Kategoriassa Pathfinder Society -hahmot, pelaaja: Lehmuska

Cassiel Tähdenlento

"Harhani eivät ole ennen olleet näin kivuliaita."

- Cassiel on todellisuuden kanssa eri aaltopituudella majaileva jousimies. Hän tekee yleensä kaiken mitä tekee jonkin ennusmerkin perusteella, ja myös mielellään antaa neuvoja muille mitä päättömimpien syiden johdosta.

Cassiel

NG Female Human Cleric of Desna 2
Faction: Andoran
Experience Points 5
Prestige Award X/Y
Favored Class: Cleric
Hit Points: 17 (1st level 8 + con mod 2 x 2 + 5)
Initiative: +3
Speed: 40 ft.
Armor Class: 17 (+4 Armor, +3 Dexterity), touch 13, flat-footed AC 13
Base Attack/CMB/CMD: +1/+4/17
Attack (melee): Spiked Gauntlet +4 (1d4+3, x2) Piercing
Attack (ranged): Longbow +5 (1d8+3, x3) Piercing, POINT BLANK SHOT
Special Qualities: Channel Energy 1/day (1d6, DC 8)
Saves: Fort +5, Ref +3, Will +5
Abilities: Str 16, Dex 16, Con 14, Int 7, Wis 15, Cha 7
Skills: Acrobatics +5 (2), Climb +4 (1), Perception +4 (2), Profession(Oneiromancy) +6 (1)
Feats: Point Blank Shot, Precise Shot, Martial Weapon Proficiency (Starknife)
Traits: Armor Expert, Hunter's Eye(longbow)
Domains: Liberation, Travel
Domain powers:

Liberation:(Su) for 2 rounds, ignore magical impediments to travel like freedom of movement. This ability triggers whenever possible
Agile feet(Su): As a free action, ignore difficult terrain 5 rounds / day.
Travel granted power: +10' speed

Spells per Day: Orison x 3, lvl 1 x 3+1
Common Spells Prepared:

Orisons: Create Water, Light, Guidance
1st Level: Bless, Magic Weapon, Divine Favor Longstrider (D)

Languages: Common
Equipment:
On person: Mighty +3 M.W. Composite Longbow (3 lb.), 20 Arrows (3 lb.), M.W. Chain Shirt (25 lb.), M.W. Buckler (5 lb.), 20 Cold Iron Arrows (3 lb.) 20 Silver Arrows (3 lb.), Cold Iron Spiked Gauntlet (1 lb.), Silvered Spiked Gauntlet (1 lb.) Explorer's Outfit (8 lb.), Holy Symbol (wooden), Spell Component Pouch (2 lb.), XYZ gp.
In backpack: Backpack (2 lb.), Bedroll (5 lb.), Waterskin (4 lb.), Trail Rations x 3 (3 x 1 lb), Winter Blanket (3 lb.), Tindertwig, 2 x Torch(2 x 1 lb.)
Stashed in a Pathfinder Lodge: 88 Torches
Encumbrance: Without backpack 51 lb., with backpack 73 lb.

Light load: 0 - 76 lb.
Medium load: 77 - 153 lb.
Heavy load: 154 - 230 lb.

Saavutukset:

Nyrkki Heiluu: 2 vihua tiputettu lyömällä piikkinyrkillä päin näköä.

Tark'ammuntaa: 2 vihua tapettu yli sadan jalan etäisyydeltä.

Ykkösellä alas: 3 vihua tapettu täysistä hipareista yhdellä osuneella laukauksella.

Robin Hood stuntti: Ampui nuolella toveriansa Jahenrad al-Abhiria ilmassa roikottavan köyden poikki. Jahenrad kuitenkin putosi tämän seurauksena veteen ja joutui kömpimään ylös missaten koko taistelun kävellessään hitaasti pohjaa pitkin rantaan.

Kullan määrän näkee helpoimmin edellisestä kronikkasivusta. Turhaan sitä täällä on joka seikkailun jälkeen päivittää. Sama muuten pätee myös ekspaan, prestigeen ja fameen \\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped