Aloidia

Ujo, arpeutunut nainen.

Aloidiaa harvemmin näkee ilman punamustaa kaapuaan.

Female Aasimar (Emberkin) Conjurer [Thassilonian Specialist] 9
N Medium Outsider (Native)
Player <Atteisti> (<43900-7>)
Xp: 25
Faction: Dark Archive
Prestige/Fame 39/44


Init 7
Senses Darkvision 60ft, Perception +1


AC 13, touch 12, flat-footed 11; (+1 armor, +2 Dex)
hp 83 (9d6+con+fc)
Fort 10, Ref 7, Will 9; +2 against death effects, energy drain, negative energy, and spells or spell-like abilities of the necromancy school
Special Defenses Deathless Spirit: Resist 5 negative energy


Speed 30 ft
Melee Dagger +4 (1d4, 19-20/x2)
Ranged Acid Dart +6 (1d6+4/x2, 30 feet ranged touch) (7 times/day)


Spells known
Cantrips/Orisons: All except Evocation and Illusion spells
1st (6+2/day) — Shield, Mage Armor, Grease, Identify, Summon Monster 1, Enlarge Person, Ray of Enfeeblement, Feather Fall, Snowball, Expeditious Retreat, Detect Secret Doors, Mount, Crafter's Fortune
2nd (5+2/day) - Summon monster 2, Create Pit, Knock, Rope Trick, See Invisibility, Web, Bull's Strength, False Life, Glitterdust, Acid Arrow, Web, Command Undead, Communal Protection from Evil
3rd (4+2/day) - Haste, Fly, Summon Monster 3, Spiked Pit, Aqueous Orb, Mad Monkeys, Magic Circle vs Evil, Countless Eyes, Rain of Frogs, Pellet Blast
4th (3+2/day) - Summon Monster 4, Black Tentacles, Stoneskin, Dimension Door, Familiar Melding
5th (2+2/day) - Summon Monster 5, Overland Flight


Commonly Prepared Spells CL 9, Concentration +14, +18 defensively
Cantrips: Mage Hand, Detect Magic, Read Magic, Prestidigitation
1st: Mage Armor, Feather Fall, Grease, Grease, Summon Monster 1, Enlarge Person, 2x Snowball
2nd: Create Pit, See Invisibility, Bull's Strength, False Life, Knock, 2x Summon Monster 2
3rd: Haste, Fly, Spiked Pit, Rain of Frogs, 2x Summon Monster 3
4th: Stoneskin, Black Tentacles, Familiar Melding, 2x Summon Monster 4
5th: ''Overland Flight x2, Summon Monster 5 x2


Str 10, Dex 14, Con 18, Int 21, Wis 12, Cha 9
Base Atk 4; CMB 3; CMD 15
Feats Spell Focus (Conjuration), Augment Summoning, Superior Summoning, Improved Initiative, Improved Familiar (Imp), Greater Spell Focus (Conjuration)
Skills Craft (Paintings) +11 (1), Fly +14 (9), Knowledge (Arcana) +17 (9), Knowledge (Dungeoneering) +10 (2), Knowledge (Engineering) +9 (1), Knowledge (History) +9 (1), Knowledge (Local) +11 (3), Knowledge (Nature) +11 (2), Knowledge (Planes) +19 (9), Knowledge (Religion) +12 (4), Linguistics +11 (4), Sense Motive +1 (+3 with familiar), Spellcraft +19 (9), Stealth +11 (9)
Traits Focused Mind (+2 to concentration checks), Life of Toil (+1 on fort saves)
Languages Common, Celestial, Sylvan, Draconic, Varisian, Kelesh, Infernal, Terran, Ignan, Auran
SQ Summoner's Charm (1/2 lvl to summoning spells duration, Dimensional Steps 270ft /day), Improved Familiar (Imp named Amy)


On person Spellbook, Familiar satchel, Dagger, Spell component pouch, Ioun Torch, Wand of Infernal Healing (36 charges left), Wand of Shield (47 charges), Cloak of Resistance +2, 4 CLW potions, Headband of Vast Intelligence +2 (Stealth), Cracked Dusty Rose Prism, Mwk Brush
In Masterwork backpack Bedroll, Flint and Steel, Ink, Inkpen, Chalk, Journal, Signal Whistle, Silk Rope, Waterproof Bag, Travelling spellbook, 2 acids, 2 alchemist fires, 2 holy waters, Scroll case (1x Scroll of Shield, 2x Mage Armor),
2x pearl of power lvl 1, Belt of con +2''
Wealth xxx gp
Encumbrance 20 lb. without backpack, 37 lb. with backpack (38 lb. light/34-66 lb. medium/ lb. heavy)


Familiar: Imp named Amy\\ KESKEN! Init 2 Senses Darkvision 60ft, detect good, detect magic, see in darkness; Perception +7 AC 21, touch 16, flat-footed 17; (+2 size, +3 Dex, +5 natural, +1 dodge)
hp 32, fast healing 2 DR 5/good or silver; Immune: fire, poison; Resist: acid 10, cold 10
Fort 2, Ref 5, Will 6;
Special Defenses Improved Evasion
Speed 20 ft, fly 50ft (perfect)
Melee Sting +8 (1d4 + poison)
Space 2-1/2 ft,; Reach 0 ft
Spell-Like Abilities (CL 6th)
Constant—detect good, detect magic
At will—invisibility (self only)
1/day—augury, suggestion (DC 15)
1/week—commune (6 questions, CL 12th)
Statistics
Str 10, Dex 17, Con 10, Int 13, Wis 12, Cha 14
Base Atk 3; CMB 1; CMD 15
Feats Dodge, Weapon Finesse
Skills Acrobatics +9, Bluff +8, Fly +24, Knowledge (arcana) +11, Knowledge (planes) +11, Perception +7, Stealth +21, Spellcraft +11
SQ change shape


Sessions:
1. Pathfinder Society Special: Master of the Fallen Fortress (Pregen)
2. Pathfinder Module: Murder's Mark - GM REWARD
3. Library of the Lion
4. Attack on the Kingdom of the Impossible
5. The Silver Mount Collection
6. Trial By Machine
7. Hall of the Flesh Eaters - GM REWARD
8. The Devil We Know, part 1 - GM REWARD
9. The Devil We Know, part 2 - GM REWARD
10. Legacy of the Stonelords - GM REWARD
11. Murder on the Silken Caravan - GM REWARD
12. The Penumbral Accords - GM REWARD
13. Valley of the Veiled Flame - GM REWARD
14. Tapestry's Toil - GM REWARD
15. Pathfinder Module: Broken Chains
---- Taustaa Aloidia kidnapattiin jo nuorena Lissalan kultin orjaksi. Kultti käytti ilmiselvän ulkopuolisen kykyjä hyväksi. Tottelemattomuudesta seurasi rangaistus, ja Aloidia oppikin tuntemaan ruoskan sivallukset ihossaan liiankin hyvin. Vielä tänä päivänä ruoskan ääni tuo hänelle pahan olon. Kultin orjia käytettiin myös Lissalan papiston harjoitusmaaleina negatiivisen energian kanavoimisessa. Ajan kuluttua hän oppikin sietämään negatiivista energiaa hieman paremmin. Aloidia kasvoi nuoreksi naiseksi, jolloin hänet laitettiin voimakkaan velhon "apulaiseksi." Mestari oli ilkeä paskiainen, kaikilla tavoilla.

Muutaman vuoden kuluttua joukko tiennäyttäjiä ryntäsi kultin tukikohtaan, tappaen kaikki kultistit. He löysivät Aloidian mestarin huoneesta köytettynä, ja päästivät vapaaksi. Tiennäyttäjät ottivat Aloidian mukaan kohti Magnimaria. Ulos lähtiessään hän nappasi vielä mestarinsa loitsukirjan mukaan, vaikka ei siitä mitään ymmärtänytkään. Vankkurikyydissä tiennäyttäjät kertoivat suuresta kotimaastaan, Cheliaxista, ja Aloidia tunsi olevansa velkaa visiitin tähän pelastajiensa maahan.

Cheliaxista muodostui ujolle ja herkälle naiselle uusi koti. Hänestä pidettiin hyvää huolta, hänen kehon arpia paranneltiin hieman ja hänelle opetettiin kaikki maan kulttuurista. Nykyään Cheliaxin etujen puolustaminen on Aloidialla elintärkeä tehtävä. Hän on usein ujo, vähäpuheinen ja konflikteja välttävä, mutta Cheliaxin pilkkaa ei suostu kuuntelemaan, aivan kuin se olisi ohjelmoitu reaktio..

Aloidia pukeutuu aina punamustaan silkkiseen kaapuun. Kaavun huppu nousee usein peittämään osan naamasta, sillä ilman kaapua hänen arpensa ja takaraivoon poltettu Lissalan riimu näkyisi. Huppua nostaessa näkyy myös, ettei hänellä ole ollenkaan hiuksia. Aloidian ulkonäöstä näkee heti, että hän ei ole ihminen. Hänen ihonsa on tuhkan värinen ja hänen kyntensä ovat kasvaneet hämmentävän pituisiksi, ja ovat väriltään punaisen ja keltaisen sekoitusta. Kynsien pituus ei näytä kuitenkaan vaikuttavan hänen toimiinsa mitenkään, Aloidia tottui niihin jo nuoruudessaan.

Viimeisen reissunsa jälkeen Aloidia palasi Cheliaxiin kertomaan tehtävästään. Siellä häntä odotti yllätys. Esimiehensä tilalla häntä vastassa oli pikkuinen pirulainen, joka kertoi hänelle terveiset helvetistä. Aloidian oli onnistunut keräämään Helvetin kätyrien huomion, ja tämä pirulainen on nyt hänen uusi seuralaisensa. Aloidian katse tyhjeni hetkeksi, ja yhtäkkiä nappasi pirusta tukevan halin. Hän on onnistunut miellyttämään SUURTA JA MAHTAVAA CHELIAXIA JA HELVETIN VALTIASTA ASMODEUSTA. Hän hymyili.


Augmented Eagle
Senses low-light vision; Perception +10
AC 14, touch 13, flat-footed 12 (+2 Dex, +1 natural, +1 size)
hp 7 (1d8+3)
Fort +3, Ref +4, Will +2
Speed 10 ft., fly 80 ft. (average)
Melee 2 talons +3 (1d4+2), bite +3 (1d4+2)
Str 14, Dex 15, Con 16, Int 2, Wis 15, Cha 7
Base Atk +0; CMB –1; CMD 11
Feats Weapon Finesse
Skills Fly +8, Perception +10; Racial Modifiers +8 Perception\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped