Andorius The Bold


Chaotic Neutral Male Human Magus (Bladebound Hexcrafter) 2
Experience: 3
Faction Points: 0/6
Faction: Taldor
Favored Class: Magus


Hit Points: 18
Initiative: +10
Speed: 30ft.
Armor Class: 18 (+4 Dexterity, +4 Mithral Chain Shirt), touch [14], flat-footed [14]
BAB/CM: +1/+-0/14
Attack (melee): Rapier: +5 (1d6-1, x2, 18-20)
Attack (ranged): Light Crossbow +5 (1d8, x2, 19-20)


Abilities: Str 8, Dex 18, Con 12, Int 16, Wis 8, Cha 12
Saves: Fort +4, Ref +4, Will +2
Feats: Weapon Finesse, Improved Initiative
Traits: Reactionary, Fast-Talker
Skills /ACP 0: Acrobatics +5 (1), Bluff +6 (1), Craft Alchemy +7 (1), Intimidate +5 (1), Knowledge Arcana +7 (1), Knowledge Dungeoneering +7 (1), Knowledge Planes +7 (1), Perform Dance +3 (2), Spellcraft +7 (1), UMD +6 (2)
Languages: Taldan, Osirion, Kelish, Giant


Common Spells Prepared: (Cantrips 4 slots) (1-level 3/day)

Cantrips: Ghost Sound, Daze, Dancing Lights, Prestidigitation
1st Level: Color Spray, Silent Image, Frostbite

Spells Known:

1st Level: Color Spray, Reduce Person, Ray of Enfeeblement, Silent Image, Enlarge Person, Frostbite, Vanish, Grease

Special Abilities and such: Arcane Pool (4), Cantrips, Spell Combat, Spellstrike


Equipment: Mithral Chain Shirt (10), Rapier (2), Dagger (1), Light Crossbow (4), 20 Bolts (2)
Donkey "Kog'Maw": Bedroll, Crowbar, 3 common rations, Medium Tent
Scrolls: Mount x2, Jump x2, Silent Image x1, Obscuring Mist x2, Feather Fall x2, Floating Disk x2
Wands:Shield [50/50], Enlarge Person [50/50], Happy Stick [50/50]
Gold: 1498 + 587 - 1100 (mithral shirt) - 20 rapier + 50 (chain shirt)


Andorius Urhea on Taldorista kotoisin oleva seikkailija. Tavernanpitäjän poikana hän on aina ollut kiinnostunut seikkailijoiden tarinoista, juomisesta sekä tappelemisesta, ja näiden seurauksena tehtyään palkkasoturin töitä muutaman vuoden ajan, hän lopulta päätyi poluttajien palvelukseen taikuudensa ja miekkataitojensa ansiosta. Andoriusta ei niinkään kiinnosta politiikka, mutta hänet on kasvatettu isänmaallisesti, ja tämän takia hän tekeekin mielellään palveluksia Taldorilaisille aatelisille. Taldorissa isänmaallisuus palkitaan rahalla ja palveluksilla, mikä on tietenkin suuri osa motivaatiota.

Andorius katsahtaa elämään kieli poskella, eikä hän ota poluttajatehtävien lisäksi montaa asiaa vakavasti. Hän on välillä itsekeskeinen paskiainen ja paikoittain impulsiivinen riitapukari. Andorius kuitenkin ajattelee aina tekojensa seurauksia, ja pitää löyhää asennettaan lähinnä hämätäkseen muita hänen tekojensa (joskin kieroutuneen) loogisuudesta.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped