Pathfinder Society -hahmot

Holder

Et oo kuule kokenu mitään, yhtään mitään, ennenkun joku mutanttihirviö yrittää raadella sun naaman irti ja asees päättää just siinä kohtaa jumittaa...Ai miten selvisin? No Ohdake tässä on paras tyttö koko Golarionissa. Se ku puree kii ni ei mutantitkaan mahda mitään.

Male Gnome Cavalier (Spellscar Drifter)4
Chaotic Good Small Humanoid (gnome)
Player <Mary Leathert> (<46283>)
Xp 10
Faction Liberty's Edge
Prestige/Fame 15/17


Init +3
Senses Perception +2, low-light vision


AC 18, touch 14, flat-footed 14; (+3 armor, +3 Dex, +1 size)
hp 38
Fort +8, Ref +5, Will +2
Special Defenses +2 vs. illusions


Speed 20 ft.
Melee Greatsword +7, 1d0+3 dmg, 19-20/x2 crit, S
Ranged Battered Musket +9 1d10 dmg, x4 crit, B and P
Special Attacks Challenge 2/day: Once per day, a cavalier can challenge a foe to combat. As a swift action, the cavalier chooses one target within sight to challenge. The cavalier’s melee attacks deal extra damage whenever the attacks are made against the target of his challenge. This extra damage is equal to the cavalier’s level. The cavalier takes a –2 penalty to his Armor Class, except against attacks made by the target of his challenge. The challenge remains in effect until the target is dead or unconscious or until the combat ends.
Order of the Land: +1 morale bonus on ranged attack rolls against the target of his challenge. This bonus increases by +1 for every four levels the cavalier possesses.


Str 13, Dex 16, Con 14, Int 10, Wis 10, Cha 13
Base Atk +4; CMB +5; CMD 18
Feats Amateur Gunslinger, Gunsmithing, Mounted Combat, Catch Off-Guard, Power Attack, Rapid Reload (musket), Skill Focus (Handle Animal)
Skills (ACP -2) Climb +3 (1), Craft (alchemy) +5 (2), Diplomacy +7 (3), Handle Animal +9 (2), Knowledge (engineering) +8 (1), Knowledge (local) +4 (1), Perception +3 (0), Ride +9 (3), Sense Motive +4 (1), Survival +5 (2), Swim +6 (1)
Traits Mana Wastes Survivalist: +1 trait bonus on Fortitude saves, Mathematical Prodigy: +1 bonus on Knowledge (arcana) and Knowledge (engineering). The latter as class skill.
Languages Common, Gnome, Sylvan
Racial Traits Master Tinkerer: +1 bonus on Disable Device and Knowledge (engineering); Academician: +2 bonus on any single Knowledge skill (engineering); Defensive Training: Gnomes gain a +4 dodge bonus to AC against monsters of the giant subtype, Pyromaniac: Gnomes with Charisma scores of 11 or higher also gain the following spell-like abilities: 1/day—dancing lights, flare, prestidigitation, produce flame; Illusion Resistance: Gnomes gain a +2 racial saving throw bonus against illusion spells and effects; Keen Senses: Gnomes receive a +2 racial bonus on Perception checks; Weapon Familiarity: Gnomes treat any weapon with the word "gnome" in its name as a martial weapon.
Class Abilities Grit: 1 point, regain when critting or killing; Deeds: Quick Clear (std action to restore misfired gun, move if using grit); Adaptive Strike (Ex): At 2nd level, the cavalier receives Catch Off-Guard as a bonus feat. As a swift action, he can cause an armed opponent to become flat-footed against any attacks he makes during that round with an improvised weapon. This ability can be used once per combat.


On person Battered Musket, Chainshirt, Bullets (27), Paper Catridges (7), Black Powder (27), Powder Horn (3), Silk Rope (50 ft, knotted), Greatsword, Sunrod (2), Potion of Touch of the Sea, Hot-weather Outfit, Acid (3), Wand Of CLW (48 charges)
In backpack Pathfinder's Kit (minus camping gear), Gunsmith's Kit, Antiplague (2), Antitoxin (2), Vermin Repellant (5), Fuel Pellet (10), Sun Cream (2)
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Holder on joviaali vähän vanhempi nöömi Mana-aavikolta. Hänellä riittää tarinoita ja loputonta "no pahemmastakin on selvitty ja ällömpää nähty" -asennetta. Holderin elämässä ei tunnu olevan hirveästi muita siteitä kuin hänen ratsunsa Ohdake, joka on tietty paras jättiläisnäätä, mitä Golarionista löytyy. Holder vietti aikaansa ennen Tiennäyttäjiin liittymistä kierrellen Mana-aavikkoa ja auttaen heikompiaan hädässä. Hänen tärkeimmin elämäänsä ohjaava moraali onkin se, että pulassa olevia ei jätetä, jos nämä eivät pysty itseään auttamaan, vähät siitä onko se apu mitenkään sallittua tai sosiaalisesti hyväksyttävää. Nöömimäiseen tapaan Holder ei kuitenkaan osaa pysyä paikallaan,eikä yleensä jää katsomaan, kun välitön uhka on ohi.

Ulkonäöltään Holder on jäntevä ja auringonpaahtama. Hiukset ja suhteellisen lyhyt parta ovat punaiset. Holder pukeutuu säänpitäviin nahkavaatteisiin ja suosii sellaisia malleja, jotka peittävät käytännössä kaiken paitsi kasvot, tämä johtuu kuulemma siitä, että ikinä ei tiedä, mikä voi olla vaaraksi, jos siihen osuu tai jos sää muuttuu äkkiä esim. hiekkamyrskyksi.


Ohdake

Female Giant Weasel Mount 4
True Neutral Medium Animal


Init +4
Senses Perception +5, low-light vision, scent


AC 21, touch 15, flat-footed 16; (+4 armor, +4 Dex, +2 natural armor, +1 dodge)
hp 42
Fort +6, Ref +8, Will +2
Special Defenses Evasion


Speed 30 ft.
Melee Bite +6, 1d6+4 (+blood drain and grab) dmg, x2 crit, B,P,S


Tricks Attack, Heel, Flank, Come, Defend, Down, Guard, Stay
Feats Dodge, Stable Gallop, Light Armor Proficiency
Skills Acrobatics +8 (1), Climb +7 (1), Perception +5 (1), Swim +7 (1)


Str 16, Dex 18, Con 15, Int 2, Wis 12, Cha 10
Base Atk +3; CMB +6; CMD 20


Gear Mwk Chainshirt Barding, Exotic Riding Saddle, Bit & Bridle, Saddlebags (bedroll, tent, trail rations)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped