Pathfinder Society -hahmot

Alistina Hopeavasara

Öh, tuota..

Female Half-Orc Barbarian 2
Neutral Good Medium Humanoid (human & orc)
Player Azuca (17454-1)
Xp 3
Faction Grand Lodge
Prestige/Fame 6/6
Favored classes Barbarian


Init -1
Senses Darkvision (60 ft)


AC 15, touch 9, flat-footed 15; (+6 armor, -1 Dex)
hp 25/25 (2d12+6)
Fort +6, Ref -1, Will +0
Special Defenses Orc Ferocity, +2 morale bonus on saving throws vs. spells, supernatural abilities, and spell-like abilities when raging, +2 trait bonus on saving throws vs. illusions


Speed 40ft (30ft with medium armor)
Melee Mwk Earth Breaker +7 (2d6+6)/x3
Melee Kukri +6 (1d4+4)/18-20/x2
Special Attacks Power Attack (-1 attack, +2 damage), Rage


Str 18, Dex 8, Con 16, Int 10, Wis 10, Cha 12
Base Atk +2; CMB +6; CMD 15
Feats Power Attack (Combat)
Skills (ACP -4; climb & jump ACP -1) Craft (blacksmithing) +5 (2), Intimidate +9 (2), Knowledge (local) +4 (2), Perception +5 (2)
Traits Skeptic, Brute
Languages Common, Orc
SQ Darkvision (60ft), Intimidating, Orc Ferocity, City-Raised, Fast Movement, Rage (9 rounds/day), Uncanny Dodge, Rage Power (Superstition)


On person Mwk Earth Breaker (14 lb), Kukri (2 lb), Agile Breastplate (25 lb)
In backpack Backpack masterwork (2 lb) Thunderstone (1 lb), Heatstone (1 lb), Chalk, Charcoal, Crowbar (5 lb), Common snorkel, Bedroll (5 lb), Flint&steel, Silk rope (5 lb), Waterskin (4 lbs), Bread (1/2 lbs), Rations for a week (7 lb), Artisan's tools (5 lb)
Wealth 762 gp
Encumbrance 41 lb. without backpack, 35½ lb. in backpack (100 lb. light/200 lb. medium/300 lb. heavy)


Notes

Ulkonäkö: Ruskea iho, kasvoissa ja olkapäillä vaaleita pisamia. Likaisen vaalea puolipitkä tukka, joka on peitetty huivilla. Punaiset silmät ja paksut vaaleat kulmakarvat. Suipot korvat, joissa kultaisia korvakoruja. Pituus lähes kaksi metriä, raskasrakenteinen ja roteva. Työn kovettamat kädet. Pyöreät kasvot, eikä juurikaan örkkimäiset. Alaleuassa olevat torahampaat viilattu pois.

Luonne: Epävarma uusien olentojen kanssa ja sosiaalisesti hieman taitamaton, mutta yrittää parhaansa. Muuten hyvin iloinen ja avoin, ja koittaa olla ystävällinen kaikille. Häpeää örkkiperimäänsä, ja koittaa pitää sitä mahdollisimman vähän näkyvillä, siksi viilannut torahampaansa pois. Osaa lukea ja kirjoittaa heikosti, mutta osaa kuitenkin. Ei pidä muista örkeistä juurikaan.

Tausta: Alistina on pienenä päätynyt ottoisälleen tämän löydettyä örkkitytön hylättynä kylän laidalta, ja asunut siitä lähtien tämän kanssa ja opetellut sepän ammattia. Ei ole tehnyt elämällään juuri mitään muuta erityistä kuin töitä ja opetellut yhä paremmaksi sepäksi. Lopulta liittyi Tiennäyttäjiin isänsä kehoituksesta ja nähdäkseen muutakin maailmaa.


Notes:

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped