Pathfinder Society -hahmot

Ainyvai Rupha

Ah, joka-aamuinen chai. Silmät pettää, suomut pettää, kumppanikin pettää, mutta et sinä!

Male Nagaji Oracle (Seeker) 12
Neutral Medium Humanoid (reptilian)
Player Muser (4961-13)
Xp 34,5
Faction Scarab Sages
Prestige/Fame 28/54


Init +4
Senses Perception +20; +6 vs traps; +8 vs magic traps; darkvision 60 ft.; low-light vision, blindsense 30 ft., blinsight 30 ft. vs. living creatures


AC[w/SoF] 30[34], touch 12[16], flat-footed 29[33]; (+12 armor, +1 Dex, +3 natural, +3 shield, +1 insight)
hp 118 (11d8+con+feat+7)
Fort +11, Ref +9, Will +12; +2 vs mind-affecting, poisons
Special Defenses Armored scales


Speed 30 ft., 20 ft. in armor
Melee(+gmw) +3 adamantine rantai batangan +18/+13 (1d8+8, 19-20/x2), B, M
buffed+pa+th (song+blessing+bc+df+gmw) +20/+20/+15 (1d8+25, 19-20/x2) -1 from buckler
Ranged javelin +10 (1d6+4, 20/x2)
Ranged+buffs (song+blessing+df+bc) +15 (1d6+8, 20/x2)
Special Attacks channel 8d6 (dc 21) 6/day


Spells known CL 12, concentration +17(+21 if mystery spell)
6th (3/day) - HealM, MCMWB, Summon Vanth
5th (6/day) - Breath of LifeM, Mass CLWB, Flame Strike, Life Bubble
4th (7/day) - Blessing of Fervor, CCWB, Gtr Magic Wpn (+3), Freedom of Movement, RestorationM
3rd (7/day) - Communal Align Weapon, Communal Resist Energy(30 pts), Contagious Zeal, CSWB, Dispel Magic, Neutralize PoisonM, Searing LightB
2nd (7/day) — CMWB, Find Traps (+5), Grace, Lesser RestorationM, Recentering Drone, Remove Paralysis, Suppress Charms and Compulsions, Admonishing RayB(x3)
1st (8/day) — Air Bubble, Detect UndeadM, Divine Favor (+3), Cure Light WoundsB, Obscuring Mist, Remove Sickness, Shield of Faith(+4)
Orisons (at will) — detect magic, detect poison, guidance, light, mending, read magic, scrivener's chant, spark, stabilize


Str 20, Dex 12, Con 16, Int 12, Wis 10, Cha 20
Base Atk +9; CMB +14; CMD 26[30]
Feats Toughness, Heavy Armor Proficiency, Selective Channeling(5), Battle Cry, Weapon Focus (nine-section whip), Power Attack, Expanded Arcana (admonishing ray, searing light)
Skills (fcb 5x, acp -4) Climb +5 (1), Diplomacy +20 (12), Disable Device +29 (12)(+30 vs magic), Heal +4 (1), Knowledge (arcana) +3 (only vs constructs), Knowledge (history) +5 (1), Knowledge (planes) +5 (1), Knowledge(religion) +16 (12), Linguistics +5 (4), Perception +20 (12) +tinkering, Profession (pioneer) +8 (5), Sense Motive +5 (2), Spellcraft +5 (1) Swim +6 (2)
Traits Armor Expert, Valashmai Veteran
Languages Abyssal4, Azlanti1, Common, Draconic, Terran3, Tien, Undercommon2
SQ Mystery (life), oracle’s curse (clouded vision), orisons, resistant, revelation (channel 8d6, energy body 12 rds/day, lifesense), serpent's sense, tinkering(can pop majyck traps), seeker lore


On person adamantine nsw (3 lb.), amulet of na +2, backpack (2 lb.), belt of physical might (str/con), +2 buckler (5 lb.), Cracked Magenta Skycode, cracked pale green prism, cloak +3 (1 lb.), dusty rose prism, javelin x4 (4 lb.), metamagic (reach) rod (5 lb.), +3 fullplate (50 lb.), goggles of minute seeing, phylactery of positive mojo, pot. of heal, swarmbane clasp, magic outfit (? lb.), wayfinder[resonant opalescent white pyramid], cracked drp
In backpack rod of splendor (5 lb.), rope (10 lb), mwk thieves' tools (2 lb.), Pathfinder Chronicles - Volume 27 (1 lb.)
Wealth 748+11xxx gp -11k gp
Encumbrance 76 lb. without backpack, 91 lb. with backpack (86 lb. light/87–173 lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Punasuomuinen(alter self) nagajiherrasmies, jolla on selkeät suojelusnagan piirteet säänsyömän vartensa laella. Arvostaa hiljaista pohdintaa, teehetkiä ja esittää kovasti eläköitynyttä, vaikka onkin etunenässä tarjoamassa nenä...no, suomujaan erilaisille luolille irtipurtavaksi.

Ainyvaista näkee jo kaukaa hänen olevan sokea, kulunut kävelykeppi naputtaa joka kolmannella askeleella tahtia ja hänen silmänsä ovat sameanharmaat, mutta jostain syystä ukolla on kuitenkin mukana metsästysvehkeet. Tiennäyttäjien keskuudessa tietenkään ei Ainyvain todellinen olemus jää mysteeriksi. Rajakahinassa myrkkynuoli vei miehen näkökyvyn, mutta sairasvuoteella jokin maksoi menetyksen takaisin kaksin verroin.

Nyt Ainyvailla on ikäisekseen intoa ja eritoten elinvoimaa kymmenen nagajin edestä.


Ensimmäinen kerros

Ei tässä elämässä saa mitään aikaan jos sitä ei itse ja omin känsäisin käsin työstä. Kun vein pesueen pentuja vihreän tornin ovista sisään, oli lopputulos selvä: lapsukaiset ryntäsivät verta hinkuen joka nurkkaan. Pakko oli ottaa ohjat. Onneksi nuo päästävät lähelle ja pakkohan niiden on kun veri alkaa valua.

Pakko. Siinä tunnusomainen sana tälle elolle.


Toinen kerros

Kutsumukseni ei ollut väärä(voiko sellaista ollakaan?), sillä purkiessani tämän alueen tusinaa ansaa, sain takaisin jotain siitä itsekunnioituksesta, jota jaksoin joskus ylläpitää. Tunsin sen kihelmöinnin. Siunattu äiti, siitä on jo aikaa.

Nyt, katsellessani kituvaa tulta joka kytee kuolleiden syöpäläisten massassa, kadun kuitenkin tuota hetkeä. Ei minulta toivota innostusta vaan vahvaa kättää. Joka hetki täällä on vain hengenhaukkomista ja veren rummutusta ohimoilla.


3. kerros

Kaikkeuden siivet, laskeutukaa lähteneen ylle. Peitelkää hänet ja viekää sinne missä voi vielä pysähtyä. Lämpimän kallion kainaloon hänet viekää ja painakaa alas kunnes hän jää.

Pysähdy, pysähdy, pysähdy ja anna meidän jatkaa.


4. kerros

Kirotkoon armon äiti nämä kurjat. Tai ei, sillä niiden vastenmielinen puolielämä on jo tarpeeksi puistattavaa itsessäänkin. Oppaamme totesi että heiltä ei puutu mitään. Vastauksena veimme kaiken paitsi välttämättömyydet. En usko että se koskettaa tätä kansaa kummemmin. Valehtelevat itselleen kunnes heidän henkinen viemärinsä, tämä perustarpeiden paratiisi joka tappaa luomiskyvyn, kättelee unhoa ja sulkee rutiinin häkkiin, on taas järkkymätön totuus kaikkeudesta.

Voisinpa murskata heidän jumalansa uudelleen.


5. kerros

Hukuin sitten. Minä hukuin, mutta palasin. Makasin ulfeenimukulan kanssa vieretysten paasikivillä ja katselin ymmärtämättömin silmin punanuttuisia temppeliapulaisia. Hääräys, siksi toverini sitä kutsui, tiheni ympärillämme, kunnes viimeinenkin suolainen kako valui vartaloistamme. Tunsin kipua ja paikattomuutta aaltoina. Katselin kattoon kiinnitetyltä laverilta kun öljylamppu yritti lentää. Sen ketju oli tiukasti kiinni lattiassa ja heilui hiljaa kun vankinsa ravisteli kohti vapautta.

Smine sanoi, hänkin katossa kiinni, että luolastossa on vielä tutkittavaa. Halusin hirttää koko syöverin vihreästä kurkustaan. Ei sinne aja muu kuin kulta ja kostonhimo.


6. kerros

Iro-Shu sanoi "jos tapaat minut, tapa minut." Iro-Shu kaivaa senkkaa nenästään ja saakin kävelykepistäni jos kohtaamme. Kōan on suunniteltu auttamaan itsestään irtautumisessa. "Jätä maalliset kahleesi ja muutu tuuleksi." Silkkaa puppua. Itse on tärkeä. Maalliset kahleet ovat minuus, ykseys muun kanssa syö minuuden, tyhjyys syö muun. Tyhjyydessä voi sitten kuulla Iro-Shun naurunremakan kun leijut paikattomana, minättömänä ja mitättömänä.

Näitä mietin kun ravistelen tovereitteni ojennettuja kouria. Nauramme uuden voiton huumassa. Tässä ovat kahleet ja tuossa vanki. Vankilassa kaikki hyvin.


7. kerros

Olemme oman legendamme ovenraossa. Tunnen sen perssuomuissani kuin kipakan takatalven. Nämä uudet viholliset puhuvat Herättäjästä, maailman hovien ja porttein sortajasta jonka vanavedessä on hyvä valloittajien sihistä. Surmaammeko pian tämän uuden vapauttajan? Kävelemmekö tulevan myytin ensipuheella? Tunnen kihinää kun ajattelenkin sitä

Seuraava kerros odottaa valloittajiansa ja niin minäkin sitä. Näytän idiootilta nämä rautalevyt päälläni, mutta tuskin niitä mainitaan kun legendaani tuhat kesää myöhemmin luetaan.


SPOILEROUS Boon Menu

Goblin Bane By slaying Grulk, the goblin’s bugbear leader, you have removed the immediate goblin threat in the area as well as allowing safe passage deeper into The Emerald Spire. The terror you have hewn has made a resounding impact to the other goblin tribes nearby. You gain a +2 bonus on Intimidate checks against humanoids with the goblinoid subtype. (level 1 Boon)
spent level 2 Boon
Splinter Slayer In Splinterden, you fought a bandit group named the “Splinters.” These cunning rogues used stealth and subterfuge while attacking you and following a few clashes, you were able to learn the nuances of their combat tactics. When a sneak attack is scored against you, you can use this boon to negate up to 2 dice of sneak attack damage from the attack. When you use this boon, cross it off your Chronicle sheet. (level 3 Boon)
Touch of Planar Waters Your experience with the many portals into the elemental Plane of Water in The Drowned Level have given you insight into the mysteries of the primordial plane and its inhabitants. Just being around the portals, a small amount of the plane’s magical essence has imbedded itself inside you, which manifests when you are near water. As a swift action, you may use this boon to receive the benefits of touch of the sea (CL 6th). When you use this boon, cross it off this Chronicle sheet. (level 5 Boon)
Clockwork Engineer After defeating Klarkosh in The Clockwork Maze, you located a journal that told of his work with automatons and his attempts at turning himself into a construct. Researching the journal further, Klarkosh explains his processes and knowledge of engineering constructs and their programming and some of the information, while most of it ramblings, could be of use in the future. You gain a +2 bonus on Knowledge (arcana) checks made to identify creatures with the construct type, and you may make such checks to identify constructs untrained. You may cross this boon off your Chronicle sheet before rolling such a check to treat the die’s result as though it were a 20. (level 6 Boon)
Secrets of Serpent Magic After being exposed to ancient serpentfolk magic in the Shrine of the Awakener, you have acquired some insight into the archaic creatures’ spellcasting. You may use this boon as a swift action before casting a spell or spell-like ability to gain a +5 insight bonus on your caster level check made to overcome spell resistance with that spell. Alternatively, you may use this boon as an immediate action before attempting a saving throw against a spell or spell-like ability to gain a +4 insight bonus on that save. When you use this boon, cross it off your Chronicle sheet. (level 7 Boon)
Sting of Serpent Magic You have once again experienced ancient serpentfolk magic in the depths of The Circle of Vissk-Thar and have gained even more archaic knowledge regarding how the serpentfolk practice magic and tolerate magical effects. You may use this boon as a swift action before casting a spell or spell-like ability to increase you effective caster level for that effect by two. Alternatively, you may use this boon as an immediate action before attempting a saving throw against a spell or spell-like ability. If you succeed at the saving throw, and the spell or spell-like ability has a reduced effect on a successful save, you instead avoid the effect entirely. This functions much like the evasion rogue class feature or stalwart inquisitor class feature (Pathfinder RPG Advanced Player’s Guide 41). When you use this boon, cross it off your Chronicle sheet. (level 8 Boon)
Sigils of the Spire You have learned several level sigils from the Mistress of Thorns, granting you and other Pathfinders easier access to the various levels of the Emerald Spire. This feat earns you additional renown, and any time you gain Prestige Points and Fame from the “Land Rush” Chronicle sheet, you increase the points gained by 1/2 (e.g. 1.5 Prestige Points rather than 1). This increase is retroactive. (level 9 Boon)
Temporal Acceleration Your exposure to the time-bending properties of Yarrix’s tomb has provided you a limited ability to warp time to your benefit. As a standard action, you can touch a creature (requiring a successful melee touch attack against an unwilling target) to reduce the duration of all spells and spell-like abilities affecting that creature by 3 rounds (no save), or you can reduce the duration of a single spell effect that you touch by 3 rounds. You can use this ability on yourself as a swift action rather than as a standard action. When you use this boon, cross it off your Chronicle sheet. (level 11 Boon)
Automaton-Aided Convalescence You have secured the gratitude of the Steward and its staff, and they are able to repair much of the damage you might sustain over the course of your adventures. You may use this boon while in the River Kingdoms (or at the end of an adventure before receiving a Chronicle sheet or reporting the character as dead) to reduce the Prestige Point cost of any one spellcasting service of the conjuration (healing) subschool by 5 (minimum 0). When you use this boon, cross it off your Chronicle sheet. (level 12 Boon)

River Kingdom Land Rush Tales of your adventures in the Emerald Spire have reached the ears of Echo Woods’s local powerbrokers, and they have granted you an opportunity to claim land to develop as you see fit at the low cost of 2 Prestige Points. Refer to the “Land Rush” Chronicle sheet, select a parcel of land that is adjacent to another parcel you own, and list the selected plot of land below. You immediately gain any bonuses tied to the land. Your first parcel of land must be the hex marked “A.” You may only purchase one plot of land with this boon, but each additional Chronicle sheet awarded as part of The Emerald Spire Superdungeon allows you to purchase more land.

Hexes so far: A, B1, B2, B3, D2, D1, B4, B5, B6, F, E, G| Benefits: +16 Prestige, +10 Fame, +1350 gp, Country Estate vanity, Training Grounds(+2 Init)

ostosjutui
+3 buckler, +5000
cloak +4, 7,000

levelit

13)?

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped