Pathfinder Society -hahmot

Ardem "Keijo" Cleitheld (R.I.P.)

Male Human Barbarian 1/Cleric of Cayden Cailean 5
Chaotic Neutral Medium Humanoid (Human)
Player Sazmo (3937-1)
Xp 15
Faction Andoran
Prestige 13/15


Init +1
Senses Perception +12


AC 25, touch 11, flat-footed 24; (+1 dex, +10 armor, +3 shield, +1 natural)
hp 56
Fort +9, Refl +4, Will +8
Special defenses +2 vs. charm and compulsion effects


Speed 30 ft.
Melee +1 Battleaxe +9 (1d8+5/x3)
Melee Longspear +8 (1d8+6/x3)
Melee MW Cold iron morningstar +9 (1d8+4/x3)
Melee Silver dagger +8 (1d4+3/19-20/x2)
Ranged MW Composite Longbow (+4 Str) +6 (1d8+4/x3)
Special attacks Power Attack (-2 attack, +4 damage (+6 w/ two-handed weapons)), Rage (+2 attack, +2 damage (+3 w/ two-handed weapons))


Domain Strength, Travel
Spells per day 3rd (2+1/day), 2nd (3+1/day), 1st (4+1/day), Orisons (at will)


Str 18, Dex 12, Con 14, Int 8, Wis 16, Cha 8
Base Atk +4; CMB +8; CMD 19
Feats Step Up, Heavy Armor Proficiency, Power Attack, Toughness


Skills Acrobatics +5 (1), Climb +8 (1), Diplomacy +3 (1), Handle Animal +3 (1), Heal +7 (1), Knowledge (History) +3 (1), Knowledge (Nature) +3 (1), Knowledge (religion) +3 (1), Perception +12 (6), Profession (cook) +7 (1), Sense Motive +7 (1), Survival +7 (1), Swim +8 (1)
Languages Common
SQ Fast Movement, Rage (6 rounds/day), Aura of Chaos, Aura of Good, Channel positive energy (2/day, DC 11, 2d6), Strength Surge (6/day, +2 to melee attacks, CMB, Strength-based skills, Strength checks), Agile Feet (6/day, ignore difficult terrain for 1 round)
Traits Birthmark, Deft Dodger


On person +1 Full Plate, +1 Battleaxe, +1 Heavy Wooden Shield, Amulet of Natural Armor +1, Cloak of Resistance +1, Wand of Cure Light Wounds (47 charges), Longspear, MW Cold iron morningstar, Alchemical silver dagger, MW Comp. Longbow (+4 Str), 20 arrows, Spell component pouch, Traveler's Outfit, 6508 gp
In backpack Bedroll, Rope (hempen), Waterskin, Flint & steel, Iron pot, Sack, Tent
Encumbrance 95 lb. without backpack, 140,5 lb. with backpack (100 lb. light/101-200 lb. medium/201-300 lb. heavy)


Notes

Ardem Cleitheld on erähenkisen oloinen nuorimies pienestä kylästä Andoranin metsäisiltä takamailta läheltä Taldorin rajaa. Innokas eränkävijä, joka hieman kömpelönä antoi muiden hoidella jousiammuskelut ja itse keskittyi seuraamaan jälkiä ja hoitamaan ruokapuolta. Sitten tuli uskonnollinen herääminen kuultuaan Cayden Caileanin tarinan innokkaalta matkustelevalta saarnamieheltä. Tie vei Cayden Caileanin kirkon oppiin Bellisin kaupunkiin, jossa huomasi viettävänsä eniten aikaa kirkon (lue: baijerilainen oluthalli) keittiössä toisen lempiharrastuksensa eli kokkauksen parissa. Kyllähän siellä viinapääkin toki kehittyi...

Viime aikoina iski nuoreen mieheen seikkailunhalu. Bellisissä oli hän saanut tietää Poluttajista ja uskoi nyt olevansa riittävän taitava liittyäkseen tähän jännittävään joukkoon. Tuli Absalomiin, anoi paikkaa ja pääsi mukaan. On nyt jo kertaalleen kuoleman kautta kierrätetty veteraani.

Mutta toisesta kuolemasta ei enää paluuta tullut. Kuoli vanhuuteen hän, etuajassa.

Pelatut skenaariot:

 1. #3 Murder on the Silken Caravan
 2. #4 The Frozen Fingers of Midnight
 3. #1 Silent Tide
 4. #6 Black Waters
 5. #5 Mists of Mwangi
 6. #7 Among the Living
 7. #8 Slave Pitts of Absalom
 8. #2 The Hydra's Fang Incident
 9. #10 Blood of Dralkard Manor
 10. #13 The Prince of Augustana
 11. #14 The Many Fortunes of Grandmaster Torch
 12. #15 The Asmodeus Mirage
 13. #16 To Scale The Dragon
 14. #48 The Devil We Know, Part IV: The Rules of the Swift
 15. #37 The Beggar's Pearl
 16. #50 Fortune's Blight (kuoli)

Kategoriassa Pathfinder Society -hahmot, pelaaja: Sazmo

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped