Aerodus Alazario


"Naura vaan. Kukaan ei naura mulle kahdesti."
Se tässä työssä mättää, vai mitä? Kaikki palaa aina kummittelemaan.

Male Human Fighter (Cad) 2
Chaotic Neutral Medium Humanoid
Player <Tonnikala> (4901-4)
XP 1
Prestige/Fame 2/2
---- Init +3
Senses Perception +6


AC 16, touch 13, flat-footed 16; (+3 armor, +3 Dex)
hp21
Fort +5 Ref+3 , Will+1
Special Defenses


Speed 30ft
Melee Lyhytmiekka +4 (d6+2 /x2)
Melee Terärangi +3 (d8+2 x2)
Ranged BUMERANGI +6 (d6+3 /x2)
Ranged Terärangi +6 (d8+3 /x2)
Special Attacks


Str14 , Dex16 , Con14 , Int13 , Wis12 , Cha10
Base Atk+2 ; CMB+4 ; CMD16 (17)
Feats Exotic weapon prof.(BUMERANGI), Point-Blank Shot, Precise Shot, Distance Thrower
Skills Acrobatics +8, Bluff +4, Disable Device +9, Know. (Engineering)+5, Stealth +7, Sleight of Hand +8
Traits Strong Arm, Supple Wrist, Goldfinger
Languages Common, Varisian
SQ Fighter Bonus Feat, Dirty Manouvers (+1 disarm, dirty trick, steal/CMD)


On person Patukka, 3x Tikari, 10x Bumerangi, 3x Terärangi (Chakram), Studded Leather Armor, Köyttä, Sorkkarauta, varkaan työkalut
In backpack Huopa, ruokaa, kirjoitusvälineet, kahleet
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped