Fisibbei Furfoot


Lawful Good Halfling Phalanx Soldier 1
Experience:
Faction Points:
Faction: Taldor
Favored Class: Fighter


Hit Points: 12
Initiative: +3
Speed: 15ft./40ft. mounted
Armor Class: 221 (+3 Dex, +6 Scale Mail with kilt, +1 Size, +2 Heavy Shield, touch [14], flat-footed [19]
BAB/CM: +1/+3/16
Attack (melee): Trident +5 (1d6+3, x3, Brace) or Lance +5 (1d6+3, x3, 10 reach, powerful charge)
Attack (ranged): Sling +5 (1d3+3, x2, 50 range) or Club +5 (1d4+3, x2, 10 range)


Abilities: Str 16, Dex 16, Con 12, Int 10, Wis 10, Cha 9
Saves: Fort +4, Ref +4, Will +12
Feats: Combat Reflexes, Bodyguard
Traits: Helpful, Expert Duelist
Skills 2/ACP -6: Ride +3/+9 (1), Handle Animal +5 (1)
Languages: Common, Halfling


Special Abilities and such: Outrider, Fearless, Keen Senses, Halfing Luck


Equipment [57/114/171] (43) : Lance (5), Trident (2), Scale Mail (15), Heavy Wooden Shield (5), Armored Kilt (5), Combat Trained Pony (Joyhooves), Sling, 10 bullets (2,5), 2 Clubs (3),2 Trail rations (0,5), 3 Torches (3),
Gold: 1,9 gp


1 +1 when adjacent to only one enemy
2 +2 vs Fear effects


Koska Deus haastoi mut tekemään pienikarismaattisen fighterin.

  • Opparasta kotoisin oleva keski-ikäinen puolituinen
  • Toimi Opparalaisen aatelisen henkivartijoiden komentajana
  • Epäonnistui tehtävässään ja hänen työnantajansa myrkytettiin
  • Puolituinen ei muutenkaan vakuuta henkivartijana, joten epäonnistujan maineen saatuaan ei löytänyt uutta työnantajaa
  • Pakkasi tavaransa ja vähät rahansa - suuntasi poluttajien suuntaan. Järjestössä on varmasti useita seikkailijoita joilla on käyttöä hänen taidoille

Teh plan
Level 2 - Cavalier
Level 3 - Fighter: Boon Companion, Dodge
Level 4 - Fighter
Level 5 - Cavalier: Toughness
Level 6 - Fighter: Lunge
Level 7 - Fighter: Endurance
Level 8 - Stalwart Defender

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped