Pathfinder Society -hahmot

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Bolstan

Male Halfling Rogue 1
Chaotic Good Small Humanoid (Halfling)
Player HuMu (130600-1)
Xp 2
Faction Andoran


Init +6
Senses Perception +7, +1 Perception trap finding


AC 17, touch 15, flat-footed 13; (+2 armor, +4 Dex, +1 size)
hp 3 (16)
Fort +2, Ref +7, Will +2
Special Defenses +2 against fear


Speed 25 ft, 20 ft with backbag
Melee Dagger +5 (1d3+1) 19-20x2
Melee Light Mace +5 (1d4) x2
Melee Sap (non-lethal) +5 (1d4) x2
Ranged light Crossbow +5 (1d4) x2
Special Attacks Sneak Attack +1d6 damage, if flanking or target flat-footed


Spells known
none yet


Str 10 (0), Dex 18 (+4), Con 12 (+1), Int 12 (+1), Wis 12 (+1), Cha 14 (+2)
Base Atk +-0; CMB -1 (-1 size); CMD 13
Weight 33 lbs
Height 3'
Feats Weapon Finesse, Tribal Scar Raptor Scale
Skills Acrobatics +12 (1), Bluff +6 (1), Climb +6 (1), Diplomacy +6 (1), Disable Device +8 (1), Perception +7 (1), Sleight of Hand +8 (1), Stealth +12 (1), Swim +5 (1)
Traits Reactionary, River Rat
Languages Common, Halfling, Elven
Homeland Cheliax
Racial Stealth +4 (size)
SQ Pick-pocket Outfit: +2 Sleight of Hand when hiding small objects on person.
Copper Coin: +4 to Appraise, Diplomacy or Knowledge(any), once per scenario, when presented to any citizen of Jalmaray (1d4 hours to find) in any major city.
Dagger: +2 Sleight of Hand when concealing dagger on your body.


On person Pick-pocket Outfit, Leather Armor, Cold Iron Dagger, Alchemist Silver Light Mace, Sap, Light Crossbow, Bolts (14), Belt Pouch, Thieves Tools, Waterskin, Alchemist's Fire, Copper Coin
In backpack Backpack, Bedroll, Caltrops, Chalk (10), Grappling Hook, Rope, Iron Pot, Mess Kit, Mirror, Pitons (10), Soap, Flint and Steel, Torches (10), Trail Rations (5)
Wealth 995 gold
Encumbrance 14,75 lb. without backpack, 42,75 lb. with backpack ( 25 lb. light/ 50 lb. medium/ 75 lb. heavy)

Kaikki kamat mukana toistaiseksi


Notes
Painolaskuja:
Leather Armor 7,5 lb, Cold Iron Dagger 0,5 lb, Alch. Silver Light Mace 2 lb, Sap 1 lb, Light Crossbow 2 lb, Bolts 1 lb, P-p Outfit 0,75 lb = 14,75 lb, kun pienelle paino on vain puolet. Belt pouch x lb, Thieves Tools x lb, Waterskin x lb. Total x,x lb.

Bolstan on huoleton ja vallaton, mutta hyväntahtoinen söpö puolituinen. Hänen on vaikeaa seurata järjestystä tai noudattaa sääntöjä. Usein hänen päätöksensä tai tekonsa voivat vaikuttaa hätäisiltä, vastuuttomilta ja järjettömiltä. Lapsuus- ja nuoruusvuodet orjuudessa ensin Cheliaxin ihmisten luona ja myöhemmin jokirosvojen vankina ovat opettaneet Bolstanin selviytymään ensisijaisesti piiloutumalla ja puhumalla ja vasta hädän tullen pistämällä, silloinkin mieluiten piilosta ja selkään.

Pelatut Skenaariot

TunnusSkenaarioPäiväGMRyhmä
#33Assault on the Kingdom of Impossible23.7.2014VeltzehRravn Folium Aloidia Alistina
#SPMaster of the Fallen Fortress29.8.2015


Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped