Ascraeus Marte

Male Human Bloodrager 2
N Medium Humanoid
Player Zathow (4197-8)
Xp 4
Faction Liberty's Edge
Prestige/Fame 6/8


Init +1
Senses Perception -1


AC 18, touch 11, flat-footed 17; (+7 armor, +1 Dex)
hp 22 (2d10+4Con+2FC)
Fort +6 (+3 Base, +3 Con)
Ref +1 (+0 Base, +1 Dex)
Will -1 (+0 Base, -1 Wis)
+1 to saves versus all divine spells (History of Heresy trait)


Speed 30 ft.
Attack w/o rage:
Mwk Falchion +7, 2d4+4, 18-20/x2
w/PA:
Mwk Falchion +6, 2d4+7, 18-20/x2
Attack w/rage:
Falchion +9, 2d4+7, 18-20/x2
w/PA:
Falchion +8, 2d4+10, 18-20/x2


Str 16, Dex 13, Con 14, Int 13, Wis 9, Cha 16
Base Atk +2; CMB 5; CMD 16


Skills:

1: When you modify a character’s attitude with the Diplomacy or Intimidate skill, the attitude change lasts 1-1/2 times longer than it otherwise would. (Memorable Trait) 2: Whenever you create a fear or mind-affecting effect that imposes a penalty or bonus with a duration of at least 2 rounds, it lasts 1 additional round after it would normally end. (Memorable trait)

Languages Common, Azlanti, Tien, Polyglot


Feats:

Traits:


SQ:
Bloodrage 8 rounds /day
Fast Movement +10 feet to speed when not wearing a heavy armor and not carrying a heavy load.
Bloodline: Aberrant
Bloodline Powers (while bloodraging):
Staggering Strike (Su): At 1st level, when you confirm a critical hit the target must succeed at a Fortitude saving throw or be staggered for 1 round. The DC of this save is equal to 10 + 1/2 your bloodrager level + your Constitution modifier. These effects stack with the Staggering Critical feat; the target must save against each effect individually.
DC: 16 (10 + 1 + 5 [Con while raging ])
Uncanny Dodge: At 2nd level, a bloodrager can react to danger before his senses would normally allow him to do so. He cannot be caught flat-footed, nor does he lose his Dexterity bonus to AC if the attacker is invisible. He still loses his Dexterity bonus to AC if immobilized. A bloodrager with this ability can still lose his Dexterity bonus to AC if an opponent successfully uses the feint action against him.


On person: +1 Breastplate, Masterwork Falchion

In Backpack: Pathfinder's Kit, 50 ft. silk rope, 89gp


Pelatut skenaariot:

  1. 27.8.2014: #5-23: Scars of the Third Crusade
  2. 13.9.2014: #5-08: The Confirmation
  3. 13.10.2014: #6-05: Slave Ships of Absalom
  4. 14.10.2014: #3-11: The Quest for Perfection, Part II: On Hostile Waters (GM award)

Tarina tähän saakka

Minun oli mentävä hänen peräänsä. Minun oli pakko löytää Mies, joka toi meille tiedon jumalasta, jota olimme kaivanneet niin kauan. Portti oli vartioitu ja pyhä, mutta minun oli mentävä sen läpi. Mies oli tullut sen kautta ja palannut sen läpi omaan maailmaansa. Ja sinne olisin astuva myös minä.

"Hei, kukas helvetti sinä olet? Ja mistä helvetistä sinä tänne pääsit? PYSÄHDY!"

He eivät olleet ystävällisiä kuten Mies oli ollut. Ehkä he palvoivat vääriä jumalia, kuten Mies oli kertonut joidenkin tekevän hänen maailmassaan. Kaikki eivät halunneet pelastusta täälläkään, eivät tietää Asmodeuksen armahduksesta ja ikuisesta rakkaudesta...

Mies oli kertonut olevansa Järjestöstä. Järjestön löytyminen olisi avain hänen löytämisekseen. "Joo, sillä on nykyään oma loosi. Sinnekös sinä olet matkalla? Annahan kun näytän kartasta... Kylläpäs naamasi helottaa, oletkos ollut liikaa auringossa?"

Mies ei ollutkaan suuren kaupungin johtaja. Hän johti pientä taloa keskellä suuria puita. Hän johti alle kymmentä ihmistä, ja näytti väsyneeltä ja ärtyneeltä tavatessani hänet ensi kertaa. Kerrottuani hänelle kuka olin, ja mistä, hänen silmänsä kuitenkin syttyivät ja hän määräsi yhden alamaisistaan viemään minut suureen kaupunkiin. Minusta tulisi Järjestön jäsen, ja saisin palvella Miestä itseään! Mikä kunnia!

Mies oli valehtelija. Kaikki, mitä hän kertoi kansalleni Asmodeuksesta, hallitsijoista, ja itsestään oli valetta. Koko matkani tähän outoon, sinivihreään maailmaan oli virhe. Kaipaan punaista autiutta ja kevyttä oloa, joka on kotona alati läsnä. Tämä maailma on raskas ja vieras. Portti on kuitenkin hävinnyt. En tiedä, mistä tulin, eikä kukaan osaa auttaa, eivät edes nämä Järjestöläiset, jotka avasivat silmäni Miehen valheille ja kertoivat Vapauden Tiestä, jota seuraamalla kenestä vain voisi tulla onnellinen. Tällä tiellä ei olisi jumalia, ei herroja.

Yli kolme vuotta on kulunut kun saavuin portista. Järjestö on koulinut minusta soturia, tutkijaa, seikkailijaa, valloittajaa. Vapauden Tiestä puhuneet ovat yhä täällä. Portti löytyy vielä, ja nyt tiedän, että Järjestö on avain jonka kautta se tulee tapahtumaan. Matkaan siis heidän kanssaan, ja vapautan tämän maailman valheessa ja orjuudessa eläviä olentoja, kunnes tunnen kotini suloisen, viileän tuulen kasvoillani, ja katson jälleen punaista autiutta. Sinä hetkenä minä tulen vapauttamaan punaisen kansan.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped