Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Curwa

Olemme vasta tavanneet mutta sydämeni on jo aivan liekeissä teitä kohtaan!

Male Human Fighter 3 / Barbarian 3
NG M Humanoid (human)
Player Uliluutnantti (<125696-3>)
Xp 14
Faction Grand Lodge
Prestige/Fame 25/25


Init +4
Senses Perception +10


AC 20, touch 10, flat-footed 20; (+8 armor, +0 Dex, +1 nat. armor, +1 deflection)
hp 49
Fort 9, Ref 5, Will 5
Special Defenses


Speed 40
Melee +1 Greatsword "Kointähti" +12, 2d6+10, 19-20
Melee Masterwork Adamantine Greatsword "Kalmanterä" +12, 2d6+9, 19-20
Melee Masterwork Guisarme "Kaukaaviilto" +12, 2d4+9, x3
Ranged Javelin +6, 1d6+5, x2
Special Attacks Power Attack -2, +4
Special Attacks Gore +7, 1d8+3 x2


Str 22, Dex 10, Con 12, Int 15, Wis 12, Cha 7
Base Atk 6/1; CMB 12; CMD 23
Feats Improved Initiative, Power Attack, Cleave, Step Up, Quick Draw
Skills Acrobatics +6 (3), Climb +8 (4), Intimidate +6 (5), Knowledge (dungeoneering) +6 (1), Knowledge (Engineering) +6 (1), Knowledge (Local) +6 (1), Knowledge (Nature) +7 (2), Profession (Street Preacher) +12 (6), Survival +9 (5)
Traits Deft Dodger, Armor Expert
Languages Common, Goblin, Giant
SQ Uncanny Dodge, Fiend Totem (lesser), Armor Training 1, Bravery 1, Trap Sense +1


On person Breastplate +2, Masterwork Guisarme, Greatsword +1, 10 Javelins, Ring of Protection +1, Amulet of Natural Armor +1, Cloak of Resistance +2, Belt of Giant Strenght +2, Courtiers Outfit (under armor)
In backpack
Wealth
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Notes

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped