Saviour of seldom traveled wilderness .

Gabriella
Female aasimar druid 7
NG Medium outsider (native)
Init +6; Senses darkvision 60 ft.; Perception +16, Sense Motive +13


Defense


AC 12, touch 12, flat-footed 10 (+2 Dex)
hp 62 (7d8+21)
Fort +9, Ref +6, Will +9. +4 vs. fey and plant effects
Resist acid 5, cold 5, electricity 5


Offense


Speed 30 ft plus Woodland Stride, Trackless Step
Melee :PA club +6 (1d6+10)
Ranged :DA dart +5 (1d4+7)
Special attacks (wild shape 7 hours 3/day or celestial wildshape)


Magic


Druid Spells Prepared (CL 7th; concentration +7, DC12+spell level)
:4th- scrying (DC16)

3rd- greater magic fang, stone shape
2nd- barkskin, bull's strength, lesser restoration, wood shape
:1st— cure light wounds, faerie fire, longstrider [2], shillelagh, +PoP
:0 (at will)—create water, guidance, druid craft (spark), stabilize
Spell-Like Ability 1/d Remove Disease with multicolored tear drops

Statistics


Str 16, Dex 14, Con 14, Int 11, Wis 15, Cha 10
Base Atk +4; CMB +7; CMD 19
Feats Alertness, Celestial Servant [ARG], Deadly Aim (Campaign), Improved Initiative, Natural Spell, Planar Wild Shape, Power Attack (Campaign), Self-Sufficient (Background), Toughness
Traits rescued [Shalelu], suspicious, wary (Background)
Skills Acrobatics +12, Climb +12, Diplomacy +2, Disguise +1, Fly +6, Handle Animal +10, Heal +11, Knowledge (dungeoneering) +1, Knowledge (engineering) +1, Knowledge (geography) +6, Knowledge (history) +1, Knowledge (local) +1, Knowledge (nature) +6,Knowledge (nobility) +1, Knowledge (planes) +3, Profession (sculpturer) +6, Ride +6, Stealth +3, Survival +14, Swim +7
Languages Celestial, Common, Druidic
SQ nature bond (celestial firebelt cougar named Ohdaketassu), nature sense, trackless step, wild empathy +7, woodland stride
Combat Gear acid, 5x alchemist's fire, tanglefoot bag, flask of will'o'wisp, club, dagger, dart (3), shrooms of Brinewall
Magic Gear amulet of might fist +1 (1/day +2 with bleed or to struggle), ring of climbing, ring of sustenance, pearl of power (1st), wand of cure light wounds 69 charges, wand of cure moderate wounds 45 charges, Scroll of Restoration (Koya), Scroll of Water Walk CL7
Armor and clothes Druid's vestment, Boots of elvenkind, Cloak of resistance +1
In belt pouch holly and mistletoe, spell component pouch, healer's kit (+2 competence, 10 uses), veterinarian's kit (+3 competence, 10 uses), hammock, string or twine, water skin, gold-and-ivory fan depicting a gecko walking amid cherry blossoms
In backpack, mv grappling hook, hemp rope (50 ft.), waterproof bag, bedroll, winter blanket, oiled canvas 10x10
Wealth - gp


Special Abilities


Animal Companion Link (Ex) Handle or push Animal Companion faster, +4 to checks.
Natural Spell You can cast spells while in Wild Shape.
Planar Wild Shape May add celestial template to Wild Shape (+1 usage).
Share Spells with Companion (Ex) Can cast spells with a target of "you" on animal companion, as touch spells.
Trackless Step You can choose not to leave trail on natural surroundings.
Wild Empathy +7 (Ex) Improve the attitude of an animal, as if using Diplomacy with Handle Animal skill, with half Duid level as bonus to check.
Woodland Stride (Ex) Move through undergrowth at normal speed.


Gabriella on enkelinsukuinen löytölapsi Hiekkasärkässä. Häntä ei oltu siunattu jumallisella kontekstilla, joten hänen kasvatuksen sai vastuulleen Turandarok akatemia. Lapsuusvuodet olivat lasten leikkiä, mutta kaikki alkoi muuttua murrosiän kynnyksellä.

Poikia alkoi kiinnostaa Gabriellan mystisen viehättävä ulkomuoto ja tyttöjä vasta vuoroin kadehdittaa. Monen laista dramatiikkaa ja kiusaa alettiin siis harrastamaan nuorten keskuudessa.

Pahin oli vielä kuitenkin edessä, kun 4708 Hiekkasärkkä oli joutua Lamasthun polttouhriksi. Kaikkein kurjinta oli että tekijäksi paljastui kaiken koston ja katkeruuden takaa toinen aasimar nainen Nualia, edesmenneen Ezekiel Tobynin löytölapsi. Tässä kohtaa Gabriellan osaksi oli joutua sietämään pilkkaa, epäluuloa, syrjintää ja jopa uhkaa nyt jo aikuistenkin Hiekkasärkkäläisten osalta. Tämä vaikutti voimakkasti nuoreen naiseen joka masentui ja menetti elämänhalunsa.

Sattui kuitenkin niin, että eräänä päivä Shalelu Andosana Hiekkasärkän metsien ja mantujen suojelija sattui kylään täydentämään reppuaan ja kertomaan kyläläisille päivityksiä, mitä sen ympäristössä oli tapahtunut gobliiniuhan kukistuttua.

Gabriella sattui näkemään tämän muukalaisen saapumisen ja kiinnostui välittömästi tämän viehkeistä pitkistä korvista. Kun selvisi mitä tämä toimitteli kylän ulkopuolella, Gabriella vaati päästä kokelaaksi, päästäkseen edes hetkeksi ulos helvetiksi muuttuneesta kylästä. Akatemiassa oltiin Gabriellasta ja tämän vaikutukseen muihin nuoriin jo sen verran huolestuttu, että viikon lupa samoiluun annettiin nopeasti.

Kaksi vuotta sitten Gabriella marssi ulos pohjoisportista avointa maailmaa ihmetellen Shalelun vanavedessä... eikä häntä ole sen kuummin nähty, monet jo kokonaan unohtaneetkin. Shalelu on kyllä tuonut sanan harvoille, että tyttö kasvaa nyt kasvaa aikuuteen Hiekkasärkän ympäristössä samoillen, gobliineja jahdaten ja muita vaaroja tarkkaillen kuin Shalelun perintönä ikään. Onpä hän kuulemma löytänyt ja kesyttänytkin paikallisen tuliraitapuuman pennunkin suojelijakseen.

Lähteet: ARG & UC
Tunnusmusiikki: www.youtube.com/watch?v=D9ioyEvdggk

Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at https://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped