Kategoriassa Pathfinder Society -hahmot, pelaaja: PKJedi (4196-1)

Alborz Hami

Ashtad Hami katsoi huvittuneena poikansa toikkarointia ympäri temppelin julkisen osan, "sotisopa" päällä ja innostuneisuutta hehkuen. Jonain päivänä Albonkin täytyisi tietää kaikesta siitä, mitä vastaan Ashtad oli vuosia joutunut taistelemaan oman uskontokuntansa sisällä. Nethyksen papit olivat aina olleet jakautuneita, mutta Ashtad ei voinut uskoa, että Hän ei lopulta halunnut vain suojella magian kehitystä tässä maailmassa.

Ashtadin miettiessä näitä raskaita mietteitään, temppeliä lähestyi kaapuihin verhoutunut ihmisjoukko, joita muut kaupungin asukit väistivät pelokkaasti. Ashtad kuuli temppelin portista vastaavan oppipojan tervehdyksen: "Tervetuloa kaikennäkevän silmän temppeliin vastaanottamaan Hänen siunauksensa, veljet!". Ashtad ymmärsi ajan tulleen. Hän ryntäsi katselupaikaltaan kohti avointa pihaa, jolle oli kokoontuneena suurin osa temppelin väestä. Albo täytyi saada pois täältä!

Pihalle päästyään Ashtad huomasi olevansa myöhässä. Heidän "veljensä" olivat jo aloittamassa tuhoamista, portin vieressä makasi siellä ollut oppipoika kuvottavana, savuavana kasana hiiltynyttä lihaa. Kauhistunut Albo juoksi jo onneksi kohti Ashtadia. Viimeisenä tekonaan Ashtad loitsi poikansa ylle tulelta suojaavan taian.

Alborz kasvoi katujen oppilaana, tarjoten myöhemmin taitojaan rikkaille kauppiaille. Myöhemmin, tajuttuaan ettei voisi pettää isänsä muistoa, Alborz päätti liittyä polunnäyttäjiin, etsiäkseen oikeamielisiä Nethyksen palvelijoita ja kasvattaakseen omaisuutta heidän taistelunsa helpottamiseksi.

"May the serene All-Seeing Eye protect you from his fiery wrath."

Male Dwarf Rogue 3 / Abjurer 2
N Medium Humanoid
Xp 12
Faction Qadira
Prestige 15/15
Age 59, Height 4'1'', Weight 185 lbs, Hair Brown, Eyes Brown

Init +2
Senses Perception +5 (+2 stone, +1 traps)

AC 20 (+7 Mithral Breastplate +1, +2 Dex, +1 Dodge), Touch 13, Flat-Footed 17
HP 49
Fort +5, Refl +5, Will +3

Speed 20'
Melee Mw Greatsword +6 (2d6+3, 19-20/x2), Mw Longspear +6 (1d8+3, x3), Mw Warhammer +6 (1d8+3, x3), Mw a.s. Dagger +6 (1d4+1, 19-20/x2)
Special:
Protective Ward (Su): 10ft self-centered field for int mod rounds. Allies +1 deflection. 3 + int mod / day.
Resistance (Ex): Resistance 5 (11=>10,20=>Immunity) to energy type chosen when preparing spells.
Rogue Talent: Rogue Crawl (Ex): Move at half speed when prone (still provokes), can take 5ft steps when prone.


Prohibited Schools: Enchantment, Necromancy
Spells Known:
Cantrips: All
Level 1: Shield, Shocking Grasp, Expeditious Retreat, Obscuring Mist, Silent Image
Spells Prepared:
Cantrips (4 at will) Detect Magic, Mage Hand, Resistance, Prestidigitation
Level 1 (2+1+1/day) Shield, Silent Image, Expeditious Retreat, Obscuring Mist
Remember: Bonded Item (ring) can be used to cast any spell in spellbook once per day.


Str 14, Dex 15, Con 18, Int 14, Wis 9, Cha 8
Base Atk +3; CMB +5; CMD 17
Feats Dodge, Martial Weapon Profiency: Greatsword, Arcane Armor Training
Traits
Magical Knack: You were raised, either wholly or in part, by a magical creature, either after it found you abandoned in the woods or because your parents often left you in the care of a magical minion. This constant exposure to magic has made its mysteries easy for you to understand, even when you turn your mind to other devotions and tasks. Pick a class when you gain this trait—your caster level in that class gains a +2 trait bonus as long as this bonus doesn’t increase your caster level higher than your current Hit Dice.
Armor Expert: You have worn armor as long as you can remember, either as part of your training to become a knight’s squire or simply because you were seeking to emulate a hero. Your childhood armor wasn’t the real thing as far as protection, but it did encumber you as much as real armor would have, and you’ve grown used to moving in such suits with relative grace. When you wear armor of any sort, reduce that suit’s armor check penalty by 1, to a minimum check penalty of 0.


Skills with ranks Acrobatics +8 (3), Climb +8 (3), Disable Device +10 (3), Escape Artist +8 (3), Knowledge (Arcana) +8 (3), Knowledge (Engineering) +6 (1), Knowledge (History) +6 (1), Knowledge (Local) +8 (3), Linguistics +8 (3), Perception +5 (3) (+2 stone, +1 traps), Sleight of Hand +8 (3), Spellcraft +8 (3), Stealth +8 (3), Swim +8 (3)
Languages Dwarven, Common (Taldan), Kelish, Osirian, Ancient Osirian, Orc, Gnome


On person Explorer's outfit (10), +1 Mithral Breastplate (15), Mw Greatsword (8), Mw Longspear (9), Mw Warhammer (5), Mw a.s. Dagger (1), Potion clw x8 (-), Belt Pouch (0.5), Mw Thieve's Tools (1)
In backpack Backpack (2), Bedroll (5), Crowbar (5), Flint & Steel (-), Grappling Hook (4), Rations x10 (10), Silk Rope (5), Tent (20), Waterskin (4), Whetstone (1), Courtier's Outfit (6)
Encumbrance 49.5 lb.
58 lb. light / 116 lb. medium / 175 lb. heavy

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped