Pathfinder Society -hahmot

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Aram Leafstomper

Sitaatti/rivin konsepti/mitävaan

Male Half-orc Ninja 3
LN Medium Humandoid
Player Isikala (66417-3)
Xp 2
Faction Cheliax
Prestige/Fame 7/9


Init +4
Senses Perception +6


AC 16, touch 12, flat-footed 14; (+4 armor, +2 Dex)
hp 30
Fort +3, Ref +5, Will +2
Special Defenses


Speed 30ft
Melee MWK Cold Iron Falchion +6 (2d4+6)
Melee
Ranged
Ranged
Special Attacks Sneak Attack 2d6


Str 17 (+3), Dex 14 (+2), Con 14 (+2), Int 8 (-1), Wis 10 (0), Cha 14 (+2)
Base Atk +0; CMB +3; CMD 15
Feats Toughness
Skills Skill Arcobatics +6 (1), Diplomacy +6 (1), Disable Device +8 (1), Intimidate +4,Perception +4 (1), Sleight of Hand +6 (1), Stealth +6 (1), UMD +6 (1)
Traits Reaktionary, Indominable will
Languages Common, Orc
SQ


On person Acid Flask 4, MWK Thieves tools, Wand of Infernal Healing
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped