vastaa olevansa kaksi ääripäätä ilman kumpaakaan, ja nyt vain tyhjä naamio jonka kasvot on syöty. Pavis sanoo varovasti, että toinen on paradoksi josta on poistettu ristiriita, mahdoton pulma joka on ratkaistu. Pavis sanoo varovasti, että hänen hovissaan voi olla toiselle paikka.

Kultin historiassa tämä osa myytistä resitoidaan normaalimaailmassa osana rituaalia, jolla kokelaasta tehdään kultin maallikkojäsen.

Vaihe 2 - Slummissa

Pavis lähettää nimettömän tapaamaan Tyytymättömyyttä, Kapinaa ja Lainsuojattomuutta. Nimetön saapuu slummiin, jossa tien tukkivat tyytymättömät, kapinalliset ja lainsuojattomat. Nimetön kuuntelee, mitä tyytymättömillä on sanottavaa, ja pääsee heidän ohitseen. Hän välttelee kapinallisten yrityksiä värvätä itsensä puolelleen, kunnes he luovuttavat ja päästävät tämän ohitseen. Hän kuuntelee lainsuojattomien sanoja ja lupaa suojella näitä, jolloin he päästävät tämän ohitseen.

Kultin historiassa tätä osaa myytistä on käytetty sitomaan kokelas illuusion riimuun. Tästä vaiheesta selvinnyt kokelas saa vaihtaa yhden voimariimuistaan illuusioksi.

Vaihe 3 - Tyytymättömyys, Kapinallisuus ja Lainsuojattomuus

Tyytymättömyys sanoo nimettömälle tietävänsä totuuden Pavisin kaupungista. Nimetön kuuntelee ja ymmärtää. Tyytymättömyys kertoo Nimettömälle Pavisin kaupungin sosiaalisista ongelmista, mutta Nimetön ei tiedä mitään. Hän siis kuuntelee ja ymmärtää toisen tilanteen. Tyytymättömyys on vaikuttunut että joku todella kuuntelee häntä, ja suostuu päästämään Nimettömän läpi.

Kapina sanoo Nimettömälle kapinoivansa Pavisin kaupunkia vastaan ja tivaa, onko tämä samalla puolella. Nimetön antaa välttelevän vastauksen eikä valitse puolia kiistassa. Tivattuaan kauan Nimettömän puolta kiistassa, kapinalliset väsyvät kyselemiseen ja päästävät Nimettömän läpi.

Lainsuojaton kertoo pakoilevansa Kaupungin kostoa ja pyytää apua. Nimetön sanoo suojelevansa häntä siltä. Nimeton lupaa lainsuojattomalle langettavansa unohduksen loitsun, joka sallii unohduksen niin lainsuojattoman loukkaamille tahoille kuin näille itselleenkin.

Kultin historiassa tätä osaa myytistä on käytetty langettamaan kultin jäsenten päälle suojaloitsun, joka saa niin heidät itsensä kuin heidän loukkaamansa ihmisetkin unohtamaan heidän naamansa ja tekonsa. Myyttiä tarvitaan taian uudistamiseen vuosittain.

Lopulta Nimetön sanoo luottavansa kolmikkoon ja vievänsä heidät Pavisin puheille. Pavis ottaa kolmikon vastaan ja antaa heille suojan niin kauan, kuin he pysyvät Nimettömän luona. Tyytymättömyys, Kapina ja Lainsuojaton suostuvat, ja Nimetön kirjoittaa heidät Häilyvän totuuden kirjaksi.

Vaihe 4 - Epilogi

Pavis on tyytyväinen ja antaa Nimettömälle paikan kaupungissa, sekä nimeää hänet Häilyväksi Jumalaksi. Tyytymättömät, Kapinalliset ja Lainsuojattomat seuraavat Häilyvää Jumalaa, ja rakentavat hänelle temppelin.

Tätä osaa myytistä on perinteisesti käytetty noviisijäsenten vihkimiseen. Noviisijäsen tuo jumalten ulottuvuudesta oman kappaleensa häilyvää kirjaa vihkimyksen merkkinä. Siksi kokelaalla on oltava mukanaan tyhjä kirja noviisivihkimystä varten.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped